Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksekonomiska undersökningen 2012

JO 40 SM 1401

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

17. Arbetsinsats i jord- och skogsbruk med uppdelning på personalkategorier 2012

17. Working hours in agriculture and forestry by types of labour force 2012

Länsgrupp

Länsgrupp 1

 

Länsgrupp 2

Driftsinriktning

Spannmål

 

 

 

Blandad veg. prod

 

 

Mjölk

 

 

 

 

Mjölk

 

Storleksgrupp,

15 000–

 

100 000–

 

 

15 000–

 

 

15 000–

 

100 000–

 

 

15 000–

 

standardiserad intäkt, euro

99 999

 

499 999

 

 

99 999

 

 

99 999

 

499 999

 

 

99 999

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i urvalet

61

 

26

 

 

41

 

 

32

 

154

 

 

33

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i populationen

(LBR 2010)

3 078

 

735

 

 

2 004

 

 

491

 

1 934

 

 

331

 

Arbetsinsats i jordbruk, arbets­kraftsenhet (AWU)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Huvudbrukare

0,1

E

0,7

D

 

0,3

E

 

0,8

C

0,9

B

 

0,9

C

Medbrukare och anhöriga

0,0

F

0,4

E

 

0,1

F

 

0,1

F

0,5

D

 

0,1

F

Anställda

 

0,4

E

 

0,0

F

 

 

0,3

D

 

0,0

F

Summa AWU

0,2

E

1,5

D

 

0,5

E

 

0,9

C

1,7

B

 

0,9

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbetsinsats i jordbruk, timmar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbetstid för huvudbrukare

1 200

C

2 000

C

 

1 300

D

 

2 300

C

2 600

B

 

2 400

C

Medbrukare och anhöriga

200

E

1 300

E

 

400

E

 

500

E

1 700

C

 

500

E

Regelbundet anställda

0

F

1 300

E

 

100

F

 

0

F

800

D

 

100

F

Tillfälligt anställda

0

F

100

E

 

0

F

 

0

F

100

E

 

0

F

Summa timmar i jordbruk

1 400

C

4 600

D

 

1 900

D

 

2 900

C

5 200

B

 

3 000

B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbetsinsats i skogsbruk, timmar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brukare, medbrukare och anhöriga

76

D

28

F

 

21

E

 

78

E

64

D

 

173

D

Anställda

 

40

F

 

 

 

 

 

 

0

F

Summa timmar i skogsbruk

76

D

68

F

 

21

E

 

78

E

64

D

 

173

D


17. forts.

Länsgrupp

Länsgrupp 2

 

Länsgrupp 3

 

Riket

Driftsinriktning

Mjölk

 

Mjölk

 

 

 

 

Mjölk

 

 

Köttdjur

 

Blandat

 

Storleksgrupp,

15 000–

 

 

15 000–

 

100 000–

 

 

500 000–

 

 

15 000–

 

 

100 000–

 

standardiserad intäkt, euro

99 999

 

 

99 999

 

499 999

 

 

 

 

 

99 999

 

 

499 999

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i urvalet

91

 

 

25

 

55

 

 

47

 

 

139

 

 

40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i populationen

(LBR 2010)

1 211

 

 

273

 

576

 

 

488

 

 

6 338

 

 

807

 

Arbetsinsats i jordbruk, arbets­kraftsenhet (AWU)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Huvudbrukare

0,9

B

 

0,9

C

0,9

B

 

0,9

B

 

0,3

D

 

0,8

C

Medbrukare och anhöriga

0,5

D

 

0,1

F

0,6

D

 

1,0

D

 

0,0

E

 

0,1

E

Anställda

0,3

D

 

 

0,3

E

 

3,4

D

 

0,0

F

 

0,5

E

Summa AWU

1,7

C

 

0,9

C

1,8

C

 

5,3

D

 

0,3

D

 

1,5

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbetsinsats i jordbruk, timmar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbetstid för huvudbrukare

2 600

B

 

2 500

B

2 500

B

 

2 600

B

 

1 500

C

 

2 200

C

Medbrukare och anhöriga

1 500

D

 

800

E

1 700

D

 

2 700

D

 

400

E

 

800

D

Regelbundet anställda

1 000

D

 

 

800

D

 

7 500

D

 

100

E

 

1 200

E

Tillfälligt anställda

0

E

 

0

F

0

E

 

600

E

 

0

E

 

300

E

Summa timmar i jordbruk

5 100

B

 

3 300

C

5 000

B

 

13 400

C

 

1 900

B

 

4 400

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbetsinsats i skogsbruk, timmar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brukare, medbrukare och anhöriga

82

D

 

299

E

42

E

 

38

E

 

168

E

 

45

E

Anställda

2

F

 

 

1

F

 

77

F

 

8

F

 

25

F

Summa timmar i skogsbruk

84

D

 

299

E

42

E

 

115

F

 

176

E

 

70

E