Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksekonomiska undersökningen 2012

JO 40 SM 1401

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

12. Intäkter i jordbruket 2012. Kronor per företag

12. Receipts in agriculture 2012. SEK per holding

Länsgrupp

Länsgrupp 1

 

Länsgrupp 2

Driftsinriktning

Spannmål

 

Blandad veg.prod

 

Mjölk

 

 

 

 

Mjölk

Storleksgrupp,

15 000–

 

100 000–

 

 

15 000–

 

 

15 000–

 

100 000–

 

 

15 000–

 

standardiserad intäkt, euro

99 999

 

499 999

 

 

99 999

 

 

99 999

 

499 999

 

 

99 999

 

Antal företag i urvalet

61

 

26

 

 

41

 

 

32

 

154

 

 

33

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i populationen (LBR 2010)

3 078

 

735

 

 

2 004

 

 

491

 

1 934

 

 

331

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intäkter växtodling

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spannmål

440 700

C

2 967 400

D

 

291 900

D

 

6 400

F

74 700

E

 

13 500

E

Oljeväxter

70 100

D

462 700

D

 

56 000

E

 

 

3 200

E

 

700

F

Vall- och rotfruktsfröer

2 200

F

57 400

E

 

 

 

 

 

 

 

Matpotatis

0

F

2 600

F

 

36 200

E

 

0

F

300

F

 

100

F

Fabrikspotatis

 

 

 

3 100

F

 

 

 

 

 

Sockerbetor

14 200

E

223 000

E

 

108 000

D

 

 

3 800

E

 

 

Grovfoder och bete

3 300

F

8 800

E

 

35 900

F

 

7 500

G

50 200

E

 

2 900

G

Övrig växtodling

15 400

E

155 300

D

 

28 600

E

 

300

G

9 100

E

 

1 800

G

Summa intäkter växtodling

545 900

C

3 877 100

D

 

559 800

D

 

14 200

F

141 100

D

 

19 000

F

därav naturauttag

0

F

 

 

 

 

0

F

100

F

 

0

F

därav lagerförändring

-15 100

F

134 400

F

 

0

G

 

-6 000

G

40 600

E

 

5 400

G

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intäkter djurskötsel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nötkreatur

4 000

F

38 700

F

 

35 500

F

 

25 000

F

257 200

C

 

41 700

D

Mjölk

15 100

F

 

 

185 800

F

 

338 000

D

1 746 600

B

 

360 100

C

Svin

 

 

 

56 300

F

 

0

F

2 700

F

 

 

Fjäderfä och ägg

600

F

46 000

F

 

0

G

 

100

F

0

G

 

0

G

Övrig djurskötsel

0

G

200

G

 

17 800

F

 

3 100

F

6 300

E

 

700

F

Summa intäkter djurskötsel

19 700

F

85 000

F

 

295 400

F

 

366 100

D

2 012 900

B

 

402 500

C

därav naturauttag

0

F

0

F

 

0

F

 

300

F

1 000

E

 

300

E

därav lagerförändring

-900

G

-14 900

F

 

-7 200

F

 

-29 300

E

-6 500

G

 

-29 300

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Summa intäkter övrig jordbruksproduktion

136 200

D

932 900

E

 

118 300

E

 

34 900

E

202 600

D

 

54 600

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direktersättningar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gårdsstöd

146 300

B

738 800

C

 

135 700

D

 

68 200

C

272 700

B

 

81 500

B

Djurbidrag

2 800

F

 

 

 

 

 

 

 

4 300

E

Miljöstöd

23 000

E

83 100

D

 

20 400

E

 

21 000

D

139 500

C

 

43 800

D

Övriga bidrag

2 900

F

 

 

1 100

F

 

13 000

D

34 500

D

 

32 600

D

Summa direkter-sättningar/bidrag

175 000

C

822 000

C

 

157 300

D

 

102 200

C

446 800

B

 

162 100

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Summa intäkter

876 900

C

5 717 000

D

 

1 130 700

D

 

517 400

D

2 803 300

B

 

638 200

C


12. forts.

