Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksekonomiska undersökningen 2012

JO 40 SM 1401

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

13. Kostnader och resultat i jordbruket 2012. Kronor per företag

13. Costs and results in agriculture 2012. SEK per holding

Länsgrupp

Länsgrupp 1

 

Länsgrupp 2

Driftsinriktning

Spannmål

 

Blandad veg. prod.

 

Mjölk

 

Mjölk

Storleksgrupp,

15 000–

 

100 000–

 

 

15 000–

 

 

15 000–

 

100 000–

 

 

15 000–

 

standardiserad intäkt, euro

99 999

 

499 999

 

 

99 999

 

 

99 999

 

499 999

 

 

99 999

 

Antal företag i urvalet

61

 

26

 

 

41

 

 

32

 

154

 

 

33

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i populationen

(LBR 2010)

3 078

 

735

 

 

2 004

 

 

491

 

1 934

 

 

331

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Förnödenheter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Köpfodermedel

10 200

F

39 800

F

 

118 000

F

 

109 900

D

611 200

B

 

148 100

D

Handelsgödsel

113 800

C

703 800

D

 

89 800

D

 

19 100

E

85 500

C

 

24 200

D

Bekämpningsmedel

40 200

D

306 900

D

 

53 500

D

 

1 600

E

13 700

D

 

2 700

E

Driv- och smörjmedel

87 600

C

552 500

D

 

55 200

D

 

23 600

D

140 900

C

 

33 600

C

Utsäde

56 500

C

322 100

D

 

47 400

D

 

8 400

E

49 700

C

 

10 900

D

Summa förnödenheter

308 300

C

1 925 200

D

 

363 900

E

 

162 700

D

901 000

B

 

219 500

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Underhåll

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ekonomibyggnader, byggnadsinventarier, markinventarier och markanläggningar

19 000

D

85 800

E

 

17 400

D

 

14 700

D

45 900

C

 

10 700

D

Maskiner

44 300

C

282 800

D

 

52 500

D

 

30 000

D

139 900

C

 

46 000

C

Summa underhåll

63 300

D

368 700

D

 

69 900

D

 

44 800

D

185 800

C

 

56 600

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Driftskostnader

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El

16 800

C

74 200

E

 

27 200

D

 

19 600

C

69 300

C

 

19 200

C

Försäkringar

23 400

C

64 900

D

 

22 900

D

 

18 900

C

50 700

B

 

19 400

C

Personbil

15 100

E

38 800

E

 

8 200

E

 

5 700

E

16 400

D

 

5 500

E

Diverse kostnader växtodling

16 200

D

61 400

E

 

43 300

E

 

18 500

E

63 100

C

 

15 400

D

Diverse kostnader djurskötsel

3 600

F

3 900

E

 

44 700

F

 

59 600

D

210 600

B

 

67 700

D

Allmänna omkostnader

98 400

D

456 600

D

 

134 000

D

 

70 400

D

301 200

C

 

80 300

D

Summa driftskostnader

173 500

C

699 800

D

 

280 300

D

 

192 700

D

711 300

B

 

207 600

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Summa kostnader före avskrivningar, arbets-, arrendekostn.

545 100

C

2 993 700

D

 

714 100

D

 

400 200

D

1 798 000

B

 

483 700

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbetskostnad anställda

6 800

F

265 400

E

 

25 300

F

 

4 600

F

164 500

D

 

19 600

F

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Summa kostnader före avskrivningar och arrendekostnader

551 900

C

3 259 100

D

 

739 400

D

 

404 800

D

1 962 600

B

 

503 400

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultat före avskrivningar, arrendekostn. och finansiellt netto

325 000

C

2 457 900

D

 

391 300

D

 

112 600

E

840 800

C

 

134 800

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avskrivningar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ekonomibyggnader och byggnadsinventarier

31 900

D

161 700

E

 

42 800

E

 

30 600

E

214 300

C

 

16 100

D

Markinventarier och markanl.

2 500

E

9 700

E

 

1 900

E

 

200

E

7 900

E

 

100

E

Maskiner

75 700

C

415 600

D

 

65 500

D

 

37 300

D

191 900

C

 

53 700

D

Summa avskrivningar till nukostnad

110 200

C

587 100

D

 

110 300

D

 

68 100

D

414 100

C

 

69 900

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultat före arrendekostnader och finansiellt netto till nukostnad

214 800

D

1 870 800

D

 

281 000

D

 

44 500

E

426 700

C

 

64 900

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arrendekostnader

34 400

D

892 100

D

 

60 500

E

 

9 400

E

101 800

D

 

9 800

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultat före finansiellt netto till nukostnad

180 500

D

978 700

D

 

220 600

D

 

35 100

F

324 900

D

 

55 100

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finansiellt netto

19 400

E

193 500

E

 

23 600

E

 

-6 600

F

86 100

D

 

-3 700

F

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nettoresultat till brukarfamiljens arbets- och kapitalinsats till nukostnad

161 000

D

785 200

E

 

197 000

D

 

41 700

F

238 800

D

 

58 800

E


13. forts.

