Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksekonomiska undersökningen 2012

JO 40 SM 1401

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

18. Kalkylerade nuvärden för olika tillgångar i jord- och skogsbruk vid utgången av räkenskapsåret 2012. Kronor per företag

18. Calculated values of different real assets at the end of the investigation year 2012. SEK per holding

Länsgrupp

Länsgrupp 1

 

Länsgrupp 2

Driftsinriktning

Spannmål

 

 

 

Blandad veg. prod

 

 

Mjölk

 

 

 

 

Mjölk

 

Storleksgrupp,

15 000–

 

100 000–

 

 

15 000–

 

 

15 000–

 

100 000–

 

 

15 000–

 

standardiserad intäkt, euro

99 999

 

499 999

 

 

99 999

 

 

99 999

 

499 999

 

 

99 999

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i urvalet

61

 

26

 

 

41

 

 

32

 

154

 

 

33

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i populationen

(LBR 2010)

3 078

 

735

 

 

2 004

 

 

491

 

1 934

 

 

331

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tillgångar i jordbruket

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Likvida medel och kortfristiga fordringar

738 300

D

1 974 100

D

 

745 500

D

 

292 400

E

789 700

C

 

441 900

D

Lager produkter

162 300

D

931 700

D

 

182 800

E

 

163 100

D

925 900

B

 

192 700

C

Köpta produktions- och bidragsrätter

200

F

 

 

4 400

F

 

2 700

D

11 800

C

 

3 600

D

Summa likvida medel, kortfristiga fordringar och lager

900 800

D

2 905 800

D

 

932 700

D

 

458 100

D

1 727 500

B

 

638 200

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stamdjur

9 400

F

31 600

F

 

84 000

F

 

134 800

D

674 600

B

 

144 900

C

Maskiner

681 600

C

3 740 800

D

 

578 000

D

 

328 600

D

1 695 600

C

 

438 000

D

Marknadsvärde på jordbruks-fas­tighet

6 003 400

C

9 610 600

E

 

7 775 200

C

 

1 916 400

D

6 588 600

C

 

1 337 700

D

Summa övriga tillgångar

6 694 500

C

13 383 000

E

 

8 437 200

C

 

2 379 800

D

8 958 700

B

 

1 920 600

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Summa kalkylerade nuvärden i jordbruket

7 595 300

C

16 288 800

D

 

9 370 000

C

 

2 837 900

D

10 686 200

B

 

2 558 900

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skulder i jordbruket

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Långfristiga skulder

1 224 400

D

5 545 800

E

 

1 383 000

E

 

329 500

E

3 791 700

C

 

218 100

D

Kortfristiga skulder

124 600

D

1 665 700

E

 

195 800

E

 

46 600

E

593 800

C

 

54 300

D

Summa skulder i jordbruket

1 349 100

D

7 211 400

E

 

1 578 800

D

 

376 100

E

4 385 500

C

 

272 400

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tillgångar i skogbruket

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marknadsvärde skogsfastighet

2 797 400

E

2 761 000

F

 

888 900

E

 

2 295 000

D

4 467 600

D

 

3 075 100

D

Maskiner och inventarier

19 000

E

20 300

F

 

2 400

E

 

20 600

E

33 100

E

 

19 100

E

Övriga tillgångar

38 600

E

28 500

F

 

5 300

E

 

31 800

F

42 000

E

 

65 900

E

Summa kalkylerade nuvärden i skogsbruket

2 855 000

E

2 809 700

F

 

896 600

E

 

2 347 400

D

4 542 700

D

 

3 160 100

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Summa skulder i skogsbruket

615 300

E

716 700

F

 

422 300

E

 

357 200

E

1 883 000

D

 

239 700

E


18. forts.

Länsgrupp

Länsgrupp 2

 

Länsgrupp 3

 

Riket

Driftsinriktning

Mjölk

 

Mjölk

 

 

 

 

Mjölk

 

 

Köttdjur

 

 

Blandat

 

Storleksgrupp,

100 000–

 

 

15 000–

 

100 000–

 

 

500 000–

 

 

15 000–

 

 

100 000–

 

standardiserad intäkt, euro

499 999

 

 

99 999

 

499 999

 

 

 

 

 

99 999

 

 

499 999

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i urvalet

91

 

 

25

 

55

 

 

47

 

 

139

 

 

40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i populationen (LBR 2010)

1 211

 

 

273

 

576

 

 

488

 

 

6 338

 

 

807

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tillgångar i jordbruket

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Likvida medel och kortfristiga fordringar

853 800

D

 

619 900

E

823 400

D

 

2 505 600

D

 

381 000

C

 

1 636 000

E

Lager produkter

863 500

C

 

202 000

D

761 200

D

 

3 050 400

D

 

276 800

C

 

975 200

D

Köpta produktions- och bidragsrätter

10 700

C

 

12 100

C

41 100

C

 

47 900

C

 

700

F

 

13 500

F

Summa likvida medel, kortfristiga fordringar och lager

1 728 000

C

 

833 900

D

1 625 700

D

 

5 603 900

D

 

658 500

C

 

2 624 700

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stamdjur

634 800

C

 

126 500

C

543 900

C

 

3 109 100

D

 

140 200

C

 

230 400

D

Maskiner

1 599 700

C

 

651 500

D

1 707 300

C

 

4 223 200

C

 

506 500

D

 

2 054 200

D

Marknadsvärde på jordbruks­fastighet

5 239 700

C

 

1 335 700

D

3 770 200

D

 

16 975 500

D

 

2 605 900

C

 

9 539 500

D

Summa övriga tillgångar

7 474 300

C

 

2 113 800

C

6 021 400

C

 

24 307 700

D

 

3 252 600

C

 

11 824 100

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Summa kalkylerade nuvärden i jordbruket

9 202 300

C

 

2 947 700

C

7 647 100

C

 

29 911 700

D

 

3 911 100

C

 

14 448 800

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skulder i jordbruket

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Långfristiga skulder

3 474 200

D

 

295 600

E

2 424 600

D

 

16 619 000

D

 

736 400

D

 

4 789 200

D

Kortfristiga skulder

481 000

D

 

69 100

E

440 300

D

 

3 354 100

D

 

78 100

D

 

808 900

E

Summa skulder i jordbruket

3 955 200

D

 

364 700

E

2 864 900

D

 

19 973 100

D

 

814 500

D

 

5 598 200

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tillgångar i skogsbruket

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marknadsvärde skogsfastighet

3 438 300

D

 

5 839 300

D

4 321 300

D

 

5 489 700

E

 

3 547 200

D

 

5 154 800

E

Maskiner och inventarier

40 900

E

 

22 400

E

31 500

E

 

64 100

E

 

25 900

D

 

12 800

E

Övriga tillgångar

99 900

E

 

90 900

E

48 000

E

 

39 600

E

 

62 400

E

 

29 500

E

Summa kalkylerade nuvärden i skogsbruket

3 579 100

D

 

5 952 500

D

4 400 800

D

 

5 593 400

E

 

3 635 500

D

 

5 197 100

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Summa skulder i skogsbruket

1 596 500

D

 

511 800

E

1 462 800

D

 

4 004 100

E

 

685 800

D

 

1 725 600

E