Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksekonomiska undersökningen 2012

JO 40 SM 1401

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

9. Arbetsinsats i jord- och skogsbruk med uppdelning på personalkategorier 2012

9. Working hours in agriculture and forestry by types of labour force 2012

Riksområde

Riksområde 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riksområde 2

Driftsinriktning

Jordbruksväxter

 

Mjölk

 

Mjölk

Storleksgrupp,

800–

 

1 600–

 

 

1600–

 

3 200–

 

 

1 600–

 

3 200–

 

standardtimmar

1 599

 

3 199

 

 

3 199

 

5 599

 

 

3 199

 

5 599

 

Antal företag i urvalet

71

 

54

 

 

20

 

38

 

 

27

 

62

 

Antal företag i populationen

(LBR 2011,2012)

4 204

 

2 713

 

 

278

 

1 011

 

 

488

 

1 055

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbetsinsats i jordbruk, arbetskraftsenhet (AWU)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Huvudbrukare

0,1

E

0,1

E

 

0,8

C

1,0

B

 

0,9

C

0,9

B

Medbrukare och anhöriga

0,0

F

0,5

C

 

0,2

E

0,2

E

 

0,1

F

0,2

E

Anställda

0,0

F

0,0

E

 

0,1

F

0,1

E

 

 

0,0

F

Summa AWU

0,2

E

0,7

C

 

1,1

D

1,2

C

 

1,0

C

1,2

B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbetsinsats i jordbruk, timmar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbetstid för huvudbrukare

1 130

C

1 082

B

 

2 399

C

2 921

C

 

2 310

B

2 749

B

Medbrukare och anhöriga

194

E

1 077

C

 

787

E

754

E

 

474

E

879

D

Regelbundet anställda

21

F

74

E

 

180

F

490

E

 

 

261

E

Tillfälligt anställda

6

F

61

F

 

 

 

 

19

F

20

F

Summa timmar i jordbruk

1 352

C

2 296

B

 

3 365

C

4 165

B

 

2 802

B

3 909

B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbetsinsats i skogsbruk, timmar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brukare, medbrukare och anhöriga

46

D

33

E

 

27

F

55

E

 

166

D

80

D

Anställda

 

10

F

 

 

 

 

 

1

F

Summa timmar i skogsbruk

46

D

44

E

 

27

F

55

E

 

166

D

81

D


9. forts.

Riksområde

Riksområde 3

 

Riket

Driftsinriktning

Mjölk

 

Mjölk

 

 

 

 

 

 

Köttdjur

 

 

Svin

 

Storleksgrupp,

1 600–

 

 

1 600–

 

3 200–

 

5 600–

 

 

800–

 

 

1 600–

 

standardtimmar

3 199

 

 

3 199

 

5 599

 

 

 

 

3 199

 

 

5 599

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i urvalet

28

 

 

75

 

121

 

218

 

 

115

 

 

34

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i populationen

(LBR 2011, 2012)

310

 

 

1 076

 

2 416

 

1 287

 

 

7 582

 

 

371

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbetsinsats i jordbruk, arbetskraftsenhet (AWU)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Huvudbrukare

0,8

C

 

0,9

B

0,9

B

0,9

A

 

0,3

D

 

0,8

D

Medbrukare och anhöriga

0,1

F

 

0,1

E

0,2

D

0,8

C

 

0,0

E

 

0,2

E

Anställda

0,0

F

 

0,0

F

0,1

E

1,0

D

 

0,0

F

 

0,2

F

Summa AWU

1,0

C

 

1,0

B

1,2

B

2,7

B

 

0,3

D

 

1,2

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbetsinsats i jordbruk, timmar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbetstid för huvudbrukare

2 485

C

 

2 389

B

2 792

B

2 587

A

 

1 483

D

 

2 132

C

Medbrukare och anhöriga

787

E

 

654

D

841

D

2 237

C

 

331

E

 

939

D

Regelbundet anställda

105

F

 

80

F

351

E

2 404

C

 

15

E

 

521

F

Tillfälligt anställda

1

F

 

9

F

10

F

182

D

 

4

E

 

57

E

Summa timmar i jordbruk

3 379

C

 

3 131

B

3 994

B

7 410

B

 

1 834

C

 

3 649

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbetsinsats i skogsbruk, timmar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brukare, medbrukare och anhöriga

289

E

 

170

D

66

D

57

D

 

176

E

 

61

E

Anställda

0

F

 

0

F

0

F

14

F

 

4

F

 

6

F

Summa timmar i skogsbruk

289

E

 

170

D

67

D

71

E

 

180

E

 

67

E