Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksekonomiska undersökningen 2012

JO 40 SM 1401

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2. Intäkter, kostnader och resultat för mjölkföretag 2011 och 2012. Genomsnitt per företag

2. Receipts, costs and results for holdings with milk production 2011 and 2012. Average per holding, SEK

Riksområde

Riksområde 1

Driftsinriktning

Mjölk

 

Mjölk

Storleksgrupp,

1 600–

 

 

1 600–

 

 

3 200–

 

 

3 200–

 

standardtimmar

3 199

 

 

3 199

 

 

5 599

 

 

5 599

 

År

2011

 

 

2012

 

 

2011

 

 

2012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i urvalet

23

 

 

20

 

 

31

 

 

38

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i populationen (LBR 2011, 2012)

282

 

 

278

 

 

1 100

 

 

1 011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intäkter växtodling

29 700

E

 

67 600

E

 

161 600

E

 

156 600

E

Intäkter djurskötsel

561 300

C

 

483 300

D

 

1 119 200

C

 

977 700

C

Intäkter direktersättningar

128 800

C

 

144 800

D

 

330 100

D

 

260 000

C

Övriga intäkter

41 200

D

 

29 200

E

 

109 900

E

 

72 100

D

Summa intäkter

761 000

C

 

724 800

D

 

1 720 800

B

 

1 466 400

B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kostnader växtodling

54 600

D

 

65 000

D

 

152 600

D

 

157 500

D

Kostnader djurskötsel

213 700

C

 

228 800

D

 

431 700

C

 

417 900

C

Arbetskostnad för anställda

1 500

F

 

30 400

F

 

81 600

E

 

68 000

E

Underhåll

54 400

D

 

47 600

D

 

92 000

D

 

89 300

D

Övriga driftskostnader

188 700

C

 

184 600

D

 

383 900

C

 

353 600

C

Summa driftskostnader

512 900

C

 

556 400

D

 

1 141 900

C

 

1 086 300

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruttoresultat

248 000

D

 

168 500

D

 

578 900

D

 

380 100

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avskrivningskostnader

75 700

E

 

72 100

D

 

134 000

D

 

149 400

D

Arrendekostnader

10 400

E

 

12 100

E

 

36 900

E

 

33 000

E

Finansiellt netto

2 100

G

 

8 500

F

 

20 400

F

 

20 800

E

Summa övriga kostnader

88 100

E

 

92 700

D

 

191 300

D

 

203 300

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nettoresultat

159 900

E

 

75 800

E

 

387 600

D

 

176 800

E


2. forts.

Riksområde

Riksområde 2

Driftsinriktning

Mjölk

 

Mjölk

Storleksgrupp,

1 600–

 

 

1 600–

 

 

3 200–

 

 

3 200–

 

standardtimmar

3 199

 

 

3 199

 

 

5 599

 

 

5 599

 

År

2011

 

 

2012

 

 

2011

 

 

2012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i urvalet

26

 

 

27

 

 

49

 

 

62

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i populationen (LBR 2011, 2012)

552

 

 

488

 

 

1 143

 

 

1 055

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intäkter växtodling

32 300

E

 

3 600

G

 

29 100

E

 

62 400

E

Intäkter djurskötsel

423 100

D

 

415 500

D

 

1 157 300

C

 

1 123 100

C

Intäkter direktersättningar

134 800

C

 

120 100

C

 

289 800

C

 

278 600

B

Övriga intäkter

63 500

E

 

36 000

E

 

124 600

E

 

80 500

D

Summa intäkter

653 700

C

 

575 100

D

 

1 600 800

C

 

1 544 600

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kostnader växtodling

52 700

D

 

42 400

D

 

106 800

C

 

99 500

C

Kostnader djurskötsel

173 100

D

 

216 800

D

 

453 600

C

 

530 200

C

Arbetskostnad för anställda

1 300

F

 

4 300

F

 

39 600

E

 

45 100

E

Underhåll

45 200

D

 

66 200

E

 

119 300

C

 

122 000

C

Övriga driftskostnader

156 800

D

 

145 300

D

 

316 100

C

 

336 700

C

Summa driftskostnader

429 100

C

 

475 100

D

 

1 035 500

C

 

1 133 600

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruttoresultat

224 600

D

 

100 000

E

 

565 300

C

 

411 100

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avskrivningskostnader

63 100

D

 

59 200

D

 

172 400

C

 

217 200

D

Arrendekostnader

4 700

E

 

6 300

E

 

38 000

D

 

36 000

D

Finansiellt netto

-16 300

E

 

-13 000

E

 

-9 200

F

 

6 200

G

Summa övriga kostnader

51 500

E

 

52 500

E

 

201 200

C

 

259 500

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nettoresultat

173 100

D

 

47 600

E

 

364 100

D

 

151 600

E


2. forts.

