Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksekonomiska undersökningen 2013

JO 40 SM 1501

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

11. Investeringar i jord- och skogsbruk per företag 2013, kronor1

11. Investments in agriculture and forestry per holding 2013, SEK

Riksområde

Riksområde 1

 

Riksområde 2

Driftsinriktning

Jordbruksväxter

 

Mjölk

 

 

 

 

Mjölk

 

 

 

Storleksgrupp,

800–

 

1 600–

 

 

1 600–

 

3 200–

 

 

1 600–

 

3 200–

 

standardtimmar

1 599

 

3 199

 

 

3 199

 

5 599

 

 

3 199

 

5 599

 

Antal företag i urvalet

68

 

52

 

 

17

 

37

 

 

21

 

53

 

Antal företag i populationen

(LBR 2012,2013)

3 945

 

2 439

 

 

269

 

951

 

 

485

 

1 011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maskiner

57 700

E

300 000

D

 

95 600

E

92 500

E

 

46 100

F

95 200

E

Byggnader och byggnadsinventarier

11 800

E

50 900

F

 

12 900

E

193 900

F

 

27 300

F

86 400

E

Markinventarier och markanläggningar

2 100

F

700

F

 

 

5 500

F

 

 

1 000

F

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Summa bruttoinvesteringar i jordbruk

71 600

D

351 600

D

 

108 500

E

291 800

E

 

73 400

E

182 600

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Summa bruttoinvesteringar i skogsbruk

 

50 300

F

 

 

 

 

9 100

F

14 100

F


11. forts.

Riksområde

Riksområde 3

 

Riket

Driftsinriktning

Mjölk

 

Mjölk

 

 

 

 

 

 

Köttdjur

 

 

Svin

 

Storleksgrupp,

1 600–

 

 

1 600–

 

3 200–

 

5 600–

 

 

800–

 

 

1 600–

 

standardtimmar

3 199

 

 

3 199

 

5 599

 

 

 

 

3 199

 

 

5 599

 

Antal företag i urvalet

23

 

 

61

 

112

 

250

 

 

124

 

 

37

 

Antal företag i populationen

(LBR 2012, 2013)

314

 

 

1 068

 

2 298

 

1 027

 

 

7 869

 

 

311

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maskiner

38 500

E

 

58 800

E

116 900

D

404 100

C

 

99 000

E

 

172 300

E

Byggnader och byggnadsinventarier

26 900

E

 

22 800

E

132 400

E

463 500

D

 

38 900

E

 

91 300

E

Markinventarier och markanläggningar

 

 

 

2 700

F

9 800

E

 

4 100

F

 

8 700

F

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Summa bruttoinvesteringar i jordbruk

65 300

E

 

81 600

E

251 900

E

877 400

C

 

142 000

E

 

272 300

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Summa bruttoinvesteringar i skogsbruk

 

 

3 600

F

7 700

F

6 700

F

 

6 300

F

 

600

F


1)Tabellen korrigerades 2015-03-12.