Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksekonomiska undersökningen 2012

JO 40 SM 1401

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

14. Intäkter, kostnader och resultat i skogsbruket 2012. Kronor per företag

14. Receipts, costs and results in forestry 2012. SEK per holding

Länsgrupp

Länsgrupp 1

 

Länsgrupp 2

Driftsinriktning

Spannmål

 

 

 

Blandad veg. prod

 

 

Mjölk

 

 

 

 

Mjölk

 

Storleksgrupp,

15 000–

 

100 000–

 

 

15 000–

 

 

15 000–

 

100 000–

 

 

15 000–

 

standardiserad intäkt, euro

99 999

 

499 999

 

 

99 999

 

 

99 999

 

499 999

 

 

99 999

 

Antal företag i urvalet

61

 

26

 

 

41

 

 

32

 

154

 

 

33

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i populationen

(LBR 2010)

3 078

 

735

 

 

2 004

 

 

491

 

1 934

 

 

331

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skogsareal

0

D

0

F

 

0

E

 

0

E

100

C

 

100

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intäkter skog på rot

31 500

E

200

F

 

6 300

F

 

33 500

E

59 200

E

 

37 300

E

Intäkter timmer, massa och leveransvirke

11 200

E

15 400

F

 

2 900

F

 

2 400

F

26 700

E

 

20 400

E

Övriga intäkter skogen

10 300

E

9 300

F

 

1 500

F

 

2 500

E

10 000

D

 

3 000

E

Summa intäkter skogen

52 900

E

25 000

F

 

10 700

E

 

38 400

E

95 800

D

 

60 700

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kostnader skogsvård

4 900

E

5 600

F

 

2 000

F

 

2 500

E

16 800

D

 

5 100

E

Övriga kostnader skogen

1 200

E

2 100

F

 

200

F

 

900

E

2 400

E

 

3 900

E

Summa kostnader skogen

6 200

E

7 700

F

 

2 200

F

 

3 400

E

19 200

D

 

9 000

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultat i skogen före avskrivningar och arbetskostnader

46 800

E

17 200

F

 

8 500

F

 

35 100

E

76 700

D

 

51 700

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbetskostnader för anställda i skogen

0

 

57 500

E

 

6 200

F

 

0

 

7 600

E

 

0

F

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultat i skogen före avskrivningar

46 800

E

-40 200

F

 

2 300

G

 

35 100

E

69 100

E

 

51 600

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avskrivning till nukostnad maskiner och redskap i skogen

2 100

E

2 300

F

 

300

E

 

2 300

E

3 600

E

 

2 100

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultat till nukostnad före finansiellt netto i skogen

44 700

E

-42 500

F

 

2 000

G

 

32 800

E

65 500

E

 

49 500

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finansiellt netto i skogsbruket

16 200

E

24 800

F

 

14 900

E

 

10 600

E

62 500

D

 

1 600

G

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultat till brukarfamiljens arbete och kapitalinsats till nukostnad

28 500

E

-67 300

E

 

-12 900

E

 

22 200

F

3 000

G

 

47 900

E


14. forts.

Länsgrupp

Länsgrupp 2

 

Länsgrupp 3

 

 

Riket

Driftsinriktning

Mjölk

 

Mjölk

 

 

 

 

Mjölk

 

 

Köttdjur

 

 

Blandat

 

Storleksgrupp,

100 000–

 

 

15 000–

 

100 000–

 

 

500 000–

 

 

15 000–

 

 

100 000–

 

standardiserad intäkt, euro

499 999

 

 

99 999

 

499 999

 

 

 

 

 

99 999

 

 

499 999

 

Antal företag i urvalet

91

 

 

25

 

55

 

 

47

 

 

139

 

 

40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i populationen

(LBR 2010)

1 211

 

 

273

 

576

 

 

488

 

 

6 338

 

 

807

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skogsareal

100

D

 

100

D

100

C

 

100

E

 

100

D

 

100

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intäkter skog på rot

64 300

E

 

154 000

E

101 300

E

 

286 500

F

 

42 200

D

 

75 700

E

Intäkter timmer, massa och leveransvirke

31 500

E

 

27 500

E

9 500

E

 

25 600

F

 

28 100

E

 

13 100

F

Övriga intäkter skogen

10 000

E

 

19 700

F

6 100

E

 

9 800

E

 

9 300

E

 

20 300

E

Summa intäkter skogen

105 800

D

 

201 200

E

116 900

E

 

321 800

F

 

79 600

D

 

109 100

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kostnader skogsvård

22 100

E

 

17 400

E

12 800

E

 

161 300

F

 

16 900

E

 

28 100

E

Övriga kostnader skogen

2 200

E

 

3 900

E

3 100

E

 

3 500

E

 

4 500

E

 

2 800

E

Summa kostnader skogen

24 300

E

 

21 300

E

15 900

D

 

164 800

F

 

21 500

D

 

30 900

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultat i skogen före avskrivningar och arbetskostnader

81 600

E

 

179 900

E

101 000

E

 

157 100

E

 

58 200

D

 

78 200

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbetskostnader för anställda i skogen

6 500

F

 

0

 

1 200

F

 

38 600

F

 

1 400

F

 

11 300

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultat i skogen före avskrivningar

75 100

E

 

179 900

E

99 800

E

 

118 500

F

 

56 700

D

 

66 900

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avskrivning till nukostnad maskiner och redskap i skogen

4 500

E

 

2 500

E

3 500

E

 

7 100

E

 

2 900

D

 

1 400

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultat till nukostnad före finansiellt netto i skogen

70 500

E

 

177 400

E

96 300

E

 

111 300

F

 

53 900

D

 

65 500

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finansiellt netto i skogsbruket

43 700

E

 

16 900

E

47 700

E

 

122 400

E

 

21 200

E

 

67 600

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultat till brukarfamiljens arbete och kapitalinsats till nukostnad

26 800

F

 

160 600

E

48 600

E

 

-11 000

G

 

32 600

E

 

-2 100

G