Riksområde

Riksområde 3

 

Riket

Driftsinriktning

Mjölk

 

Mjölk

Storleksgrupp,

1 600–

 

 

1 600–

 

 

1 600–

 

 

1 600–

 

standardtimmar

3 199

 

 

3 199

 

 

3 199

 

 

3 199

 

År

2011

 

 

2012

 

 

2011

 

 

2012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i urvalet

35

 

 

28

 

 

84

 

 

75

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i populationen (LBR 2011, 2012)

362

 

 

310

 

 

1 196

 

 

1 076

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intäkter växtodling

3 000

G

 

20 800

F

 

17 800

E

 

25 400

E

Intäkter djurskötsel

247 700

E

 

369 700

C

 

370 200

E

 

418 000

C

Intäkter direktersättningar

258 200

D

 

284 600

C

 

192 200

C

 

179 400

C

Övriga intäkter

47 900

E

 

35 400

E

 

51 200

D

 

34 100

E

Summa intäkter

556 800

E

 

710 400

C

 

631 300

D

 

656 800

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kostnader växtodling

23 200

E

 

46 600

D

 

39 100

E

 

49 500

D

Kostnader djurskötsel

131 300

E

 

210 700

C

 

162 200

D

 

217 900

C

Arbetskostnad för anställda

1 000

F

 

19 100

F

 

1 200

E

 

15 700

F

Underhåll

50 000

D

 

51 800

C

 

49 500

C

 

56 800

D

Övriga driftskostnader

178 900

D

 

180 000

C

 

174 300

C

 

166 500

C

Summa driftskostnader

384 400

E

 

508 200

C

 

426 300

D

 

506 400

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruttoresultat

172 400

E

 

202 200

D

 

205 000

D

 

150 400

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avskrivningskostnader

70 500

E

 

113 300

D

 

69 400

D

 

79 900

C

Arrendekostnader

2 400

F

 

5 600

E

 

4 800

E

 

7 500

D

Finansiellt netto

-9 600

E

 

-12 600

E

 

-9 000

E

 

-7 400

E

Summa övriga kostnader

63 300

E

 

106 200

D

 

65 200

D

 

80 000

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nettoresultat

109 100

E

 

96 000

E

 

139 800

E

 

70 300

E


2. forts.

Riksområde

Riket

 

Riket

Driftsinriktning

Mjölk

 

Mjölk

Storleksgrupp,

3 200–

 

 

3 200–

 

 

5 600–

 

 

5 600–

 

standardtimmar

5 599

 

 

5 599

 

 

 

 

 

 

 

År

2011

 

 

2012

 

 

2011

 

 

2012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i urvalet

97

 

 

121

 

 

178

 

 

218

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i populationen

(LBR 2011, 2012)

2 602

 

 

2 416

 

 

1 213

 

 

1 287

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intäkter växtodling

76 000

E

 

90 900

E

 

178 000

D

 

215 500

D

Intäkter djurskötsel

1 118 900

B

 

1 030 400

B

 

3 807 000

B

 

3 749 100

C

Intäkter direktersättningar

359 200

C

 

311 800

B

 

887 500

B

 

812 800

B

Övriga intäkter

107 600

D

 

71 500

D

 

297 700

D

 

298 000

C

Summa intäkter

1 661 700

B

 

1 504 500

B

 

5 170 200

B

 

5 075 400

B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kostnader växtodling

121 200

D

 

118 200

D

 

289 400

C

 

312 100

C

Kostnader djurskötsel

450 700

B

 

483 300

B

 

1 466 900

C

 

1 644 800

C

Arbetskostnad för anställda

55 500

E

 

55 000

E

 

428 900

D

 

479 300

D

Underhåll

106 700

C

 

106 100

C

 

310 700

C

 

305 200

B

Övriga driftskostnader

354 300

C

 

349 600

B

 

944 600

C

 

965 500

C

Summa driftskostnader

1 088 400

B

 

1 112 200

B

 

3 440 600

C

 

3 706 900

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruttoresultat

573 300

C

 

392 300

C

 

1 729 600

B

 

1 368 500

B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avskrivningskostnader

163 900

C

 

190 500

C

 

629 300

B

 

691 800

C

Arrendekostnader

34 900

D

 

31 800

D

 

207 200

D

 

221 100

C

Finansiellt netto

2 400

G

 

9 200

F

 

134 000

D

 

188 500

C

Summa övriga kostnader

201 300

C

 

231 400

C

 

970 500

B

 

1 101 400

B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nettoresultat

372 000

C

 

160 900

D

 

759 100

C

 

267 100

E