Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksekonomiska undersökningen 2012

JO 40 SM 1401

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

16. Medelantal djur per företag 2012

16. Average number of livestock 2012

Länsgrupp

Länsgrupp 1

 

Länsgrupp 2

Driftsinriktning

Spannmål

 

 

 

Blandad veg. prod

 

 

Mjölk

 

 

 

 

Mjölk

 

Storleksgrupp,

15 000–

 

100 000–

 

 

15 000–

 

 

15 000–

 

100 000–

 

 

15 000–

 

standardiserad intäkt, euro

99 999

 

499 999

 

 

99 999

 

 

99 999

 

499 999

 

 

99 999

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i urvalet

61

 

26

 

 

41

 

 

32

 

154

 

 

33

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i populationen

(LBR 2010)

3 078

 

735

 

 

2 004

 

 

491

 

1 934

 

 

331

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nötkreatur

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjölkkor (inkl. sinkor och utslagskor)

1

F

 

 

7

F

 

14

D

63

B

 

17

C

Kor för uppfödning av kalvar

0

F

5

F

 

0

F

 

0

F

1

E

 

 

Övriga nöt 1 år och däröver

1

F

5

F

 

4

F

 

10

D

50

B

 

12

C

Kalvar under 1 år

1

F

5

F

 

8

F

 

11

D

58

B

 

14

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avelssvin

 

 

 

1

F

 

 

0

F

 

 

Slaktsvin 25 kg och däröver

 

 

 

12

F

 

 

1

F

 

 

Smågrisar under 25 kg

 

 

 

9

F

 

0

F

7

F

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Får

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tackor

1

F

2

F

 

8

F

 

1

F

1

E

 

1

F

Baggar och lamm

1

F

1

F

 

7

F

 

0

F

1

E

 

0

F

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hästar

0

F

0

F

 

0

F

 

0

F

0

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fjäderfä

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Höns

3

F

323

F

 

9

F

 

1

F

3

F

 

19

F

Kycklingar av värphönsras

 

 

 

 

 

 

 

 

 


16. forts.

Länsgrupp

Länsgrupp 2

 

Länsgrupp 3

 

Riket

Driftsinriktning

Mjölk

 

Mjölk

 

 

 

 

Mjölk

 

 

Köttdjur

 

 

Blandat

 

Storleksgrupp,

100 000–

 

 

15 000–

 

100 000–

 

 

500 000–

 

 

15 000–

 

 

100 000–

 

standardiserad intäkt, euro

499 999

 

 

99 999

 

499 999

 

 

 

 

 

99 999

 

 

499 999

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i urvalet

91

 

 

25

 

55

 

 

47

 

 

139

 

 

40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i populationen

(LBR 2010)

1 211

 

 

273

 

576

 

 

488

 

 

6 338

 

 

807

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nötkreatur

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjölkkor (inkl. sinkor och utslags­kor)

60

C

 

16

B

55

C

 

284

D

 

1

F

 

6

F

Kor för uppfödning av kalvar

1

F

 

 

0

F

 

 

 

18

C

 

17

E

Övriga nöt 1 år och däröver

46

C

 

11

C

35

C

 

147

D

 

19

C

 

34

D

Kalvar under 1 år

54

C

 

12

C

45

C

 

219

C

 

26

C

 

54

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avelssvin

 

 

 

 

 

 

 

0

F

 

20

E

Slaktsvin 25 kg och däröver

 

 

 

 

 

 

 

3

F

 

210

E

Smågrisar under 25 kg

 

 

 

 

 

 

 

0

F

 

579

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Får

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tackor

10

F

 

1

F

1

F

 

3

F

 

3

E

 

2

F

Baggar och lamm

7

F

 

1

F

1

F

 

4

F

 

3

E

 

0

F

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hästar

0

E

 

 

0

F

 

0

F

 

0

E

 

0

F

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fjäderfä

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Höns

0

F

 

 

1

F

 

 

 

0

F

 

273

F

Kycklingar av värphönsras

 

 

 

 

 

 

 

0

F

 

106

F