Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksekonomiska undersökningen 2013

JO 40 SM 1501

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

9. Arbetsinsats i jord- och skogsbruk med uppdelning på personalkategorier 20131

9. Working hours in agriculture and forestry by types of labour force 2013

Riksområde

Riksområde 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riksområde 2

Driftsinriktning

Jordbruksväxter

 

Mjölk

 

Mjölk

Storleksgrupp,

800–

 

1 600–

 

 

1 600–

 

3 200–

 

 

1 600–

 

3 200–

 

standardtimmar

1 599

 

3 199

 

 

3 199

 

5 599

 

 

3 199

 

5 599

 

Antal företag i urvalet

68

 

52

 

 

17

 

37

 

 

21

 

53

 

Antal företag i populationen

(LBR 2012, 2013)

3 945

 

2 439

 

 

269

 

951

 

 

485

 

1 011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbetsinsats i jordbruk, arbetskraftsenhet (AWU)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Huvudbrukare

0,6

C

0,8

B

 

1,0

A

1,0

A

 

0,9

C

1,0

A

Medbrukare och anhöriga

0,1

D

0,2

E

 

0,3

E

0,4

E

 

0,3

E

0,5

D

Anställda

0,0

E

0,1

E

 

0,0

F

0,4

F

 

0,0

F

0,1

E

Summa AWU

0,7

C

1,0

C

 

1,3

C

1,8

D

 

1,2

C

1,5

B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbetsinsats i jordbruk, timmar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbetstid för huvudbrukare

1 061

C

1 514

B

 

2 591

C

2 932

C

 

2 100

C

2 795

B

Medbrukare och anhöriga

149

D

332

E

 

488

E

767

E

 

511

E

906

D

Regelbundet anställda

13

F

82

E

 

86

F

743

F

 

 

112

E

Tillfälligt anställda

9

F

85

F

 

 

45

F

 

14

F

27

F

Summa timmar i jordbruk

1 232

C

2 012

C

 

3 164

B

4 486

C

 

2 624

C

3 840

B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbetsinsats i skogsbruk, timmar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brukare, medbrukare och anhöriga

63

E

45

E

 

75

E

68

E

 

147

E

92

D

Anställda

 

31

F

 

 

2

F

 

 

1

F

Summa timmar i skogsbruk

63

E

75

E

 

75

E

70

E

 

147

E

93

D


9. forts.

Riksområde

Riksområde 3

 

Riket

Driftsinriktning

Mjölk

 

Mjölk

 

 

 

 

 

 

Köttdjur

 

 

Svin

 

Storleksgrupp,

1 600–

 

 

1 600–

 

3 200–

 

5 600–

 

 

800–

 

 

1 600–

 

standardtimmar

3 199

 

 

3 199

 

5 599

 

 

 

 

3 199

 

 

5 599

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i urvalet

23

 

 

61

 

112

 

250

 

 

124

 

 

37

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i populationen

(LBR 2012, 2013)

314

 

 

1 068

 

2 298

 

1 027

 

 

7 869

 

 

311

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbetsinsats i jordbruk, arbetskraftsenhet (AWU)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Huvudbrukare

1,0

B

 

1,0

B

1,0

A

1,0

A

 

0,8

C

 

0,9

C

Medbrukare och anhöriga

0,4

E

 

0,3

D

0,4

D

1,0

B

 

0,2

D

 

0,5

D

Anställda

0,0

F

 

0,0

F

0,3

E

1,3

C

 

0,0

E

 

0,3

F

Summa AWU

1,4

C

 

1,3

B

1,7

C

3,2

B

 

1,0

C

 

1,6

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbetsinsats i jordbruk, timmar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbetstid för huvudbrukare

2 537

C

 

2 379

B

2 839

B

2 594

A

 

1 552

C

 

1 964

C

Medbrukare och anhöriga

829

E

 

599

D

857

D

2 180

C

 

360

D

 

911

D

Regelbundet anställda

2

F

 

26

F

429

E

2 261

C

 

15

E

 

453

F

Tillfälligt anställda

 

 

5

F

32

E

137

E

 

4

F

 

40

E

Summa timmar i jordbruk

3 368

C

 

3 010

B

4 158

C

7 172

B

 

1 931

C

 

3 367

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbetsinsats i skogsbruk, timmar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brukare, medbrukare och anhöriga

314

E

 

175

E

76

D

61

D

 

156

D

 

38

E

Anställda

 

 

 

1

F

16

F

 

5

F

 

6

F

Summa timmar i skogsbruk

314

E

 

175

E

77

D

77

E

 

161

D

 

44

E


1)Tabellen korrigerades 2015-03-12.