Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksekonomiska undersökningen 2012

JO 40 SM 1401

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

15. Markanvändning 2012. Hektar per företag

15. Use of arable land 2012. Hectares per holding

Länsgrupp

Länsgrupp 1

 

Länsgrupp 2

Driftsinriktning

Spannmål

 

Blandad veg. prod

 

 

Mjölk

 

 

 

 

Mjölk

 

Storleksgrupp,

15 000–

 

100 000–

 

 

15 000–

 

 

15 000–

 

100 000–

 

 

15 000–

 

standardiserad intäkt, euro

99 999

 

499 999

 

 

99 999

 

 

99 999

 

499 999

 

 

99 999

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i urvalet

61

 

26

 

 

41

 

 

32

 

154

 

 

33

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i populationen

(LBR 2010)

3 078

 

735

 

 

2 004

 

 

491

 

1 934

 

 

331

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Åkerarealens användning, ha

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spannmål

55

C

273

C

 

28

C

 

7

D

37

C

 

9

D

Oljeväxter

9

D

46

D

 

3

E

 

 

1

E

 

0

F

Baljväxter

2

E

18

D

 

1

E

 

 

2

E

 

 

Sockerbetor

1

E

11

E

 

5

D

 

 

0

E

 

 

Potatis

0

F

0

F

 

1

E

 

 

 

 

 

Slåtter- och betesvall

4

E

12

E

 

10

E

 

18

C

64

B

 

23

C

Frövall

0

F

7

E

 

 

 

 

 

 

 

Industrigröda (inkl. energiskog)

 

 

 

0

F

 

0

F

 

 

 

Andra växtslag (inkl. trädgårds-

väx­ter)

1

E

3

E

 

0

F

 

0

F

0

E

 

0

F

Träda

6

E

11

E

 

0

E

 

0

F

2

E

 

1

E

Summa åker under eget bruk

76

B

382

C

 

49

C

 

26

C

105

B

 

32

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Betesmark, ha

2

E

4

F

 

2

F

 

4

D

19

C

 

11

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skogsmark, ha

31

D

34

F

 

17

E

 

28

E

54

C

 

70

E


15. forts.

Länsgrupp

Länsgrupp 2

 

Länsgrupp 3

 

Riket

Driftsinriktning

Mjölk

 

Mjölk

 

 

 

 

Mjölk

 

 

Köttdjur

 

 

Blandat

 

Storleksgrupp,

100 000–

 

 

15 000–

 

100 000–

 

 

500 000–

 

 

15 000–

 

 

100 000–

 

standardiserad intäkt, euro

499 999

 

 

99 999

 

499 999

 

 

 

 

 

99 999

 

 

499 999

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i urvalet

91

 

 

25

 

55

 

 

47

 

 

139

 

 

40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i populationen

(LBR 2010)

1 211

 

 

273

 

576

 

 

488

 

 

6 338

 

 

807

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Åkerarealens användning, ha

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spannmål

31

D

 

8

E

22

D

 

97

D

 

9

D

 

86

D

Oljeväxter

1

E

 

 

0

F

 

4

E

 

0

E

 

13

E

Baljväxter

0

F

 

 

0

F

 

9

E

 

0

E

 

6

E

Sockerbetor

0

F

 

 

 

 

 

 

 

 

2

F

Potatis

0

F

 

 

 

 

0

F

 

 

 

6

E

Slåtter- och betesvall

61

C

 

33

B

96

C

 

197

C

 

32

B

 

40

D

Frövall

 

 

0

F

 

 

1

F

 

0

F

 

2

F

Industrigröda (inkl. energiskog)

 

 

 

0

F

 

 

 

 

 

 

Andra växtslag (inkl. trädgårds­växter)

0

F

 

 

 

 

1

E

 

0

F

 

3

E

Träda

1

E

 

0

F

1

E

 

2

E

 

1

E

 

6

E

Summa åker under eget bruk

94

C

 

42

C

119

C

 

310

C

 

42

C

 

163

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Betesmark, ha

35

D

 

6

F

3

E

 

56

D

 

16

D

 

23

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skogsmark, ha

64

D

 

143

D

135

C

 

90

E

 

63

D

 

61

E