Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksekonomiska undersökningen 2012

JO 40 SM 1302

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2. Intäkter och kostnader för mjölkföretag till nukostnad 2011 och 2012. Genomsnitt per företag

2. Receipts and costs in milk production in current costs 2011 and 2012. Average per holding, SEK

Riksområde

Riksområde 1

Driftsinriktning

Mjölk

 

Mjölk

Storleksgrupp

1600

 

 

1600

 

 

3200

 

 

3200

 

Standardtimmar

3199

 

 

3199

 

 

5599

 

 

5599

 

År

2011

 

 

2012

 

 

2011

 

 

2012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i urvalet

23

 

 

19

 

 

31

 

 

34

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i populationen (LBR 2011, 2012)

282

 

 

298

 

 

1 100

 

 

841

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intäkter växtodling

29 700

E

 

67 000

E

 

161 600

E

 

118 900

E

Intäkter djurskötsel

561 300

C

 

435 400

C

 

1 119 200

C

 

997 000

C

Intäkter direktersättningar

128 800

C

 

130 100

D

 

330 100

D

 

240 500

C

Övriga intäkter

41 200

D

 

31 100

E

 

109 900

E

 

70 600

E

Summa intäkter jordbruk

761 000

C

 

663 600

C

 

1 720 800

B

 

1 427 000

B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kostnader växtodling

54 600

D

 

67 500

D

 

152 600

D

 

148 000

D

Kostnader djurskötsel

213 700

C

 

202 600

C

 

431 700

C

 

412 500

C

Arbetskostnad för anställda

1 500

F

 

8 300

F

 

81 600

E

 

58 900

E

Underhåll

54 400

D

 

46 000

D

 

92 000

D

 

82 200

D

Övriga driftskostnader

188 700

C

 

170 600

D

 

383 900

C

 

349 000

C

Summa driftskostnader

512 900

C

 

495 100

C

 

1 141 900

C

 

1 050 700

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruttoresultat

248 000

D

 

168 500

D

 

578 900

D

 

376 300

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avskrivningskostnader

75 700

E

 

72 600

D

 

134 000

D

 

143 000

D

Arrendekostnader

10 400

E

 

13 400

E

 

36 900

E

 

32 000

E

Räntenetto

2 100

G

 

4 100

G

 

20 400

F

 

9 900

F

Summa övriga kostnader

88 100

E

 

90 100

D

 

191 300

D

 

184 900

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nettoresultat

159 900

E

 

78 400

E

 

387 600

D

 

191 400

E


 

2. forts.

Riksområde

Riksområde 2

Driftsinriktning

Mjölk

 

Mjölk

Storleksgrupp

1600

 

 

1600

 

 

3200

 

 

3200

 

Standardtimmar

3199

 

 

3199

 

 

5599

 

 

5599

 

År

2011

 

 

2012

 

 

2011

 

 

2012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i urvalet

26

 

 

23

 

 

49

 

 

51

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i populationen (LBR 2011, 2012)

552

 

 

530

 

 

1 143

 

 

1 001

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intäkter växtodling

32 300

E

 

3 300

G

 

29 100

E

 

16 500

F

Intäkter djurskötsel

423 100

D

 

405 100

D

 

1 157 300

C

 

1 024 000

C

Intäkter direktersättningar

134 800

C

 

116 900

C

 

289 800

C

 

264 200

B

Övriga intäkter

63 500

E

 

35 000

E

 

124 600

E

 

88 100

E

Summa intäkter jordbruk

653 700

C

 

560 300

D

 

1 600 800

C

 

1 392 800

B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kostnader växtodling

52 700

D

 

45 600

D

 

106 800

C

 

98 100

C

Kostnader djurskötsel

173 100

D

 

205 300

D

 

453 600

C

 

500 100

C

Arbetskostnad för anställda

1 300

F

 

3 000

F

 

39 600

E

 

17 800

E

Underhåll

45 200

D

 

53 200

D

 

119 300

C

 

98 800

C

Övriga driftskostnader

156 800

D

 

143 100

C

 

316 100

C

 

340 400

C

Summa driftskostnader

429 100

C

 

450 300

C

 

1 035 500

C

 

1 055 200

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruttoresultat

224 600

D

 

110 000

E

 

565 300

C

 

337 600

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avskrivningskostnader

63 100

D

 

54 200

D

 

172 400

C

 

188 900

D

Arrendekostnader

4 700

E

 

4 300

E

 

38 000

D

 

36 000

D

Räntenetto

-16 300

E

 

-19 900

E

 

-9 200

F

 

-8 400

G

Summa övriga kostnader

51 500

E

 

38 600

E

 

201 200

C

 

216 500

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nettoresultat

173 100

D

 

71 300

E

 

364 100

D

 

121 100

E


2. forts.

