Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksekonomiska undersökningen 2012

JO 40 SM 1401

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

 

19. Investeringar i jord- och skogsbruk 2012. Kronor per företag

19. Investments in agriculture and forestry 2012. SEK per holding

Länsgrupp

Länsgrupp 1

 

Länsgrupp 2

Driftsinriktning

Spannmål

 

 

 

Blandad veg. prod

 

 

Mjölk

 

 

 

 

Mjölk

 

Storleksgrupp,

15 000–

 

100 000–

 

 

15 000–

 

 

15 000–

 

100 000–

 

 

15 000–

 

standardiserad intäkt, euro

99 999

 

499 999

 

 

99 999

 

 

99 999

 

499 999

 

 

99 999

 

Antal företag i urvalet

61

 

26

 

 

41

 

 

32

 

154

 

 

33

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i populationen

(LBR 2010)

3 078

 

735

 

 

2 004

 

 

491

 

1 934

 

 

331

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maskiner

99 900

E

974 900

E

 

112 500

E

 

42 300

E

307 700

D

 

105 400

E

Byggnader och byggnadsinventarier

59 700

E

105 500

E

 

80 900

E

 

96 200

F

460 000

E

 

10 400

E

Markinventarier och markanlägg­ningar

4 500

F

8 200

F

 

4 100

F

 

300

F

10 500

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Summa bruttoinvesteringar i jordbruk

164 000

D

1 088 600

E

 

197 400

E

 

138 800

E

778 200

D

 

115 800

E

Summa bruttoinvesteringar i skogsbruk

4 000

F

 

 

 

 

9 000

F

4 200

E

 

 


19. forts.

Länsgrupp

Länsgrupp 2

 

Länsgrupp 3

 

Riket

 

 

Driftsinriktning

Mjölk

 

Mjölk

 

 

 

 

Mjölk

 

 

Köttdjur

 

 

Blandat

 

Storleksgrupp,

100 000–

 

 

15 000–

 

100 000–

 

 

500 000–

 

 

15 000–

 

 

100 000–

 

standardiserad intäkt, euro

499 999

 

 

99 999

 

499 999

 

 

 

 

 

99 999

 

 

499 999

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i urvalet

91

 

 

25

 

55

 

 

47

 

 

139

 

 

40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i populationen

(LBR 2010)

1 211

 

 

273

 

576

 

 

488

 

 

6 338

 

 

807

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maskiner

305 300

D

 

51 100

E

452 000

D

 

956 700

E

 

57 100

D

 

500 000

E

Byggnader och byggnads-

inventarier

611 400

E

 

152 000

F

252 100

E

 

1 108 000

E

 

44 400

E

 

234 000

E

Markinventarier och markan-

Läggningar

3 800

E

 

 

200

F

 

36 800

E

 

200

F

 

4 100

F

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Summa bruttoinvesteringar i jordbruk

920 500

E

 

203 000

E

704 400

D

 

2 101 500

D

 

101 700

D

 

738 100

D

Summa bruttoinvesteringar i skogsbruk

18 400

F

 

6 600

F

48 200

F

 

2 600

F

 

6 300

F