Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksekonomiska undersökningen 2013

JO 40 SM 1501

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

15. Markanvändning 2013 per företag, hektar

15. Use of arable land per holding 2013, hectares

Länsgrupp

Länsgrupp 1

 

Länsgrupp 2

Driftsinriktning

Spannmål

 

Blandad veg. prod

 

 

Mjölk

 

 

 

 

Mjölk

 

Storleksgrupp,

15 000–

 

100 000–

 

 

15 000–

 

 

15 000–

 

100 000–

 

 

15 000–

 

standardiserad intäkt, euro

99 999

 

499 999

 

 

99 999

 

 

99 999

 

499 999

 

 

99 999

 

Antal företag i urvalet

56

 

23

 

 

39

 

 

28

 

157

 

 

31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i populationen

(LBR 2010)

2 944

 

713

 

 

1 917

 

 

475

 

1 874

 

 

324

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Åkerarealens användning, ha

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spannmål

59

C

276

C

 

26

C

 

8

E

35

C

 

10

D

Oljeväxter

6

D

54

D

 

5

D

 

 

1

E

 

0

F

Baljväxter

2

E

12

E

 

2

E

 

0

F

2

E

 

 

Sockerbetor

1

E

9

E

 

6

D

 

 

0

F

 

 

Potatis

0

F

0

F

 

1

E

 

0

F

0

F

 

0

F

Slåtter- och betesvall

5

E

11

E

 

10

E

 

19

D

66

B

 

22

C

Frövall

0

F

5

E

 

 

 

 

 

 

 

Industrigröda (inkl. energiskog)

 

 

 

0

F

 

 

 

 

 

Andra växtslag (inkl. trädgårds-

väx­ter)

1

E

4

E

 

1

F

 

0

F

1

E

 

0

F

Träda

6

D

10

E

 

1

E

 

0

E

3

D

 

1

E

Summa åker under eget bruk

79

B

381

C

 

51

C

 

28

D

107

B

 

33

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Betesmark, ha

2

E

5

E

 

2

F

 

5

E

19

C

 

12

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skogsmark, ha

31

D

35

F

 

17

E

 

29

E

54

C

 

72

E


15. forts.

Länsgrupp

Länsgrupp 2

 

Länsgrupp 3

 

Riket

Driftsinriktning

Mjölk

 

Mjölk

 

 

 

 

Mjölk

 

 

Köttdjur

 

 

Blandat

 

Storleksgrupp,

100 000–

 

 

15 000–

 

100 000–

 

 

500 000–

 

 

15 000–

 

 

100 000–

 

standardiserad intäkt, euro

499 999

 

 

99 999

 

499 999

 

 

 

 

 

99 999

 

 

499 999

 

Antal företag i urvalet

102

 

 

27

 

57

 

 

58

 

 

133

 

 

38

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i populationen

(LBR 2010)

1 184

 

 

267

 

562

 

 

471

 

 

6 137

 

 

776

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Åkerarealens användning, ha

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spannmål

26

D

 

8

E

22

D

 

84

D

 

9

D

 

87

D

Oljeväxter

1

E

 

 

0

F

 

5

E

 

0

E

 

9

E

Baljväxter

1

E

 

 

0

F

 

7

E

 

0

E

 

6

E

Sockerbetor

0

F

 

 

 

 

0

F

 

 

 

2

F

Potatis

0

F

 

0

F

0

F

 

0

F

 

0

F

 

6

E

Slåtter- och betesvall

64

B

 

35

B

102

C

 

203

C

 

35

C

 

38

E

Frövall

 

 

0

F

0

F

 

 

 

0

F

 

2

F

Industrigröda (inkl. energiskog)

 

 

 

0

F

 

 

 

0

F

 

 

Andra växtslag (inkl. trädgårds­växter)

0

F

 

0

F

0

F

 

1

E

 

0

E

 

3

E

Träda

2

E

 

1

E

2

E

 

3

E

 

1

E

 

6

E

Summa åker under eget bruk

93

C

 

44

C

125

C

 

305

C

 

45

C

 

159

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Betesmark, ha

29

D

 

4

E

4

D

 

53

D

 

17

C

 

20

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skogsmark, ha

70

D

 

143

D

153

D

 

79

E

 

67

D

 

64

E