Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksekonomiska undersökningen 2012

JO 40 SM 1401

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

5. Kostnader och resultat i jordbruket 2012. Kronor per företag

5. Costs and results in agriculture 2012. SEK per holding

Riksområde

Riksområde 1

 

Riksområde 2

Driftsinriktning

Jordbruksväxter

 

 

Mjölk

 

Mjölk

Storleksgrupp,

800–

 

1 600–

 

 

1 600–

 

3 200–

 

 

1 600–

 

3 200–

 

Standardtimmar

1 599

 

3 199

 

 

3 199

 

5 599

 

 

3 199

 

5 599

 

Antal företag i urvalet

71

 

54

 

 

20

 

38

 

 

27

 

62

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i populationen

(LBR 2011, 2012)

4 204

 

2 713

 

 

278

 

1 011

 

 

488

 

1 055

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Förnödenheter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Köpfodermedel

9 800

E

4 100

F

 

150 400

D

303 700

C

 

156 900

D

377 300

C

Handelsgödsel

79 100

C

219 300

B

 

27 000

D

79 800

D

 

14 200

E

36 100

D

Bekämpningsmedel

32 800

D

98 100

B

 

7 800

E

14 000

E

 

900

E

2 600

E

Driv- och smörjmedel

65 100

C

280 900

B

 

34 900

E

78 700

D

 

23 900

D

74 900

C

Utsäde

41 800

C

116 000

B

 

11 800

D

31 500

E

 

7 400

D

22 200

C

Summa förnödenheter

228 600

B

718 400

B

 

232 000

D

507 800

C

 

203 300

D

513 100

B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Underhåll

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ekonomibyggnader, byggnadsinventarier, markinventarier och markanläggningar

15 400

D

16 400

E

 

14 500

E

32 700

D

 

25 600

E

33 200

D

Maskiner

43 400

D

128 100

B

 

33 100

D

56 700

E

 

40 700

D

88 800

C

Summa underhåll

58 800

C

144 400

C

 

47 600

D

89 300

D

 

66 200

E

122 000

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Driftskostnader

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El

15 900

C

16 300

D

 

19 300

D

36 600

C

 

19 700

C

42 300

C

Försäkringar

20 200

C

26 000

C

 

20 600

D

34 500

C

 

19 800

C

33 700

B

Personbil

8 100

D

9 900

D

 

7 100

E

31 400

E

 

5 200

E

8 400

E

Diverse kostnader växtodling

19 200

E

26 000

E

 

18 300

E

32 100

D

 

19 900

E

38 700

D

Diverse kostnader djurskötsel

1 800

E

1 800

F

 

78 400

D

114 200

C

 

59 900

D

152 900

C

Allmänna omkostnader

87 500

C

146 200

C

 

102 700

D

172 400

C

 

76 700

D

177 500

C

Summa driftskostnader

152 700

C

226 200

C

 

246 400

C

421 200

C

 

201 300

D

453 400

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Summa kostnader före avskrivningar, arbets-, arrendekostn.

440 200

B

1 089 000

B

 

526 000

D

1 018 300

C

 

470 800

D

1 088 400

B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbetskostnad anställda

5 200

F

23 600

E

 

30 400

F

68 000

E

 

4 300

F

45 100

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Summa kostnader före avskrivningar och arrendekostnader

445 300

B

1 112 600

B

 

556 400

D

1 086 300

C

 

475 100

D

1 133 600

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultat före avskrivningar, arrendekostn. och finansiellt netto

231 300

C

1 030 500

B

 

168 500

D

380 100

E

 

100 000

E

411 100

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avskrivningar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ekonomibyggnader och byggnadsinventarier

22 600

D

26 500

D

 

26 600

E

53 000

E

 

21 200

E

89 400

D

Markinventarier och markanl.

1 500

E

2 300

E

 

800

F

1 300

E

 

400

F

2 200

E

Maskiner

62 700

C

184 100

B

 

44 700

D

95 100

D

 

37 600

D

125 700

D

Summa avskrivningar till nukostnad

86 800

C

212 900

B

 

72 100

D

149 400

D

 

59 200

D

217 200

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultat före arrendekostnader och finansiellt netto till nukostnad

144 500

D

817 600

B

 

96 400

E

230 700

E

 

40 900

F

193 800

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arrendekostnader

23 000

E

192 600

C

 

12 100

E

33 000

E

 

6 300

E

36 000

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultat före finansiellt netto till nukostnad

121 500

D

625 000

B

 

84 300

E

197 700

E

 

34 600

F

157 800

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finansiellt netto

11 200

E

36 100

E

 

8 500

F

20 800

E

 

-13 000

E

6 200

G

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nettoresultat till brukarfamiljens arbets- och kapitalinsats till nukostnad

110 300

E

588 900

B

 

75 800

E

176 800

E

 

47 600

E

151 600

E


5. forts.