Länsgrupp

Länsgrupp 2

 

Länsgrupp 3

 

Riket

 

Driftsinriktning

Mjölk

 

 

Mjölk

 

 

Mjölk

 

 

Köttdjur

 

Blandat

 

Storleksgrupp,

100 000–

 

 

15 000–

 

100 000–

 

 

500 000–

 

 

15 000–

 

 

100 000–

 

standardiserad intäkt, euro

499 999

 

 

99 999

 

499 999

 

 

 

 

 

99 999

 

 

499 999

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i urvalet

91

 

 

25

 

55

 

 

47

 

 

139

 

 

40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i populationen

(LBR 2010)

1 211

 

 

273

 

576

 

 

488

 

 

6 338

 

 

807

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Förnödenheter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Köpfodermedel

585 700

C

 

134 000

C

600 000

C

 

3 177 700

D

 

44 600

E

 

427 100

E

Handelsgödsel

73 400

D

 

8 300

E

38 300

D

 

249 300

D

 

22 200

D

 

193 300

D

Bekämpningsmedel

15 100

E

 

400

F

2 600

E

 

60 400

E

 

2 800

E

 

92 800

D

Driv- och smörjmedel

126 900

C

 

39 500

C

149 100

C

 

515 300

D

 

47 700

C

 

222 500

D

Utsäde

40 700

C

 

15 900

D

33 600

D

 

167 800

D

 

12 700

C

 

164 000

D

Summa förnödenheter

841 800

C

 

197 900

C

823 600

C

 

4 170 500

D

 

130 100

D

 

1 099 800

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Underhåll

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ekonomibyggnader, byggnadsinventarier, markinventarier och markanläggningar

52 000

D

 

8 300

D

43 000

D

 

208 700

D

 

17 600

D

 

68 600

D

Maskiner

133 600

C

 

41 800

D

146 800

C

 

421 200

D

 

47 300

D

 

177 500

D

Summa underhåll

185 600

C

 

50 100

C

189 800

C

 

629 900

C

 

65 000

C

 

246 100

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Driftskostnader

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El

65 700

C

 

31 400

C

78 600

C

 

233 400

D

 

17 400

C

 

78 200

D

Försäkringar

45 600

B

 

21 200

C

50 500

C

 

108 600

C

 

23 700

B

 

51 400

D

Personbil

14 200

D

 

10 000

E

19 000

D

 

49 800

E

 

11 000

D

 

17 000

D

Diverse kostnader växtodling

52 200

D

 

19 400

E

68 100

D

 

148 000

E

 

24 300

D

 

90 600

E

Diverse kostnader djurskötsel

188 500

B

 

80 300

D

231 300

C

 

809 800

D

 

21 800

D

 

131 100

E

Allmänna omkostnader

267 800

C

 

78 800

D

287 000

D

 

1 248 400

D

 

89 600

C

 

362 800

D

Summa driftskostnader

633 900

C

 

241 100

C

734 500

C

 

2 597 900

D

 

187 700

B

 

731 100

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Summa kostnader före avskrivningar, arbets-, arrendekostn.

1 661 300

C

 

489 200

C

1 747 900

C

 

7 398 300

D

 

382 700

C

 

2 077 000

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbetskostnad anställda

161 700

D

 

1 200

F

153 400

D

 

1 510 400

D

 

11 700

E

 

278 500

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Summa kostnader före avskrivningar och arrendekostnader

1 822 900

C

 

490 300

C

1 901 300

C

 

8 908 700

D

 

394 500

C

 

2 355 500

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultat före avskrivningar, arrendekostn. och finansiellt netto

810 500

C

 

217 100

D

800 500

C

 

2 552 200

D

 

212 200

D

 

1 031 400

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avskrivningar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ekonomibyggnader och byggnadsinventarier

214 100

D

 

46 000

E

212 300

D

 

868 400

D

 

34 500

E

 

164 000

D

Markinventarier och markanl.

5 000

E

 

200

F

4 300

E

 

46 100

E

 

1 300

E

 

15 500

E

Maskiner

187 200

C

 

72 400

D

191 900

C

 

490 100

C

 

61 200

C

 

238 300

C

Summa avskrivningar till nukostnad

406 300

C

 

118 600

D

408 500

D

 

1 404 600

D

 

97 000

D

 

417 800

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultat före arrendekostnader och finansiellt netto till nukostnad

404 300

D

 

98 500

E

392 000

D

 

1 147 600

E

 

115 100

E

 

613 600

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arrendekostnader

84 300

D

 

4 300

E

60 800

E

 

650 100

D

 

18 200

D

 

190 900

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultat före finansiellt netto till nukostnad

320 000

D

 

94 200

E

331 200

D

 

497 500

F

 

96 900

E

 

422 700

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finansiellt netto

79 900

D

 

-18 000

E

33 600

E

 

503 900

D

 

6 600

F

 

108 500

F

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nettoresultat till brukarfamiljens arbets- och kapitalinsats till nukostnad

240 000

D

 

112 200

E

297 500

D

 

-6 400

G

 

90 300

E

 

314 200

E