Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksekonomiska undersökningen 2012

JO 40 SM 1401

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1. Intäkter, kostnader och resultat för växtodlingsföretag 2011 och 2012. Genomsnitt per företag

1. Receipts, costs and results for holdings with crop production 2011 and 2012. Average per holding, SEK

Riksområde

Riksområde 1

Driftsinriktning

Jordbruksväxter

 

Jordbruksväxter

Storleksgrupp,

800–

 

 

800–

 

 

1 600–

 

 

1 600–

 

standardtimmar

1 599

 

 

1 599

 

 

3 199

 

 

3 199

 

År

2011

 

 

2012

 

 

2011

 

 

2012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i urvalet

65

 

 

71

 

 

60

 

 

54

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i populationen (LBR 2011, 2012)

4 352

 

 

4 204

 

 

2 820

 

 

2 713

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intäkter växtodling

416 700

C

 

400 000

C

 

1 070 900

C

 

1 175 100

B

Intäkter djurskötsel

2 500

E

 

17 200

E

 

10 700

F

 

14 700

F

Intäkter direktersättningar

137 300

B

 

122 300

B

 

326 000

B

 

315 100

B

Övriga intäkter

152 500

D

 

137 000

D

 

459 500

E

 

638 200

B

Summa intäkter

709 000

B

 

676 600

C

 

1 867 000

C

 

2 143 100

B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kostnader växtodling

161 000

C

 

172 900

B

 

419 200

B

 

459 500

B

Kostnader djurskötsel

1 400

F

 

11 600

E

 

8 800

F

 

5 900

F

Arbetskostnad för anställda

4 300

F

 

5 200

F

 

28 000

E

 

23 600

E

Underhåll

48 100

C

 

58 800

C

 

127 400

C

 

144 400

C

Övriga driftskostnader

202 300

C

 

196 800

C

 

409 700

C

 

479 200

B

Summa driftskostnader

417 200

B

 

445 300

B

 

993 100

B

 

1 112 600

B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruttoresultat

291 800

C

 

231 300

C

 

873 900

D

 

1 030 500

B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avskrivningskostnader

84 200

C

 

86 800

C

 

214 400

D

 

212 900

B

Arrendekostnader

20 900

E

 

23 000

E

 

150 900

E

 

192 600

C

Finansiellt netto

10 300

E

 

11 200

E

 

69 600

E

 

36 100

E

Summa övriga kostnader

115 400

D

 

120 900

C

 

434 900

C

 

441 700

B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nettoresultat

176 400

D

 

110 300

E

 

439 000

E

 

588 900

B