Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksekonomiska undersökningen 2013

JO 40 SM 1501

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

17. Arbetsinsats i jord- och skogsbruk med uppdelning på personalkategorier 2013

17. Working hours in agriculture and forestry by types of labour force 2013

Länsgrupp

Länsgrupp 1

 

Länsgrupp 2

Driftsinriktning

Spannmål

 

 

 

Blandad veg. prod

 

 

Mjölk

 

 

 

 

Mjölk

 

Storleksgrupp,

15 000–

 

100 000–

 

 

15 000–

 

 

15 000–

 

100 000–

 

 

15 000–

 

standardiserad intäkt, euro

99 999

 

499 999

 

 

99 999

 

 

99 999

 

499 999

 

 

99 999

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i urvalet

56

 

23

 

 

39

 

 

28

 

157

 

 

31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i populationen

(LBR 2010)

2 944

 

713

 

 

1 917

 

 

475

 

1 874

 

 

324

 

Arbetsinsats i jordbruk, arbets­kraftsenhet (AWU)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Huvudbrukare

0,6

C

0,9

C

 

0,6

D

 

0,9

B

1,0

A

 

0,9

B

Medbrukare och anhöriga

0,1

E

0,7

E

 

0,2

E

 

0,2

E

0,8

C

 

0,3

E

Anställda

0,1

F

0,7

E

 

0,1

F

 

0,0

F

0,4

D

 

0,0

F

Summa AWU

0,8

D

2,3

C

 

0,9

D

 

1,1

C

2,2

B

 

1,2

B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbetsinsats i jordbruk, timmar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbetstid för huvudbrukare

1 100

D

2 000

C

 

1 300

D

 

2 200

C

2 600

B

 

2 400

C

Medbrukare och anhöriga

200

E

1 300

E

 

400

E

 

400

E

1 800

C

 

500

E

Regelbundet anställda

100

F

1 200

E

 

200

F

 

0

F

800

D

 

0

F

Tillfälligt anställda

0

F

200

E

 

0

F

 

 

100

E

 

0

F

Summa timmar i jordbruk

1 500

D

4 800

D

 

1 900

D

 

2 700

C

5 200

B

 

2 900

B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbetsinsats i skogsbruk, timmar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brukare, medbrukare och anhöriga

79

E

 

 

28

E

 

121

E

74

E

 

178

E

Anställda

 

14

F

 

 

 

 

2

F

 

 

Summa timmar i skogsbruk

79

E

14

F

 

28

E

 

121

E

76

D

 

178

E


17. forts.

Länsgrupp

Länsgrupp 2

 

Länsgrupp 3

 

Riket

Driftsinriktning

Mjölk

 

Mjölk

 

 

 

 

Mjölk

 

 

Köttdjur

 

Blandat

 

Storleksgrupp,

100 000–

 

 

15 000–

 

100 000–

 

 

500 000–

 

 

15 000–

 

 

100 000–

 

standardiserad intäkt, euro

499 999

 

 

99 999

 

499 999

 

 

 

 

 

99 999

 

 

499 999

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i urvalet

102

 

 

27

 

57

 

 

58

 

 

133

 

 

38

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i populationen

(LBR 2010)

1 184

 

 

267

 

562

 

 

471

 

 

6 137

 

 

776

 

Arbetsinsats i jordbruk, arbets­kraftsenhet (AWU)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Huvudbrukare

1,0

A

 

1,0

B

0,9

B

 

1,0

A

 

0,7

C

 

0,9

C

Medbrukare och anhöriga

0,7

C

 

0,4

E

0,9

C

 

1,2

D

 

0,2

D

 

0,4

D

Anställda

0,5

D

 

0,0

F

0,6

D

 

3,5

D

 

0,1

E

 

0,9

E

Summa AWU

2,1

B

 

1,4

C

2,4

C

 

5,7

C

 

1,0

C

 

2,2

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbetsinsats i jordbruk, timmar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbetstid för huvudbrukare

2 700

B

 

2 500

B

2 400

B

 

2 600

B

 

1 500

C

 

2 200

C

Medbrukare och anhöriga

1 500

C

 

800

E

1 700

C

 

2 600

D

 

400

D

 

900

E

Regelbundet anställda

800

D

 

100

F

1 000

D

 

6 600

D

 

100

E

 

1 100

E

Tillfälligt anställda

0

E

 

 

100

E

 

400

E

 

0

E

 

500

E

Summa timmar i jordbruk

5 000

B

 

3 400

C

5 200

B

 

12 300

C

 

2 000

C

 

4 700

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbetsinsats i skogsbruk, timmar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brukare, medbrukare och anhöriga

90

D

 

311

E

47

E

 

21

F

 

167

D

 

40

E

Anställda

2

F

 

 

9

F

 

75

F

 

6

F

 

11

F

Summa timmar i skogsbruk

92

D

 

311

E

56

E

 

96

F

 

172

D

 

50

E