Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksekonomiska undersökningen 2012

JO 40 SM 1401

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

3. Intäkter, kostnader och resultat för köttdjurs- och svinföretag 2011 och 2012. Genomsnitt per företag

3. Receipts, costs and results for holdings with beef and pig production 2011 and 2012. Average per holding, SEK

Riksområde

Riket

Driftsinriktning

Köttdjur

 

Svin

Storleksgrupp,

800–

 

 

800–

 

 

1 600–

 

 

1 600–

 

standardtimmar

3 199

 

 

3 199

 

 

5 599

 

 

5 599

 

År

2011

 

 

2012

 

 

2011

 

 

2012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i urvalet

99

 

 

115

 

 

38

 

 

34

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i populationen

(LBR 2011, 2012)

7 953

 

 

7 582

 

 

373

 

 

371

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intäkter växtodling

46 500

E

 

62 900

F

 

248 900

E

 

161 900

E

Intäkter djurskötsel

184 700

C

 

159 300

C

 

1 330 100

D

 

1 988 400

E

Intäkter direktersättningar

236 400

C

 

192 800

B

 

164 900

D

 

213 800

D

Övriga intäkter

91 500

E

 

67 500

D

 

138 400

E

 

167 000

E

Summa intäkter

559 200

C

 

482 500

C

 

1 882 300

D

 

2 531 100

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kostnader växtodling

59 700

D

 

52 100

C

 

167 400

D

 

183 200

D

Kostnader djurskötsel

54 600

D

 

43 700

C

 

784 700

D

 

1 043 100

D

Arbetskostnad för anställda

3 400

E

 

3 500

E

 

36 200

E

 

110 300

F

Underhåll

69 700

C

 

54 400

C

 

101 500

D

 

126 800

E

Övriga driftskostnader

196 800

D

 

162 800

B

 

335 900

C

 

334 600

D

Summa driftskostnader

384 200

C

 

316 500

B

 

1 425 800

D

 

1 798 100

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruttoresultat

174 900

D

 

166 000

D

 

456 500

D

 

733 000

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avskrivningskostnader

100 500

C

 

83 500

D

 

214 200

D

 

195 800

D

Arrendekostnader

12 000

E

 

11 000

D

 

45 300

E

 

148 500

F

Finansiellt netto

-900

G

 

5 500

F

 

55 800

E

 

68 900

F

Summa övriga kostnader

111 500

C

 

100 100

D

 

315 300

D

 

413 200

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nettoresultat

63 400

E

 

65 900

F

 

141 200

E

 

319 800

E