Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksekonomiska undersökningen 2013

JO 40 SM 1402

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2. Intäkter och kostnader för mjölkföretag till nukostnad 2012 och 2013. Genomsnitt per företag, kr

2. Receipts and costs in milk production in current costs 2012 and 2013. Average per holding, SEK

Riksområde

Riksområde 1

Driftsinriktning

Mjölk

 

Mjölk

Storleksgrupp

1 600

 

 

1 600

 

 

3 200

 

 

3 200

 

Standardtimmar

3 199

 

 

3 199

 

 

5 599

 

 

5 599

 

År

2012

 

 

2013

 

 

2012

 

 

2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i urvalet

20

 

 

16

 

 

38

 

 

32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i populationen (LBR 2011, 2012)

278

 

 

263

 

 

1 011

 

 

734

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intäkter växtodling

67 600

E

 

14 200

F

 

156 600

E

 

58 300

F

Intäkter djurskötsel

483 300

D

 

543 500

C

 

977 700

C

 

1 064 700

C

Intäkter direktersättningar

144 800

D

 

125 500

C

 

260 000

C

 

291 400

D

Övriga intäkter

29 200

E

 

34 500

E

 

72 100

D

 

89 000

E

Summa intäkter jordbruk

724 800

D

 

717 800

C

 

1 466 400

B

 

1 503 400

B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kostnader växtodling

65 000

D

 

63 300

D

 

157 500

D

 

142 800

D

Kostnader djurskötsel

228 800

D

 

219 300

C

 

417 900

C

 

417 900

C

Arbetskostnad för anställda

30 400

F

 

16 700

F

 

68 000

E

 

87 000

F

Underhåll

47 600

D

 

47 500

D

 

89 300

D

 

90 100

D

Övriga driftskostnader

184 600

D

 

156 900

C

 

353 600

C

 

369 100

C

Summa driftskostnader

556 400

D

 

503 700

C

 

1 086 300

C

 

1 106 900

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruttoresultat

168 500

D

 

214 000

D

 

380 100

E

 

396 500

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avskrivningskostnader

72 100

D

 

85 100

D

 

149 400

D

 

156 200

D

Arrendekostnader

12 100

E

 

10 700

E

 

33 000

E

 

27 500

E

Räntenetto

8 500

F

 

2 000

G

 

20 500

E

 

46 200

F

Summa övriga kostnader

92 700

D

 

97 800

E

 

203 300

D

 

229 900

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nettoresultat

75 800

E

 

116 200

E

 

176 800

E

 

166 600

F


 

2. forts.

Riksområde

Riksområde 2

Driftsinriktning

Mjölk

 

Mjölk

Storleksgrupp

1 600

 

 

1 600

 

 

3 200

 

 

3 200

 

Standardtimmar

3 199

 

 

3 199

 

 

5 599

 

 

5 599

 

År

2012

 

 

2013

 

 

2012

 

 

2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i urvalet

27

 

 

19

 

 

62

 

 

43

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i populationen (LBR 2011, 2012)

488

 

 

454

 

 

1 055

 

 

919

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intäkter växtodling

3 600

G

 

2 900

G

 

62 400

E

 

13 700

F

Intäkter djurskötsel

415 500

D

 

444 500

D

 

1 123 100

C

 

1 078 800

C

Intäkter direktersättningar

120 100

C

 

139 500

D

 

278 600

B

 

261 800

C

Övriga intäkter

36 000

E

 

45 100

E

 

80 500

D

 

98 000

E

Summa intäkter jordbruk

575 100

D

 

632 000

D

 

1 544 600

C

 

1 452 300

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kostnader växtodling

42 400

D

 

48 700

D

 

99 500

C

 

91 100

C

Kostnader djurskötsel

216 800

D

 

204 500

D

 

530 200

C

 

475 600

C

Arbetskostnad för anställda

4 300

F

 

2 300

F

 

45 100

E

 

15 900

E

Underhåll

66 200

E

 

52 500

D

 

122 000

C

 

103 600

C

Övriga driftskostnader

145 300

D

 

159 000

C

 

336 700

C

 

329 500

C

Summa driftskostnader

475 100

D

 

467 100

C

 

1 133 600

C

 

1 015 600

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruttoresultat

100 000

E

 

164 900

E

 

411 100

C

 

436 700

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avskrivningskostnader

59 200

D

 

63 200

D

 

217 200

D

 

152 100

C

Arrendekostnader

6 300

E

 

7 300

E

 

36 000

D

 

37 200

D

Räntenetto

-13 000

E

 

-19 900

E

 

6 200

G

 

-16 800

E

Summa övriga kostnader

52 500

E

 

50 600

E

 

259 500

D

 

172 500

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nettoresultat

47 600

E

 

114 300

E

 

151 600

E

 

264 200

D


2. forts.

