Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksekonomiska undersökningen 2013

JO 40 SM 1501

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

10. Kalkylerade nuvärden för olika tillgångar i jord- och skogsbruk vid utgången av räkenskapsåret per företag 2013, kronor1

10. Calculated values of different real assets at the end of the fiscal year per holding 2013, SEK

Riksområde

Riksområde 1

 

Riksområde 2

Driftsinriktning

Jordbruksväxter

 

Mjölk

 

 

 

 

Mjölk

 

 

 

Storleksgrupp,

800–

 

1 600–

 

 

1 600–

 

3 200–

 

 

1 600–

 

3 200–

 

standardtimmar

1 599

 

3 199

 

 

3 199

 

5 599

 

 

3 199

 

5 599

 

Antal företag i urvalet

68

 

52

 

 

17

 

37

 

 

21

 

53

 

Antal företag i populationen

(LBR 2012, 2013)

3 945

 

2 439

 

 

269

 

951

 

 

485

 

1 011

 

Tillgångar jordbruket

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Likvida medel och kortfristiga fordringar

583 800

D

1 022 700

E

 

204 200

E

255 800

E

 

278 200

F

82 700

F

Lager produkter

95 300

D

342 500

D

 

208 800

D

446 900

C

 

130 000

D

402 200

C

Köpta produktions- och bidragsrätter

1 800

F

12 100

F

 

3 700

D

6 200

C

 

2 900

D

5 700

C

Summa likvida medel, kortfristiga fordringar och lager

681 000

D

1 377 200

D

 

416 600

E

708 800

D

 

411 100

E

490 500

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stamdjur

3 500

E

8 100

E

 

161 000

C

317 400

C

 

141 500

D

322 500

B

Maskiner

482 800

D

1 461 100

C

 

516 600

D

824 200

D

 

394 800

D

844 100

C

Marknadsvärde på jordbruks-

fastighet

4 865 300

C

8 391 400

C

 

2 593 800

D

4 572 600

D

 

1 549 600

D

2 220 200

C

Summa övriga tillgångar

5 351 600

C

9 860 600

C

 

3 271 400

D

5 714 300

C

 

2 086 000

D

3 386 800

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Summa kalkylerade nuvärden i jordbruket

6 032 500

C

11 237 900

C

 

3 688 100

D

6 423 100

C

 

2 497 100

D

3 877 300

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skulder i jordbruket

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Långfristiga skulder

716 000

D

3 091 400

D

 

264 900

E

1 653 800

D

 

276 100

E

850 700

D

Kortfristiga skulder

87 600

D

188 800

D

 

33 000

D

225 800

D

 

48 600

E

145 000

D

Summa skulder i jordbruket

803 700

D

3 280 100

D

 

297 900

E

1 879 600

D

 

324 800

E

995 700

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tillgångar i skogsbruket

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marknadsvärde skogsfastighet

1 204 200

D

1 954 700

E

 

1 179 100

E

2 879 900

E

 

3 734 600

D

3 911 000

C

Maskiner och inventarier

8 800

E

53 600

F

 

24 100

F

25 400

E

 

28 700

E

40 300

E

Övriga tillgångar

22 400

E

39 300

F

 

5 300

F

73 500

E

 

69 000

E

94 700

E

Summa kalkylerade nuvärden i skogsbruket

1 235 300

D

2 047 600

E

 

1 208 500

E

2 978 800

E

 

3 832 300

D

4 046 000

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Summa skulder i skogsbruket

293 900

E

1 104 700

E

 

140 900

E

826 900

E

 

506 600

E

1 122 800

D


10. forts.

Riksområde

Riksområde 3

 

Riket

Driftsinriktning

Mjölk

 

Mjölk

 

 

 

 

 

 

Köttdjur

 

 

Svin

 

Storleksgrupp,

1 600–

 

 

1 600–

 

3 200–

 

5 600–

 

 

800–

 

 

1 600–

 

standardtimmar

3 199

 

 

3 199

 

5 599

 

 

 

 

3 199

 

 

5 599

 

Antal företag i urvalet

23

 

 

61

 

112

 

250

 

 

124

 

 

37

 

Antal företag i populationen

(LBR 2012, 2013)

314

 

 

1 068

 

2 298

 

1 027

 

 

7 869

 

 

311

 

Tillgångar i jordbruket

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Likvida medel och kortfristiga fordringar

371 900

E

 

283 800

E

167 900

E

-595 500

D

 

59 500

G

 

184 700

G

Lager produkter

176 800

D

 

167 800

C

407 900

C

1 344 400

B

 

263 500

D

 

783 200

E

Köpta produktions- och bidragsrätter

11 400

C

 

5 700

C

8 800

C

25 100

B

 

0

F

 

 

Summa likvida medel, kortfristiga fordringar och lager

560 100

E

 

457 300

D

584 600

D

774 000

D

 

323 100

D

 

967 900

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stamdjur

123 300

D

 

142 000

C

317 000

B

1 176 100

C

 

88 600

E

 

185 600

D

Maskiner

627 100

D

 

501 100

D

893 300

C

2 349 700

B

 

596 300

D

 

774 500

D

Marknadsvärde på jordbruks-

fastighet

1 030 000

D

 

1 710 000

D

3 056 800

D

8 567 700

C

 

2 326 300

C

 

4 956 200

D

Summa övriga tillgångar

1 780 400

C

 

2 353 100

C

4 267 100

C

12 093 500

B

 

3 011 200

C

 

5 916 300

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Summa kalkylerade nuvärden i jordbruket

2 340 600

C

 

2 810 400

C

4 851 700

C

12 867 500

B

 

3 334 300

C

 

6 884 200

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skulder i jordbruket

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Långfristiga skulder

168 200

E

 

240 500

E

1 165 800

D

6 731 100

C

 

570 100

D

 

2 887 200

E

Kortsiktiga skulder

61 800

E

 

47 900

D

194 700

D

1 213 000

C

 

48 600

E

 

560 900

E

Summa skulder i jordbruket

230 000

E

 

288 300

D

1 360 600

C

7 944 200

C

 

618 700

D

 

3 448 100

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tillgångar i skogsbruket

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marknadsvärde skogsfastighet

4 143 000

D

 

3 084 100

D

3 518 700

C

4 205 400

C

 

3 199 700

D

 

2 466 300

E

Maskiner och inventarier

20 900

E

 

25 000

E

33 000

E

39 900

E

 

33 500

E

 

5 500

F

Övriga tillgångar

84 000

F

 

54 200

E

80 400

E

52 800

E

 

46 400

E

 

25 100

F

Summa kalkylerade nuvärden i skogsbruket

4 247 900

D

 

3 163 200

D

3 632 200

C

4 298 200

C

 

3 279 600

D

 

2 496 900

E

Summa skulder i skogsbruket

334 300

E

 

344 500

E

942 800

D

2 578 500

C

 

549 800

D

 

815  0

E


1)Tabellen korrigerades 2015-03-12