Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksekonomiska undersökningen 2012

JO 40 SM 1401

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

8. Medelantal djur per företag 2012

8. Average number of livestock 2012

Riksområde

Riksområde 1

 

Riksområde 2

Driftsinriktning

Jordbruksväxter

 

Mjölk

 

 

 

 

Mjölk

 

 

 

Storleksgrupp,

800–

 

1 600

 

 

1 600–

 

3 200–

 

 

1 600–

 

3 200–

 

standardtimmar

1 599

 

3 199

 

 

3 199

 

5 599

 

 

3 199

 

5 599

 

Antal företag i urvalet

71

 

54

 

 

20

 

38

 

 

27

 

62

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i populationen

(LBR 2011, 2012)

4 204

 

2 713

 

 

278

 

1 011

 

 

488

 

1 055

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nötkreatur

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjölkkor (inkl. sinkor och utslagskor)

 

0

F

 

20

D

33

C

 

17

D

41

C

Kor för uppfödning av kalvar

0

F

0

F

 

0

F

0

F

 

 

0

F

Övriga nöt 1 år och däröver

0

F

0

F

 

12

D

26

C

 

11

D

29

C

Kalvar under 1 år

0

F

1

F

 

13

C

28

C

 

12

D

33

B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avelssvin

0

F

0

F

 

0

F

0

F

 

 

 

Slaktsvin 25 kg och däröver

6

E

2

F

 

 

0

F

 

 

 

Smågrisar under 25 kg

2

E

0

F

 

1

F

4

F

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Får

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tackor

1

E

0

F

 

1

F

0

F

 

1

E

3

F

Baggar och lamm

1

F

0

F

 

0

F

0

F

 

0

F

3

F

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hästar

0

F

0

F

 

0

F

0

F

 

 

0

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fjäderfä

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Höns

7

F

 

 

 

0

F

 

1

F

6

F

Kycklingar av värphönsras

 

 

 

 

 

 

 

 


8. forts.

Riksområde

Riksområde 3

 

Riket

Driftsinriktning

Mjölk

 

Mjölk

 

 

 

 

 

 

Köttdjur

 

 

Svin

 

Storleksgrupp,

1 600–

 

 

1 600–

 

3 200–

 

5 600–

 

 

800–

 

 

1 600–

 

standardtimmar

3 199

 

 

3 199

 

5 599

 

 

 

 

3 199

 

 

5 599

 

Antal företag i urvalet

28

 

 

75

 

121

 

218

 

 

115

 

 

34

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i populationen

(LBR 2011, 2012)

310

 

 

1 076

 

2 416

 

1 287

 

 

7 582

 

 

371

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nötkreatur

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjölkkor (inkl. sinkor och utslags­kor)

16

C

 

17

C

37

B

119

C

 

0

F

 

 

Kor för uppfödning av kalvar

 

 

0

F

0

F

1

F

 

17

C

 

0

F

Övriga nöt 1 år och däröver

10

C

 

11

C

27

B

76

B

 

15

C

 

0

F

Kalvar under 1 år

13

C

 

12

C

30

B

101

B

 

20

B

 

0

F

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avelssvin

 

 

0

F

0

F

 

 

 

 

69

D

Slaktsvin 25 kg och däröver

 

 

 

0

F

 

 

0

F

 

838

E

Smågrisar under 25 kg

 

 

0

F

2

F

 

 

1

C

 

1 165

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Får

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tackor

1

F

 

1

E

2

F

2

E

 

1

F

 

4

E

Baggar och lamm

0

F

 

0

E

2

F

2

E

 

0

E

 

3

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hästar

 

 

0

F

0

E

0

E

 

0

F

 

0

F

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fjäderfä

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Höns

 

 

0

F

3

F

1

E

 

0

F

 

 

Kycklingar av värphönsras