Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksekonomiska undersökningen 2013

JO 40 SM 1402

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1. Intäkter och kostnader för växtodlingsföretag till nukostnad 2012 och 2013. Genomsnitt per företag, kr

1. Receipts and costs in crop production in current costs 2012 and 2013. Average per holding, SEK

Riksområde

Riksområde 1

Driftsinriktning

Jordbruksväxter

 

Jordbruksväxter

Storleksgrupp

800

 

 

800

 

 

1 600

 

 

1 600

 

Standardtimmar

1 599

 

 

1 599

 

 

3 199

 

 

3 199

 

År

2012

 

 

2013

 

 

2012

 

 

2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag

71

 

 

62

 

 

54

 

 

48

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i populationen

(LBR 2011, 2012)

4 204

 

 

3 386

 

 

2 713

 

 

2 253

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intäkter växtodling

400 000

C

 

335 400

C

 

1 175 100

B

 

1 286 000

B

Intäkter djurskötsel

17 200

E

 

2 300

F

 

14 700

F

 

7 700

F

Intäkter direktersättningar

122 300

B

 

120 400

B

 

315 100

B

 

280 000

B

Övriga intäkter

137 000

D

 

138 100

E

 

638 200

B

 

557 700

C

Summa intäkter jordbruk

676 600

C

 

596 100

C

 

2 143 100

B

 

2 131 400

B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kostnader växtodling

172 900

B

 

173 700

C

 

459 500

B

 

465 500

B

Kostnader djurskötsel

11 600

E

 

2 100

E

 

5 900

F

 

6 000

F

Arbetskostnad för anställda

5 200

F

 

2 100

E

 

23 600

E

 

8 000

E

Underhåll

58 800

C

         

50 500

C

 

144 400

C

 

129 700

C

Övriga driftskostnader

196 800

C

 

186 500

C

 

479 200

B

 

439 600

B

Summa driftskostnader

445 300

B

 

414 900

C

 

1 112 600

B

 

1 048 800

B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruttoresultat

231 300

C

 

181 200

D

 

1 030 500

B

 

1 082 600

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avskrivningskostnader

86 800

C

 

73 400

C

 

212 900

B

 

256 000

C

Arrendekostnader

23 000

E

 

23 500

E

 

192 600

C

 

195 000

C

Räntenetto

11 200

E

 

6 200

F

 

36 100

E

 

45 900

D

Summa övriga kostnader

120 900

C

 

103 100

D

 

441 700

B

 

496 900

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nettoresultat

110 300

E

 

78 100

E

 

588 900

B

 

585 700

C