Riksområde

Riksområde 3

 

Riket

Driftsinriktning

Mjölk

 

 

Mjölk

 

 

 

 

 

Köttdjur

 

Svin

 

Storleksgrupp,

1 600–

 

 

1 600–

 

3 200–

 

5 600–

 

 

800–

 

 

1 600–

 

Standardtimmar

3 199

 

 

3 199

 

5 599

 

 

 

 

3 199

 

 

5 599

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i urvalet

28

 

 

75

 

121

 

218

 

 

115

 

 

34

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i populationen

(LBR 2011, 2012)

310

 

 

1 076

 

2 416

 

1 287

 

 

7 582

 

 

371

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Förnödenheter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Köpfodermedel

129 100

D

 

146 300

C

345 000

B

1 277 700

C

 

26 200

D

 

881 300

D

Handelsgödsel

11 600

E

 

16 600

D

50 300

D

122 800

C

 

18 000

D

 

62 200

E

Bekämpningsmedel

400

F

 

2 500

E

6 500

E

23 400

D

 

2 600

E

 

30 300

E

Driv- och smörjmedel

44 100

C

 

33 200

C

77 200

C

234 800

C

 

38 000

C

 

87 000

D

Utsäde

13 700

D

 

10 500

D

26 000

D

77 500

C

 

10 800

C

 

61 900

D

Summa förnödenheter

198 900

C

 

209 200

C

505 000

B

1 736 200

C

 

95 500

C

 

1 122 700

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Underhåll

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ekonomibyggnader, byggnadsinventarier, markinventarier och markanläggningar

7 800

D

 

17 000

E

30 900

D

82 400

C

 

15 500

D

 

43 400

E

Maskiner

44 000

C

 

39 800

C

75 200

C

222 800

B

 

38 900

C

 

83 500

D

Summa underhåll

51 800

C

 

56 800

D

106 100

C

305 200

B

 

54 400

C

 

126 800

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Driftskostnader

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El

31 400

C

 

23 400

C

41 400

B

116 400

B

 

15 500

C

 

69 000

C

Försäkringar

22 400

C

 

20 800

C

34 900

B

67 800

B

 

21 800

C

 

29 100

C

Personbil

8 800

E

 

6 900

E

18 000

E

23 800

D

 

10 300

D

 

16 200

E

Diverse kostnader växtodling

20 900

D

 

19 800

D

35 400

D

88 400

C

 

20 700

D

 

28 900

E

Diverse kostnader djurskötsel

81 600

C

 

71 600

C

138 300

B

367 200

B

 

17 500

D

 

161 800

D

Allmänna omkostnader

73 300

D

 

82 200

C

178 100

C

522 800

C

 

77 300

C

 

133 300

D

Summa driftskostnader

238 500

C

 

224 800

C

446 100

B

1 186 300

B

 

163 100

B

 

438 300

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Summa kostnader före avskrivningar, arbets-, arrendekostn.

489 100

C

 

490 700

C

1 057 200

B

3 227 600

C

 

313 000

B

 

1 687 800

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbetskostnad anställda

19 100

F

 

15 700

F

55 000

E

479 300

D

 

3 500

E

 

110 300

F

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Summa kostnader före avskrivningar, arrendekostnader

508 200

C

 

506 400

C

1 112 200

B

3 706 900

C

 

316 500

B

 

1 798 100

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultat före avskrivningar, arrendekostn. och finansiellt netto

202 200

D

 

150 300

D

392 300

C

1 368 500

B

 

166 000

D

 

733 000

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avskrivningar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ekonomibyggnader och byggnadsinventarier

36 400

E

 

27 500

D

71 300

D

404 100

C

 

31 900

E

 

114 300

E

Markinventarier och markanl.

300

F

 

500

E

1 700

E

15 400

D

 

1 300

E

 

1 900

E

Maskiner

76 600

D

 

52 000

C

117 500

C

272 300

B

 

50 400

D

 

79 600

D

Summa avskrivningar till nukostnad

113 300

D

 

79 900

C

190 500

C

691 800

C

 

83 500

D

 

195 800

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultat före arrendekostnader och finansiellt netto till nukostnad

89 000

E

 

70 500

E

201 800

D

676 700

C

 

82 500

E

 

537 300

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arrendekostnader

5 600

E

 

7 500

D

31 800

D

221 100

C

 

11 000

D

 

148 500

F

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultat före finansiellt netto till nukostnad

83 400

E

 

62 900

E

170 100

D

455 600

D

 

71 500

F

 

388 700

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finansiellt netto

-12 600

E

 

-7 400

E

9 200

F

188 500

C

 

5 500

F

 

68 900

F

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nettoresultat till brukarfamiljens arbets- och kapitalinsats till nukostnad

96 000

E

 

70 300

E

160 900

D

267 100

E

 

65 900

F

 

319 800

E