Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksekonomiska undersökningen 2013

JO 40 SM 1402

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

 

3. Intäkter och kostnader för köttdjurs- och svinföretag till nukost­nad 2012 och 2013. Genomsnitt per företag, kr

3. Receipts and costs in beef- and pig production in current costs 2012 and 2013. Average per holding, SEK

Riksområde

Riket

Driftsinriktning

Köttdjur

 

Svin

Storleksgrupp

800

 

 

800

 

 

1 600

 

 

1 600

 

Standardtimmar

3 199

 

 

3 199

 

 

5 599

 

 

5 599

 

År

2012

 

 

2013

 

 

2012

 

 

2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i urvalet

115

 

 

106

 

 

34

 

 

36

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i populationen (LBR 2011, 2012)

7 582

 

 

7 477

 

 

371

 

 

280

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intäkter växtodling

62 900

F

 

100 600

C

 

161 900

E

 

202 100

D

Intäkter djurskötsel

159 300

C

 

179 100

C

 

1 988 400

E

 

1 925 000

D

Intäkter direktersättningar

192 800

B

 

224 600

B

 

213 800

D

 

195 100

D

Övriga intäkter

67 500

D

 

85 100

D

 

167 000

E

 

345 000

F

Summa intäkter jordbruk

482 500

C

 

589 400

C

 

2 531 100

D

 

2 667 200

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kostnader växtodling

52 100

C

 

65 000

C

 

183 200

D

 

192 900

E

Kostnader djurskötsel

43 700

C

 

49 300

C

 

1 043 100

D

 

1 062 400

D

Arbetskostnad för anställda

3 500

E

 

3 100

E

 

110 300

F

 

103 400

F

Underhåll

54 400

C

 

46 600

C

 

126 800

E

 

137 500

E

Övriga driftskostnader

162 800

B

 

166 300

C

 

334 600

D

 

384 000

D

Summa driftskostnader

316 500

B

 

330 200

B

 

1 798 100

D

 

1 880 200

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruttoresultat

166 000

D

 

259 200

C

 

733 000

D

 

787 000

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avskrivningskostnader

83 500

D

 

110 800

B

 

195 800

D

 

216 800

D

Arrendekostnader

11 000

D

 

8 300

D

 

148 500

F

 

128 700

F

Räntenetto

5 500

F

 

5 800

E

 

68 900

F

 

100 700

E

Summa övriga kostnader

100 100

D

 

124 900

B

 

415 200

E

 

446 200

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nettoresultat

65 900

F

 

134 300

D

 

319 800

E

 

340 800

E