Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksekonomiska undersökningen 2013

JO 40 SM 1501

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1. Intäkter, kostnader och resultat för växtodlingsföretag 2012 och 2013. Genomsnitt per företag, kr

1. Receipts, costs and results for holdings with crop production 2012 and 2013. Average per holding, SEK

Riksområde

Riksområde 1

Driftsinriktning

Jordbruksväxter

 

Jordbruksväxter

Storleksgrupp,

800–

 

 

800–

 

 

1 600–

 

 

1 600–

 

standardtimmar

1 599

 

 

1 599

 

 

3 199  

 

 

3 199

 

År

2012

 

 

2013

 

 

2012

 

 

2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i urvalet

71

 

 

68

 

 

54

 

 

52

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i populationen (LBR 2012, 2013)

4 204

 

 

3 945

 

 

2 713

 

 

2 439

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intäkter växtodling

400 000

C

 

346 000

C

 

1 175 100

B

 

1 061 900

C

Intäkter djurskötsel

17 200

E

 

12 700

F

 

14 700

F

 

52 700

F

Intäkter direktersättningar

122 300

B

 

122 800

B

 

315 100

B

 

282 100

B

Övriga intäkter

137 000

D

 

136 200

D

 

638 200

B

 

226 100

D

Summa intäkter

676 600

C

 

617 700

C

 

2 143 100

B

 

1 622 800

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kostnader växtodling

172 900

B

 

177 100

C

 

459 500

B

 

433 100

C

Kostnader djurskötsel

11 600

E

 

8 800

F

 

5 900

F

 

29 700

F

Arbetskostnad för anställda

5 200

F

 

3 700

E

 

23 600

E

 

23 900

E

Underhåll

58 800

C

 

52 600

C

 

144 400

C

 

137 100

D

Övriga driftskostnader

196 800

C

 

186 000

C

 

479 200

B

 

358 800

C

Summa driftskostnader

445 300

B

 

428 200

B

 

1 112 600

B

 

982 600

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruttoresultat

231 300

C

 

189 600

D

 

1 030 500

B

 

640 200

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avskrivningskostnader

86 800

C

 

77 800

D

 

212 900

B

 

259 400

D

Arrendekostnader

23 000

E

 

24 100

E

 

192 600

C

 

122 700

D

Finansiellt netto

11 200

E

 

7 200

F

 

36 100

E

 

52 900

E

Summa övriga kostnader

120 900

C

 

109 100

D

 

441 700

B

 

435 000

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nettoresultat

110 300

E

 

80 500

E

 

588 900

B

 

205 200

E