Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

JO 40 SM 1402

Jordbruksekonomiska undersökningen 2013
Preliminära uppgifter
The 2013 Farm Economic Survey
pil.gifI korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English
adobe.gif (177 bytes) Hela publikationen(PDF) adobe.gif (177 bytes) Beskrivning av statistiken(PDF)

I korta drag

Bättre ekonomiskt resultat i jordbruket år 2013

Växtodlingsföretag

Det genomsnittliga bruttoresultatet för större växtodlingsföretag ökade något mellan år 2012 och 2013. För mindre företag inriktade på jordbruksväxter försämrades bruttoresultatet märkbart.

Mjölkföretag

Alla grupperna av mjölkföretag visar måttlig återhämtning under 2013. Samtliga grupper av mjölkföretag förbättrade det genomsnittliga bruttoresultatet.

Köttdjursföretag

De genomsnittliga brutto- och nettoresultaten har ökat betydligt från år 2012 till år 2013. Nettoresultatet blev 134 300 kronor för köttdjursföretagen.

Svinföretag

Intäkterna i jordbruket har ökat mellan åren 2012 och 2013, trots att intäkterna hänförbara till djurskötsel och till direktersättningar minskade. Driftkostnader och övriga kostnader ökade något vilket förklaras av att flesta kostnadsposter var högre år 2013 jämfört med föregående år.