Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksekonomiska undersökningen 2013

JO 40 SM 1501

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

14. Intäkter, kostnader och resultat i skogsbruket per företag 2013, kronor

14. Receipts, costs and results in forestry per holding 2013, SEK

Länsgrupp

Länsgrupp 1

 

Länsgrupp 2

Driftsinriktning

Spannmål

 

 

 

Blandad veg. prod

 

 

Mjölk

 

 

 

 

Mjölk

 

Storleksgrupp,

15 000–

 

100 000–

 

 

15 000–

 

 

15 000–

 

100 000–

 

 

15 000–

 

standardiserad intäkt, euro

99 999

 

499 999

 

 

99 999

 

 

99 999

 

499 999

 

 

99 999

 

Antal företag i urvalet

56

 

23

 

 

39

 

 

28

 

157

 

 

31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i populationen

(LBR 2010)

2 944

 

713

 

 

1 917

 

 

475

 

1 874

 

 

324

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skogsareal

0

D

0

F

 

0

E

 

0

E

100

C

 

100

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intäkter skog på rot

56 900

F

9 800

F

 

15 400

F

 

27 700

F

74 200

E

 

37 500

E

Intäkter timmer, massa och leveransvirke

8 900

E

 

 

1 600

F

 

4 500

F

24 800

E

 

9 500

E

Övriga intäkter skogen

7 900

E

13 600

F

 

1 700

F

 

2 500

E

12 800

E

 

4 500

E

Summa intäkter skogen

73 700

E

23 300

F

 

18 700

F

 

34 800

E

111 800

D

 

51 500

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kostnader skogsvård

6 500

E

10 700

F

 

1 500

F

 

3 700

F

17 600

E

 

11 500

E

Övriga kostnader skogen

600

E

5 900

F

 

200

F

 

800

F

1 300

E

 

2 200

E

Summa kostnader skogen

7 100

E

16 600

F

 

1 700

F

 

4 500

E

18 800

E

 

13 700

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultat i skogen före avskrivningar och arbetskostnader

66 600

F

6 700

G

 

17 000

F

 

30 300

E

92 900

D

 

37 900

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbetskostnader för anställda i skogen

 

39 600

F

 

1 300

F

 

 

6 700

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultat i skogen före avskrivningar

66 600

F

-32 900

E

 

15 700

F

 

30 300

E

86 200

D

 

37 900

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avskrivning till nukostnad maskiner och redskap i skogen

3 000

E

2 000

F

 

300

E

 

2 200

E

3 700

D

 

2 100

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultat till nukostnad före finansiellt netto i skogen

63 600

F

-34 900

E

 

15 400

F

 

28 100

E

82 600

D

 

35 800

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finansiellt netto i skogsbruket

15 900

E

15 100

F

 

13 100

E

 

13 200

E

63 400

D

 

1 600

G

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultat till brukarfamiljens arbete och kapitalinsats till nukostnad

47 700

F

-50 000

E

 

2 400

G

 

14 900

F

19 200

F

 

34 200

E


14. forts.

Länsgrupp

Länsgrupp 2

 

Länsgrupp 3

 

 

Riket

Driftsinriktning

Mjölk

 

Mjölk

 

 

 

 

Mjölk

 

 

Köttdjur

 

 

Blandat

 

Storleksgrupp,

100 000–

 

 

15 000–

 

100 000–

 

 

500 000–

 

 

15 000–

 

 

100 000–

 

standardiserad intäkt, euro

499 999

 

 

99 999

 

499 999

 

 

 

 

 

99 999

 

 

499 999

 

Antal företag i urvalet

102

 

 

27

 

57

 

 

58

 

 

133

 

 

38

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i populationen

(LBR 2010)

1 184

 

 

267

 

562

 

 

471

 

 

6 137

 

 

776

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skogsareal

100

D

 

100

D

200

D

 

100

E

 

100

D

 

100

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intäkter skog på rot

58 500

E

 

132 000

E

81 600

E

 

110 700

E

 

26 100

E

 

94 600

E

Intäkter timmer, massa och leveransvirke

26 900

E

 

8 000

E

7 400

E

 

90 700

F

 

34 200

E

 

11 400

F

Övriga intäkter skogen

6 500

E

 

6 400

E

4 100

E

 

12 300

F

 

8 800

E

 

16 000

F

Summa intäkter skogen

92 000

E

 

146 400

E

93 100

E

 

213 600

E

 

69 000

D

 

121 900

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kostnader skogsvård

14 900

D

 

13 000

E

27 900

E

 

102 600

F

 

11 000

D

 

11 500

E

Övriga kostnader skogen

2 000

E

 

2 600

E

1 200

E

 

2 900

E

 

3 400

E

 

1 700

F

Summa kostnader skogen

16 900

D

 

15 600

E

29 100

E

 

105 600

F

 

14 400

D

 

13 200

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultat i skogen före avskrivningar och arbetskostnader

75 100

E

 

130 800

E

64 000

E

 

108 100

F

 

54 700

D

 

108 700

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbetskostnader för anställda i skogen

3 100

E

 

 

6 400

E

 

48 600

E

 

1 500

F

 

16 300

F

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultat i skogen före avskrivningar

72 000

E

 

130 800

E

57 600

E

 

59 500

G

 

53 100

E

 

92 400

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avskrivning till nukostnad maskiner och redskap i skogen

5 200

E

 

2 200

E

4 400

E

 

5 000

F

 

3 300

E

 

1 300

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultat till nukostnad före finansiellt netto i skogen

66 800

E

 

128 700

E

53 200

E

 

54 500

G

 

49 800

E

 

91 100

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finansiellt netto i skogsbruket

39 300

E

 

11 500

E

43 100

E

 

99 900

E

 

21 700

D

 

60 200

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultat till brukarfamiljens arbete och kapitalinsats till nukostnad

27 600

F

 

117 100

E

10 000

G

 

-45 400

G

 

28 100

E

 

30 900

G