Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksekonomiska undersökningen 2012

JO 40 SM 1401

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

10. Kalkylerade nuvärden för olika tillgångar i jord- och skogsbruk vid utgången av räkenskapsåret 2012. Kronor per företag

10. Calculated values of different real assets at the end of the fiscal year 2012. SEK per holding

Riksområde

Riksområde 1

 

Riksområde 2

Driftsinriktning

Jordbruksväxter

 

Mjölk

 

 

 

 

Mjölk

 

 

 

Storleksgrupp,

800–

 

1 600–

 

 

1 600–

 

3 200–

 

 

1 600–

 

3 200–

 

standardtimmar

1 599

 

3 199

 

 

3 199

 

5 599

 

 

3 199

 

5 599

 

Antal företag i urvalet

71

 

54

 

 

20

 

38

 

 

27

 

62

 

Antal företag i populationen

(LBR 2011, 2012)

4 204

 

2 713

 

 

278

 

1 011

 

 

488

 

1 055

 

Tillgångar jordbruket

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Likvida medel och kortfristiga fordringar

538 100

D

775 400

D

 

383 700

D

636 700

D

 

341 200

E

538 300

D

Lager produkter

93 700

D

586 200

B

 

230 100

D

469 100

C

 

168 400

D

511 300

C

Köpta produktions- och bidragsrätter

1 800

F

1 500

F

 

3 900

C

5 900

C

 

3 000

D

6 500

C

Summa likvida medel, kortfristiga fordringar och lager

633 500

D

1 363 100

C

 

617 700

D

1 111 700

D

 

512 500

E

1 056 200

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stamdjur

5 200

E

1 400

F

 

160 800

D

348 800

C

 

144 500

D

391 200

C

Maskiner

549 100

C

1 642 900

B

 

399 800

D

813 200

D

 

295 500

D

990 600

C

Marknadsvärde på jordbruks-

fastighet

4 911 700

C

4 450 200

D

 

2 752 900

D

4 702 300

D

 

1 477 600

D

2 847 500

D

Summa övriga tillgångar

5 466 000

C

6 094 500

C

 

3 313 500

D

5 864 300

C

 

1 917 600

D

4 229 300

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Summa kalkylerade nuvärden i jordbruket

6 099 500

C

7 457 600

C

 

3 931 200

D

6 976 000

C

 

2 430 100

D

5 285 500

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skulder i jordbruket

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Långfristiga skulder

752 600

D

1 850 000

C

 

451 400

E

1 271 300

D

 

240 100

E

1 320 000

D

Kortfristiga skulder

99 100

E

265 400

D

 

47 900

E

220 100

E

 

48 800

D

258 800

E

Summa skulder i jordbruket

851 700

D

2 115 400

C

 

499 300

E

1 491 400

D

 

288 900

E

1 578 800

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tillgångar i skogsbruket

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marknadsvärde skogsfastighet

1 659 500

E

1 251 200

E

 

780 500

E

3 202 300

E

 

3 870 900

D

4 074 300

C

Maskiner och inventarier

12 400

E

19 400

F

 

1 900

F

34 300

E

 

15 700

E

38 100

E

Övriga tillgångar

26 100

E

19 500

F

 

7 900

F

66 500

E

 

58 400

E

77 100

E

Summa kalkylerade nuvärden i skogsbruket

1 698 000

E

1 290 100

E

 

790 400

E

3 303 000

E

 

3 945 000

D

4 189 400

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Summa skulder i skogsbruket

307 500

D

502 200

E

 

139 800

E

685 300

E

 

508 800

E

1 349 300

D


10. forts.

Riksområde

Riksområde 3

 

Riket

Driftsinriktning

Mjölk

 

Mjölk

 

 

 

 

 

 

Köttdjur

 

 

Svin

 

Storleksgrupp,

1 600–

 

 

1 600–

 

3 200–

 

5 600–

 

 

800–

 

 

1 600–

 

standardtimmar

3 199

 

 

3 199

 

5 599

 

 

 

 

3 199

 

 

5 599

 

Antal företag i urvalet

28

 

 

75

 

121

 

218

 

 

115

 

 

34

 

Antal företag i populationen

(LBR 2011, 2012)

310

 

 

1 076

 

2 416

 

1 287

 

 

7 582

 

 

371

 

Tillgångar i jordbruket

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Likvida medel och kortfristiga fordringar

574 200

E

 

427 100

D

573 400

C

1 198 400

C

 

349 900

D

 

628 900

D

Lager produkter

210 600

D

 

197 700

C

473 600

C

1 500 900

C

 

227 600

C

 

768 400

E

Köpta produktions- och bidragsrätter

11 500

C

 

6 000

C

8 900

C

26 300

B

 

700

F

 

 

Summa likvida medel, kortfristiga fordringar och lager

796 300

D

 

630 800

D

1 055 900

C

2 725 600

C

 

578 200

C

 

1 397 300

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stamdjur

123 900

C

 

142 000

C

362 300

B

1 294 700

C

 

123 700

C

 

256 500

D

Maskiner

650 800

D

 

436 600

C

971 800

C

2 411 300

B

 

421 500

D

 

716 600

D

Marknadsvärde på jordbruks-

fastighet

1 204 800

D

 

1 713 700

C

3 311 100

C

8 939 900

C

 

2 457 900

D

 

4 565 400

D

Summa övriga tillgångar

1 979 500

C

 

2 292 300

C

4 645 200

C

12 646 000

C

 

3 003 100

D

 

5 538 600

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Summa kalkylerade nuvärden i jordbruket

2 775 800

C

 

2 923 100

C

5 701 100

C

15 371 600

B

 

3 581 400

C

 

6 935 900

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skulder i jordbruket

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Långfristiga skulder

260 700

E

 

300 400

D

1 224 800

D

7 133 700

C

 

639 200

D

 

2 175 100

D

Kortsiktiga skulder

56 800

E

 

51 200

D

244 000

D

1 197 800

D

 

56 200

D

 

642 800

E

Summa skulder i jordbruket

317 500

E

 

351 600

D

1 468 800

C

8 331 600

C

 

695 400

D

 

2 817 900

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tillgångar i skogsbruket

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marknadsvärde skogsfastighet

5 258 100

D

 

3 532 900

D

3 818 600

C

4 432 300

D

 

3 302 700

D

 

2 642 200

E

Maskiner och inventarier

24 000

E

 

14 900

E

36 300

E

41 900

D

 

24 000

E

 

5 600

F

Övriga tillgångar

78 000

E

 

51 900

E

72 800

E

52 100

E

 

57 800

E

 

19 100

F

Summa kalkylerade nuvärden i skogsbruket

5 360 100

D

 

3 599 700

D

3 927 700

C

4 526 300

D

 

3 384 600

D

 

2 666 900

E

Summa skulder i skogsbruket

390 300

D

 

376 800

D

1 024 600

D

2 536 700

D

 

572 500

E

 

703 900

F