Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksekonomiska undersökningen 2012

JO 40 SM 1401

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

6. Intäkter, kostnader och resultat i skogsbruket 2012. Kronor per företag

6. Receipts, costs and results in forestry 2012. SEK per holding

Riksområde

Riksområde 1

 

Riksområde 2

Driftsinriktning

Jordbruksväxter

 

Mjölk

 

 

 

 

Mjölk

 

 

 

Storleksgrupp,

800–

 

1 600–

 

 

1 600–

 

3 200–

 

 

1 600–

 

3 200–

 

standardtimmar

1 599

 

3 199

 

 

3 199

 

5 599

 

 

3 199

 

5 599

 

Antal företag i urvalet

71

 

54

 

 

20

 

38

 

 

27

 

62

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i populationen

(LBR 2011, 2012)

4 204

 

2 713

 

 

278

 

1 011

 

 

488

 

1 055

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skogsareal

22

D

19

E

 

15

E

41

E

 

63

E

53

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intäkter skog på rot

28 200

E

14 200

E

 

13 200

F

27 500

F

 

64 800

E

54 800

E

Intäkter timmer, massa och leveransvirke

8 200

E

1 700

F

 

100

F

7 400

E

 

21 100

E

33 400

E

Övriga intäkter skogen

6 000

E

2 200

E

 

3 900

F

15 900

E

 

1 900

E

7 200

D

Summa intäkter skogen

42 300

E

18 200

E

 

17 200

E

50 700

E

 

87 800

E

95 400

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kostnader skogsvård

2 700

E

4 800

E

 

2 200

F

6 600

E

 

7 800

E

14 200

E

Övriga kostnader skogen

700

F

1 300

F

 

300

F

600

E

 

3 800

E

2 200

E

Summa kostnader skogen

3 400

E

6 100

E

 

2 500

F

7 300

E

 

11 600

E

16 400

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultat i skogen före avskriv-ningar och arbetskostnader

38 900

E

12 100

E

 

14 700

F

43 400

E

 

76 300

E

79 000

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbetskostnader för anställda i

skogen

2 700

F

2 100

F

 

0

 

0

 

 

0

 

2 000

F

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultat i skogen före

avskrivningar

36 300

E

10 000

F

 

14 700

F

43 400

E

 

76 300

E

77 000

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avskrivning till nukostnad maskiner och redskap i skogen

1 400

E

2 200

F

 

200

F

3 800

E

 

1 700

E

4 200

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultat till nukostnad före

finansiellt netto i skogen

34 900

E

7 800

F

 

14 500

F

39 600

E

 

74 500

E

72 700

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finansiellt netto i skogsbruket

10 200

E

15 200

E

 

5 300

E

22 800

E

 

5 500

G

31 800

E

Resultat till brukarfamiljens arbete och kapitalinsats till nukostnad

24 700

E

-7 400

G

 

9 200

F

16 800

F

 

69 000

E

41 000

E


6. forts.

Riksområde

Riksområde 3

 

Riket

Driftsinriktning

Mjölk

 

Mjölk

 

 

 

 

 

 

Köttdjur

 

 

Svin

 

Storleksgrupp,

1 600–

 

 

1 600–

 

3 200–

 

5 600–

 

 

800–

 

 

1 600–

 

standardtimmar

3 199

 

 

3 199

 

5 599

 

 

 

 

3 199

 

 

5 599

 

Antal företag i urvalet

28

 

 

75

 

121

 

218

 

 

115

 

 

34

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i populationen

(LBR 2011, 2012)

310

 

 

1 076

 

2 416

 

1 287

 

 

7 582

 

 

371

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skogsareal

142

D

 

76

D

60

C

77

C

 

56

D

 

26

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intäkter skog på rot

121 600

E

 

70 000

E

57 700

D

109 600

E

 

39 900

E

 

28 700

F

Intäkter timmer, massa och leveransvirke

29 000

E

 

18 300

E

21 100

E

27 100

E

 

20 800

E

 

37 200

F

Övriga intäkter skogen

17 500

F

 

7 400

F

10 000

E

11 000

D

 

6 700

E

 

4 300

F

Summa intäkter skogen

168 100

E

 

95 800

E

88 800

D

147 700

E

 

67 400

D

 

70 200

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kostnader skogsvård

16 400

E

 

9 200

E

11 200

D

46 500

E

 

14 200

E

 

7 300

E

Övriga kostnader skogen

3500

E

 

2800

E

1700

E

2900

E

 

4 400

E

 

800

F

Summa kostnader skogen

19 900

E

 

12 000

E

12 900

D

49 400

E

 

18 600

E

 

8 100

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultat i skogen före avskriv-ningar och arbetskostnader

148 100

E

 

83 800

E

75 900

D

98 300

D

 

48 800

E

 

62 100

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbetskostnader för anställda i

skogen

0

F

 

0

F

1 000

F

14 700

E

 

1 000

F

 

200

F

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultat i skogen före

avskrivningar

148 100

E

 

83 800

E

74 900

D

83 600

E

 

47 900

E

 

61 900

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avskrivning till nukostnad maskiner och redskap i skogen

2 700

E

 

1 700

E

4 000

E

4 600

D

 

2 700

E

 

600

F

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultat till nukostnad före

finansiellt netto i skogen

145 400

E

 

82 100

E

70 900

D

78 900

E

 

45 200

E

 

61 300

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finansiellt netto i skogsbruket

11 700

E

 

7 500

E

28 300

D

81 800

D

 

17 500

E

 

32 100

F

Resultat till brukarfamiljens arbete och kapitalinsats till nukostnad

133 700

E

 

74 700

E

42 600

E

-2 900

G

 

27 700

E

 

29 200

F