Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksekonomiska undersökningen 2012

JO 40 SM 1302

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

 

3. Intäkter och kostnader för köttdjurs- och svinföretag till nukost­nad 2011 och 2012. Genomsnitt per företag

3. Receipts and costs in beef- and pig production in current costs 2011 and 2012. Average per holding, SEK

Riksområde

Riket

Driftsinriktning

Köttdjur

 

Svin

Storleksgrupp

800

 

 

800

 

 

1600

 

 

1600

 

Standardtimmar

3199

 

 

3199

 

 

5599

 

 

5599

 

År

2011

 

 

2012

 

 

2011

 

 

2012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i urvalet

99

 

 

100

 

 

38

 

 

32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i populationen (LBR 2011, 2012)

7 953

 

 

7 627

 

 

373

 

 

348

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intäkter växtodling

46 500

E

 

16 100

E

 

248 900

E

 

159 500

E

Intäkter djurskötsel

184 700

C

 

156 000

C

 

1 330 100

D

 

1 774 300

E

Intäkter direktersättningar

236 400

C

 

191 000

B

 

164 900

D

 

191 700

D

Övriga intäkter

91 500

E

 

103 400

E

 

138 400

E

 

174 900

E

Summa intäkter jordbruk

559 200

C

 

466 500

C

 

1 882 300

D

 

2 300 400

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kostnader växtodling

59 700

D

 

48 700

C

 

167 400

D

 

176 200

E

Kostnader djurskötsel

54 600

D

 

41 600

C

 

784 700

D

 

950 400

D

Arbetskostnad för anställda

3 400

E

 

5 500

F

 

36 200

E

 

84 800

F

Underhåll

69 700

C

 

52 200

C

 

101 500

D

 

111 200

E

Övriga driftskostnader

196 800

D

 

178 300

C

 

335 900

C

 

324 200

D

Summa driftskostnader

384 200

C

 

326 200

C

 

1 425 800

D

 

1 646 800

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruttoresultat

174 900

D

 

140 200

D

 

456 500

D

 

653 600

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avskrivningskostnader

100 500

C

 

93 200

B

 

214 200

D

 

191 600

D

Arrendekostnader

12 000

E

 

10 300

D

 

45 300

E

 

133 700

F

Räntenetto

-900

G

 

2 500

G

 

55 800

E

 

72 800

E

Summa övriga kostnader

111 500

C

 

106 000

C

 

315 300

D

 

398 100

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nettoresultat

63 400

E

 

34 200

F

 

141 200

E

 

255 500

E