Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksekonomiska undersökningen 2013

JO 40 SM 1501

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

12. Intäkter i jordbruket per företag 2013, kronor

12. Receipts in agriculture per holding 2013, SEK

Länsgrupp

Länsgrupp 1

 

Länsgrupp 2

Driftsinriktning

Spannmål

 

Blandad veg.prod

 

Mjölk

 

 

 

 

Mjölk

Storleksgrupp,

15 000–

 

100 000–

 

 

15 000–

 

 

15 000–

 

100 000–

 

 

15 000–

 

standardiserad intäkt, euro

99 999

 

499 999

 

 

99 999

 

 

99 999

 

499 999

 

 

99 999

 

Antal företag i urvalet

56

 

23

 

 

39

 

 

28

 

157

 

 

31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i populationen (LBR 2010)

2 944

 

713

 

 

1 917

 

 

475

 

1 874

 

 

324

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intäkter växtodling

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spannmål

421 600

C

2 456 000

D

 

233 800

D

 

14 700

E

69 900

D

 

10 300

E

Oljeväxter

32 900

D

439 400

D

 

51 500

D

 

 

3 000

E

 

400

F

Vall- och rotfruktsfröer

1 000

F

96 500

E

 

 

 

 

 

 

 

Matpotatis

0

F

6 000

F

 

56 400

E

 

0

F

 

 

300

F

Fabrikspotatis

 

 

 

4 100

F

 

 

 

 

 

Sockerbetor

14 000

E

222 800

F

 

105 900

D

 

 

3 300

F

 

 

Grovfoder och bete

4 400

E

1 800

G

 

23 800

F

 

-5 500

G

-26 000

E

 

-13 700

F

Övrig växtodling

17 800

E

148 500

E

 

28 000

E

 

1 300

F

7 700

E

 

-1 000

G

Summa intäkter växtodling

491 800

C

3 371 100

D

 

503 600

D

 

10 600

F

57 900

E

 

-3 600

G

därav naturauttag

0

F

 

 

 

 

0

F

 

 

100

F

därav lagerförändring

34 100

E

120 800

F

 

19 900

F

 

-6 900

G

-28 900

E

 

-16 400

F

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intäkter djurskötsel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nötkreatur

6 000

F

35 400

F

 

41 600

F

 

42 800

E

230 400

C

 

62 400

D

Mjölk

19 200

F

 

 

217 900

F

 

345 200

D

1 928 600

B

 

359 000

D

Svin

 

 

 

56 400

F

 

 

3 900

F

 

 

Fjäderfä och ägg

5 000

F

 

 

0

F

 

0

F

0

G

 

-100

F

Övrig djurskötsel

500

F

-1 000

G

 

12 500

F

 

3 800

F

3 800

F

 

300

G

Summa intäkter djurskötsel

30 700

F

34 300

F

 

328 400

F

 

391 800

D

2 166 700

B

 

421 600

D

därav naturauttag

0

F

100

F

 

0

F

 

200

F

1 100

E

 

200

F

därav lagerförändring

-900

G

-6 700

G

 

600

G

 

-23 000

E

-57 300

E

 

-22 400

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Summa intäkter övrig jordbruksproduktion

140 600

D

979 100

E

 

132 400

E

 

45 300

E

254 500

D

 

56 500

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direktersättningar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gårdsstöd

146 600

C

758 500

D

 

134 200

D

 

72 700

C

276 300

B

 

87 500

C

Djurbidrag

 

 

 

 

 

 

 

 

2 600

E

Miljöstöd

24 000

E

66 200

E

 

20 100

E

 

21 600

D

137 800

C

 

44 200

D

Övriga bidrag

 

 

 

 

 

12 000

E

43 200

D

 

30 100

D

Summa direkter-sättningar/bidrag

170 700

C

824 700

D

 

154 300

D

 

106 300

C

457 400

B

 

164 400

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Summa intäkter

833 700

C

5 209 200

D

 

1 118 800

D

 

553 900

D

2 936 500

B

 

638 800

C


 

12. forts.

