Statens Jordbruksverk                                            2                                                      JO 40 SM 1501

 

 

 

 

 

 

 

 

Statistiken har producerats av SCB på uppdrag av Statens jordbruksverk, som ansvarar för officiell statistik inom området.

ISSN 1654-4099 Serie JO – Jord- och skogsbruk, fiske. Utkom den 17 februari 2015.

URN:NBN:SE:SCB-2015-JO40SM1501_pdf

Tidigare publicering: Se avsnittet Fakta om statistiken.

Utgivare av Statistiska meddelanden är Stefan Lundgren, SCB.