Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksekonomiska undersökningen 2012

JO 40 SM 1401

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

11. Investeringar i jord- och skogsbruk 2012. Kronor per företag

11. Investments in agriculture and forestry 2012. SEK per holding

Riksområde

Riksområde 1

 

Riksområde 2

Driftsinriktning

Jordbruksväxter

 

Mjölk

 

 

 

 

Mjölk

 

 

 

Storleksgrupp,

800–

 

1 600–

 

 

1 600–

 

3 200–

 

 

1 600–

 

3 200–

 

standardtimmar

1 599

 

3 199

 

 

3 199

 

5 599

 

 

3 199

 

5 599

 

Antal företag i urvalet

71

 

54

 

 

20

 

38

 

 

27

 

62

 

Antal företag i populationen

(LBR 2011,2012)

4 204

 

2 713

 

 

278

 

1 011

 

 

488

 

1 055

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maskiner

65 000

E

628 600

C

 

50 000

E

91 200

E

 

25 800

F

147 000

E

Byggnader och byggnadsinventarier

31 100

E

30 100

E

 

43 300

F

56 200

E

 

80 300

F

509 700

E

Markinventarier och markanläggningar

2 600

F

3 600

F

 

4 400

F

900

F

 

 

1 100

F

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Summa bruttoinvesteringar i jordbruk

98 700

E

662 300

C

 

97 700

E

148 300

E

 

106 100

F

657 800

E

Summa bruttoinvesteringar i skogsbruk

3 800

F

14 900

F

 

 

 

 

2 200

F

26 300

F


11. forts.

Riksområde

Riksområde 3

 

Riket

Driftsinriktning

Mjölk

 

Mjölk

 

 

 

 

 

 

Köttdjur

 

 

Svin

 

Storleksgrupp,

1 600–

 

 

1 600–

 

3 200–

 

5 600–

 

 

800–

 

 

1 600–

 

standardtimmar

3 199

 

 

3 199

 

5 599

 

 

 

 

3 199

 

 

5 599

 

Antal företag i urvalet

28

 

 

75

 

121

 

218

 

 

115

 

 

34

 

Antal företag i populationen

(LBR 2011, 2012)

310

 

 

1 076

 

2 416

 

1 287

 

 

7 582

 

 

371

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maskiner

46 700

E

 

38 700

E

150 200

D

525 200

C

 

48 000

D

 

118 700

E

Byggnader och byggnadsinventarier

83 800

F

 

72 000

E

293 800

E

589 200

D

 

33 700

E

 

90 900

E

Markinventarier och markanläggningar

 

 

1 100

F

900

F

11 000

E

 

 

 

1 900

F

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Summa bruttoinvesteringar i jordbruk

130 500

E

 

111 900

E

444 900

E

1 125 400

C

 

81 700

D

 

211 500

E

Summa bruttoinvesteringar i skogsbruk

5 800

F

 

2 800

F

13 200

F

14 100

F

 

6 400

F