Länsgrupp

Länsgrupp 2

 

Länsgrupp 3

 

Riket

Driftsinriktning

Mjölk

 

 

Mjölk

 

 

 

 

Mjölk

 

 

Köttdjur

 

 

Blandat

 

Storleksgrupp

100 000–

 

 

15 000–

 

100 000–

 

 

 

500 000–

 

 

15 000–

 

 

100 000–

 

standardiserad intäkt, euro

499 999

 

 

99 999

 

499 999

 

 

 

 

 

99 999

 

 

499 999

 

Antal företag i urvalet

102

 

 

27

 

57

 

 

58

 

 

133

 

 

38

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i populationen

(LBR 2010)

1 184

 

 

267

 

562

 

 

471

 

 

6 137

 

 

776

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intäkter växtodling

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spannmål

43 300

E

 

7 100

F

15 900

E

 

257 500

E

 

17 800

D

 

537 600

 

Oljeväxter

7 500

E

 

 

0

F

 

51 400

E

 

2 400

E

 

67 100

 

Vall- och rotfruktsfröer

 

 

1 100

F

-500

F

 

1 900

F

 

700

F

 

27 700

 

Matpotatis

700

F

 

 

1 800

F

 

7 700

F

 

100

F

 

196 500

 

Fabrikspotatis

 

 

 

 

 

7 400

F

 

 

 

67 800

 

Sockerbetor

4 200

F

 

 

 

 

4 700

F

 

 

 

41 800

 

Grovfoder och bete

-14 400

F

 

-9 000

G

-52 600

F

 

800

G

 

-5 100

G

 

11 200

 

Övrig växtodling

5 200

E

 

400

F

4 700

F

 

23 700

F

 

3 400

E

 

199 500

 

Summa intäkter växtodling

46 600

E

 

-500

G

-30 800

G

 

355 100

E

 

19 300

E

 

1 149 300

 

därav naturauttag

0

F

 

 

0

F

 

 

 

0

F

 

0

F

därav lagerförändring

-18 300

F

 

-12 400

F

-56 300

F

 

25 100

G

 

-12 000

E

 

-37 800

G

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intäkter djurskötsel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nötkreatur

228 500

C

 

44 100

E

92 600

E

 

681 900

D

 

220 300

D

 

429 400

E

Mjölk

1 793 900

C

 

376 600

D

1 672 300

C

 

8 398 900

D

 

34 000

F

 

175 600

F

Svin

 

 

 

 

 

700

F

 

5 900

F

 

460 900

E

Fjäderfä och ägg

0

F

 

 

0

F

 

 

 

0

G

 

215 700

F

Övrig djurskötsel

4 200

F

 

400

F

600

F

 

13 600

E

 

3 200

E

 

15 200

F

Summa intäkter djurskötsel

2 026 600

C

 

421 000

C

1 765 500

C

 

9 095 200

D

 

263 300

D

 

1 296 800

D

därav naturauttag

200

E

 

200

F

200

F

 

400

F

 

200

E

 

200

F

därav lagerförändring

-45 000

E

 

-1 500

G

-37 000

E

 

-141 800

E

 

-6 100

G

 

13 800

G

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Summa intäkter övrig jordbruksproduktion

156 100

D

 

40 100

E

156 200

D

 

570 000

D

 

72 100

D

 

250 300

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direktersättningar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gårdsstöd

254 300

C

 

104 100

C

279 500

C

 

825 200

C

 

132 800

C

 

394 300

D

Djurbidrag

6 400

F

 

54 700

D

303 600

C

 

79 500

D

 

2 000

F

 

1 600

F

Miljöstöd

138 900

D

 

82 900

D

226 300

C

 

481 300

D

 

89 700

C

 

149 600

E

Övriga bidrag

76 900

C

 

67 900

C

212 300

C

 

114 500

D

 

36 000

C

 

31 100

E

Summa direkt-

ersättningar/bidrag

476 500

C

 

309 600

C

1 021 600

C

 

1 500 500

C

 

260 400

C

 

576 700

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Summa intäkter

2 705 900

C

 

770 200

C

2 912 600

C

 

11 520 800

D

 

615 000

C

 

3 273 000

D