Riksområde

Riksområde 3

 

Riket

Driftsinriktning

Mjölk

 

Mjölk

Storleksgrupp

1 600

 

 

1 600

 

 

1 600

 

 

1 600

 

Standardtimmar

3 199

 

 

3 199

 

 

3 199

 

 

3 199

 

År

2012

 

 

2013

 

 

2012

 

 

2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i urvalet

28

 

 

23

 

 

75

 

 

58

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i populationen (LBR 2011, 2012)

310

 

 

224

 

 

1 076

 

 

941

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intäkter växtodling

20 800

F

 

-23 800

F

 

25 400

E

 

-1 600

G

Intäkter djurskötsel

369 700

C

 

406 000

C

 

418 000

C

 

468 700

C

Intäkter direktersättningar

284 600

C

 

285 700

C

 

179 400

C

 

181 700

C

Övriga intäkter

35 400

E

 

41 500

E

 

34 100

E

 

40 000

D

Summa intäkter jordbruk

710 400

C

 

709 400

C

 

656 800

C

 

688 900

B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kostnader växtodling

46 600

D

 

38 400

D

 

49 500

D

 

50 800

D

Kostnader djurskötsel

210 700

C

 

195 400

C

 

217 900

C

 

207 000

C

Arbetskostnad för anställda

19 100

F

 

500

F

 

15 700

F

 

7 100

F

Underhåll

51 800

C

 

54 500

D

 

56 800

D

 

51 300

C

Övriga driftskostnader

180 000

C

 

191 800

C

 

166 500

C

 

168 900

B

Summa driftskostnader

508 200

C

 

480 600

C

 

506 400

C

 

485 000

B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruttoresultat

202 200

D

 

228 800

D

 

150 400

D

 

203 800

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avskrivningskostnader

113 300

D

 

106 100

D

 

79 900

C

 

85 200

C

Arrendekostnader

5 600

E

 

5 900

E

 

7 500

D

 

8 100

E

Räntenetto

-12 600

E

 

-17 900

D

 

-7 400

E

 

-11 100

E

Summa övriga kostnader

106 200

D

 

94 000

D

 

80 000

D

 

82 200

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nettoresultat

96 000

E

 

134 700

E

 

70 300

E

 

121 600

E


 

2. forts.

Riksområde

Riket

 

Riket

Driftsinriktning

Mjölk

 

Mjölk

Storleksgrupp

3 200

 

 

3 200

 

 

5 600

 

 

5 600

 

Standardtimmar

5 599

 

 

5 599

 

 

 

 

 

 

 

År

2012

 

 

2013

 

 

2012

 

 

2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i urvalet

121

 

 

96

 

 

218

 

 

209

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i populationen (LBR 2011, 2012)

2 416

 

 

2 047

 

 

1 287

 

 

1 027

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intäkter växtodling

90 900

E

 

31 700

F

 

215 500

D

 

131 800

E

Intäkter djurskötsel

1 030 400

B

 

1 060 200

B

 

3 749 100

C

 

3 844 100

C

Intäkter direktersättningar

311 800

B

 

334 500

C

 

812 800

B

 

772 900

B

Övriga intäkter

71 500

D

 

92 900

D

 

298 000

C

 

321 000

C

Summa intäkter

1 504 500

B

 

1 519 200

B

 

5 075 400

B

 

5 069 800

B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kostnader växtodling

118 200

D

 

112 300

C

 

312 100

C

 

304 900

C

Kostnader djurskötsel

483 300

B

 

465 600

B

 

1 644 800

C

 

1 630 800

C

Arbetskostnad för anställda

55 000

E

 

61 300

E

 

479 300

D

 

418 400

D

Underhåll

106 100

C

 

96 100

C

 

305 200

B

 

305 300

B

Övriga driftskostnader

349 600

B

 

361 100

C

 

965 500

C

 

917 700

C

Summa driftskostnader

1 112 200

B

 

1 096 300

B

 

3 076 900

C

 

3 577 100

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruttoresultat

392 300

C

 

422 900

C

 

1 368 500

B

 

1 492 800

B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avskrivningskostnader

190 500

C

 

162 000

C

 

691 800

C

 

642 400

C

Arrendekostnader

31 800

D

 

29 100

D

 

221 100

C

 

210 600

C

Räntenetto

9 200

F

 

8 900

G

 

188 500

C

 

147 800

D

Summa övriga kostnader

231 400

C

 

200 000

D

 

1 101 400

B

 

1 000 800

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nettoresultat

160 900

C

 

223 000

E

 

267 100

E

 

491 900

C