Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksekonomiska undersökningen 2012

JO 40 SM 1401

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

4. Intäkter i jordbruket 2012. Kronor per företag

4. Receipts in agriculture 2012. SEK per holding

Riksområde

Riksområde 1

 

Riksområde 2

 

Driftsinriktning

Jordbruksväxter

 

 

Mjölk

 

 

 

 

Mjölk

 

 

 

Storleksgrupp,

800–

 

1 600–

 

 

1 600–

 

3 200–

 

 

1 600–

 

3 200–

 

Standardtimmar

1 599

 

3 199

 

 

3 199

 

5 599

 

 

3 199

 

5 599

 

Antal företag i urvalet

71

 

54

 

 

20

 

38

 

 

27

 

62

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i populationen

(LBR 2011, 2012)

4 204

 

2 713

 

 

278

 

1 011

 

 

488

 

1 055

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intäkter växtodling

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spannmål

275 500

C

966 800

B

 

37 700

E

114 500

E

 

3 000

F

2 600

G

Oljeväxter

60 300

D

59 000

D

 

1 100

F

4 600

F

 

 

1 300

F

Vall- och rotfruktsfröer

1 500

F

5 100

F

 

 

 

 

 

 

Matpotatis

7 900

F

30 100

E

 

0

F

0

G

 

 

600

F

Fabrikspotatis

 

18 300

E

 

 

 

 

 

 

Sockerbetor

28 500

E

43 200

E

 

 

2 000

F

 

 

 

Grovfoder och bete

9 100

E

7 200

E

 

27 900

E

29 800

F

 

600

G

54 500

E

Övrig växtodling

17 300

E

45 400

E

 

900

F

5 600

F

 

0

G

3 500

F

Summa intäkter växtodling

400 000

C

1 175 100

B

 

67 600

E

156 600

E

 

3 600

G

62 400

E

därav naturauttag

200

F

 

 

0

F

0

F

 

 

0

F

därav lagerförändring

-25 300

E

65 000

D

 

22 100

F

-17 800

G

 

-14 800

F

49 900

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intäkter djurskötsel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nötkreatur

700

F

8 800

F

 

40 600

E

118 400

D

 

25 300

E

118 000

D

Mjölk

 

 

 

442 100

D

856 900

C

 

390 100

D

1 001 600

C

Svin

14 100

E

3 400

F

 

100

F

2 300

F

 

 

 

Fjäderfä och ägg

500

G

 

 

 

0

F

 

0

F

0

G

Övrig djurskötsel

1 800

F

2 500

F

 

500

G

0

G

 

100

G

3 500

F

Summa intäkter djurskötsel

17 200

E

14 700

F

 

483 300

D

977 700

C

 

415 500

D

1 123 100

C

därav naturauttag

100

F

 

 

400

F

200

F

 

700

F

600

E

därav lagerförändring

-2 200

F

-2 000

F

 

-75 500

E

-9 000

G

 

-35 400

E

-11 100

G

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Summa intäkter övrig jordbruksprod.

137 000

D

638 200

B

 

29 200

E

72 100

D

 

36 000

E

80 500

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direktersättningar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gårdsstöd

105 600

B

238 500

B

 

85 200

C

177 400

C

 

68 300

D

150 100

B

Djurbidrag

 

2 800

F

 

 

 

 

600

F

 

Miljöstöd

14 400

D

70 700

C

 

53 800

E

70 100

E

 

29 200

D

75 400

C

Övriga bidrag

2 400

C

3 100

F

 

5 800

E

12 500

E

 

22 000

D

53 100

C

Summa direktersättningar/bidrag

122 300

B

315 100

B

 

144 800

D

260 000

C

 

120 100

C

278 600

B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Summa intäkter

676 600

C

2 143 100

B

 

724 800

D

1 466 400

B

 

575 100

D

1 544 600

C


4. forts.                                                                 

Riksområde

Riksområde 3

 

Riket

Driftsinriktning

Mjölk

 

 

Mjölk

 

Köttdjur

 

Svin

 

Storleksgrupp,

1 600–

 

 

1 600–

 

3 200–

 

5 600–

 

 

800–

 

 

1 600–

 

Standardtimmar

3 199

 

 

3 199

 

5 599

 

 

 

 

3 199

 

 

5 599

 

Antal företag i urvalet

28

 

 

75

 

121

 

218

 

 

115

 

 

34

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i populationen

(LBR 2011, 2012)

310

 

 

1 076

 

2 416

 

1 287

 

 

7 582

 

 

371

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intäkter växtodling

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spannmål

-200

G

 

10 800

E

43 900

F

107 500

D

 

24 900

E

 

104 800

E

Oljeväxter

 

 

300

F

2 300

F

12 500

E

 

3 200

E

 

25 600

E

Vall- och rotfruktsfröer

1 000

F

 

300

F

0

F

700

F

 

0

F

 

1 200

F

Matpotatis

0

F

 

0

G

300

F

1 400

F

 

1 300

F

 

1 900

G

Fabrikspotatis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sockerbetor

 

 

 

700

F

4 600

F

 

 

 

1 700

F

Grovfoder och bete

19 500

F

 

13 600

F

39 800

E

72 600

E

 

30 300

F

 

6 300

F

Övrig växtodling

500

F

 

400

F

3 800

E

16 100

E

 

3 200

E

 

20 300

E

Summa intäkter växtodling

20 800

F

 

25 400

E

90 900

E

215 500

D

 

62 900

F

 

161 900

E

därav naturauttag

 

 

0

F

0

F

100

F

 

0

F

 

 

därav lagerförändring

10 800

F

 

2 800

G

20 000

G

76 400

E

 

21 900

G

 

-16 100

G

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intäkter djurskötsel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nötkreatur

21 400

E

 

28 000

D

109 000

C

407 500

C

 

157 000

C

 

400

F

Mjölk

348 100

C

 

389 800

C

918 500

B

3 335 500

C

 

0

F

 

 

Svin

 

 

0

G

800

F

 

 

1 100

C

 

1 982 800

E

Fjäderfä och ägg

 

 

0

F

0

G

0

F

 

0

F

 

 

Övrig djurskötsel

100

G

 

200

F

1 900

F

6 100

E

 

1 200

F

 

5 200

F

Summa intäkter djurskötsel

369 700

C

 

418 000

C

1 030 400

B

3 749 100

C

 

159 300

C

 

1 988 400

E

därav naturauttag

100

F

 

400

E

400

E

500

E

 

0

F

 

 

därav lagerförändring

-34 200

E

 

-45 200

D

-12 700

F

46 800

F

 

-2 800

G

 

106 600

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Summa intäkter övr. jordbruks-
prod.

35 400

E

 

34 100

E

71 500

D

298 000

C

 

67 500

D

 

167 000

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direktersättningar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gårdsstöd

87 100

C

 

78 700

C

160 400

B

414 700

B

 

104 000

B

 

109 300

D

Djurbidrag

56 300

D

 

18 400

D

19 800

E

59 000

D

 

400

C

 

9 400

F

Miljöstöd

72 700

C

 

49 500

C

82 500

C

236 500

C

 

61 800

C

 

45 300

E

Övriga bidrag

68 400

C

 

32 800

C

49 000

C

102 600

C

 

26 700

D

 

49 700

D

Summa direkt-ersättningar/bidrag

284 600

C

 

179 400

C

311 800

B

812 800

B

 

192 800

B

 

213 800

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Summa intäkter

710 400

C

 

656 800

C

1 504 500

B

5 075 400

B

 

482 500

C

 

2 531 100

D