Länsgrupp

Länsgrupp 2

 

Länsgrupp 3

 

Riket

Driftsinriktning

Mjölk

 

 

Mjölk

 

 

 

 

Mjölk

 

 

Köttdjur

 

 

Blandat

 

Storleksgrupp

100 000–

 

 

15 000–

 

100 000–

 

 

 

500 000–

 

 

15 000–

 

 

100 000–

 

standardiserad intäkt, euro

499 999

 

 

99 999

 

499 999

 

 

 

 

 

99 999

 

 

499 999

 

Antal företag i urvalet

91

 

 

25

 

55

 

 

47

 

 

139

 

 

40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i populationen

(LBR 2010)

1 211

 

 

273

 

576

 

 

488

 

 

6 338

 

 

807

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intäkter växtodling

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spannmål

79 900

E

 

400

G

17 000

E

 

277 300

E

 

24 800

E

 

594 800

D

Oljeväxter

10 500

E

 

 

 

 

42 500

E

 

3 000

E

 

122 400

E

Vall- och rotfruktsfröer

 

 

1 100

F

0

F

 

3 900

F

 

0

F

 

27 400

F

Matpotatis

400

F

 

0

F

200

F

 

6 200

F

 

0

F

 

187 300

F

Fabrikspotatis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

58 200

F

Sockerbetor

5 700

F

 

 

 

 

 

 

 

 

30 800

F

Grovfoder och bete

57 300

E

 

6 600

G

84 400

E

 

101 100

F

 

32 700

F

 

28 700

F

Övrig växtodling

4 700

E

 

100

G

3 000

E

 

53 600

E

 

3 900

E

 

203 900

E

Summa intäkter växtodling

158 500

D

 

8 200

F

104 700

E

 

484 600

E

 

64 500

E

 

1 253 700

E

därav naturauttag

0

F

 

 

100

F

 

 

 

0

F

 

0

F

därav lagerförändring

62 400

E

 

2 000

G

86 400

E

 

131 600

F

 

20 700

F

 

-800

G

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intäkter djurskötsel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nötkreatur

261 800

C

 

23 000

E

108 800

D

 

692 800

E

 

201 400

C

 

430 200

E

Mjölk

1 567 100

C

 

360 700

C

1 473 800

C

 

8 185 200

D

 

17 400

F

 

137 700

E

Svin

 

 

 

 

 

 

 

2 600

F

 

475 900

E

Fjäderfä och ägg

0

G

 

 

200

F

 

 

 

0

G

 

214 300

F

Övrig djurskötsel

8 600

F

 

600

G

800

E

 

5 900

E

 

3 800

E

 

10 300

F

Summa intäkter djurskötsel

1 837 500

C

 

384 300

C

1 583 700

C

 

8 883 900

D

 

225 300

D

 

1 268 400

D

därav naturauttag

200

E

 

 

200

F

 

300

F

 

0

F

 

200

F

därav lagerförändring

57 200

E

 

-22 400

E

-34 400

E

 

103 900

F

 

3 600

G

 

-16 200

G

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Summa intäkter övrig jordbruksproduktion

148 000

D

 

18 700

E

110 500

D

 

589 700

D

 

82 100

D

 

286 300

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direktersättningar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gårdsstöd

251 700

C

 

87 200

C

235 500

C

 

806 800

C

 

125 200

B

 

393 400

D

Djurbidrag

10 200

F

 

56 600

D

261 600

C

 

77 200

D

 

 

 

1 700

F

Miljöstöd

151 200

D

 

83 100

D

214 100

C

 

448 000

D

 

77 900

C

 

154 900

D

Övriga bidrag

76 400

C

 

69 300

C

191 700

B

 

170 700

E

 

31 800

C

 

28 500

E

Summa direkt-

ersättningar/bidrag

489 400

C

 

296 200

C

902 900

C

 

1 502 800

C

 

234 800

B

 

578 500

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Summa intäkter

2 633 500

C

 

707 500

C

2 701 800

C

 

11 460 900

D

 

606 700

C

 

3 386 800

D