Riksområde

Riksområde 3

 

Riket

Driftsinriktning

Mjölk

 

Mjölk

Storleksgrupp

1600

 

 

1600

 

 

1600

 

 

1600

 

Standardtimmar

3199

 

 

3199

 

 

3199

 

 

3199

 

År

2011

 

 

2012

 

 

2011

 

 

2012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i urvalet

35

 

 

26

 

 

84

 

 

68

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i populationen (LBR 2011, 2012)

362

 

 

247

 

 

1 196

 

 

1 075

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intäkter växtodling

3 000

G

 

12 500

F

 

17 800

E

 

29 200

E

Intäkter djurskötsel

247 700

E

 

351 900

C

 

370 200

E

 

397 600

C

Intäkter direktersättningar

258 200

D

 

274 700

C

 

192 200

C

 

175 900

B

Övriga intäkter

47 900

E

 

23 200

E

 

51 200

D

 

29 500

D

Summa intäkter jordbruk

556 800

E

 

662 400

C

 

631 300

D

 

632 200

B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kostnader växtodling

23 200

E

 

43 700

D

 

39 100

E

 

52 800

D

Kostnader djurskötsel

131 300

E

 

197 100

C

 

162 200

D

 

201 500

C

Arbetskostnad för anställda

1 000

F

 

1 100

F

 

1 200

E

 

4 300

F

Underhåll

50 000

D

 

48 100

C

 

49 500

C

 

48 900

C

Övriga driftskostnader

178 900

D

 

174 300

C

 

174 300

C

 

163 600

C

Summa driftskostnader

384 400

E

 

464 300

C

 

426 300

D

 

471 100

B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruttoresultat

172 400

E

 

198 000

D

 

205 000

D

 

161 200

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avskrivningskostnader

70 500

E

 

112 700

D

 

69 400

D

 

80 900

C

Arrendekostnader

2 400

F

 

5 500

E

 

4 800

E

 

8 000

D

Räntenetto

-9 600

E

 

-15 200

E

 

-9 000

E

 

-9 700

E

Summa övriga kostnader

63 300

E

 

103 000

D

 

65 200

D

 

79 100

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nettoresultat

109 100

E

 

95 100

E

 

139 800

E

 

82 000

E


 

2. forts.

Riksområde

Riket

 

Riket

Driftsinriktning

Mjölk

 

Mjölk

Storleksgrupp

3200

 

 

3200

 

 

5600

 

 

5600

 

Standardtimmar

5599

 

 

5599

 

 

 

 

 

 

 

År

2011

 

 

2012

 

 

2011

 

 

2012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i urvalet

97

 

 

106

 

 

178

 

 

197

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i populationen (LBR 2011, 2012)

2 602

 

 

2 263

 

 

1 213

 

 

985

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intäkter växtodling

76 000

E

 

56 400

E

 

178 000

D

 

177 600

D

Intäkter djurskötsel

1 118 900

B

 

983 200

B

 

3 807 000

B

 

3 669 000

C

Intäkter direktersättningar

359 200

C

 

305 800

B

 

887 500

B

 

786 300

B

Övriga intäkter

107 600

D

 

73 000

D

 

297 700

D

 

291 100

C

Summa intäkter

1 661 700

B

 

1 418 500

B

 

5 170 200

B

 

4 924 000

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kostnader växtodling

121 200

D

 

114 400

C

 

289 400

C

 

310 800

C

Kostnader djurskötsel

450 700

B

 

464 700

B

 

1 466 900

C

 

1 619 000

C

Arbetskostnad för anställda

55 500

E

 

39 300

E

 

428 900

D

 

448 300

D

Underhåll

106 700

C

 

91 500

C

 

310 700

C

 

292 500

B

Övriga driftskostnader

354 300

C

 

351 400

B

 

944 600

C

 

950 000

C

Summa driftskostnader

1 088 400

B

 

1 061 500

B

 

3 440 600

C

 

3 620 600

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruttoresultat

573 300

C

 

357 000

C

 

1 729 600

B

 

1 303 400

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avskrivningskostnader

163 900

C

 

173 900

C

 

629 300

B

 

674 900

C

Arrendekostnader

34 900

D

 

30 600

D

 

207 200

D

 

225 400

D

Räntenetto

2 400

G

 

-1 900

G

 

134 000

D

 

177 000

D

Summa övriga kostnader

201 300

C

 

202 600

C

 

970 500

B

 

1 077 200

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nettoresultat

372 000

C

 

154 400

D

 

759 100

C

 

226 200

E