Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksekonomiska undersökningen 2013

JO 40 SM 1501

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

18. Kalkylerade nuvärden för olika tillgångar i jord- och skogsbruk vid utgången av räkenskapsåret per företag 2013, kronor

18. Calculated values of different real assets at the end of the investigation year per holding 2013, SEK

Länsgrupp

Länsgrupp 1

 

Länsgrupp 2

Driftsinriktning

Spannmål

 

 

 

Blandad veg. prod

 

 

Mjölk

 

 

 

 

Mjölk

 

Storleksgrupp,

15 000–

 

100 000–

 

 

15 000–

 

 

15 000–

 

100 000–

 

 

15 000–

 

standardiserad intäkt, euro

99 999

 

499 999

 

 

99 999

 

 

99 999

 

499 999

 

 

99 999

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i urvalet

56

 

23

 

 

39

 

 

28

 

157

 

 

31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i populationen

(LBR 2010)

2 944

 

713

 

 

1 917

 

 

475

 

1 874

 

 

324

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tillgångar i jordbruket

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Likvida medel och kortfristiga fordringar

763 800

D

1 284 400

E

 

623 000

E

 

145 100

F

-240 200

E

 

271 000

E

Lager produkter

216 700

D

1 032 600

D

 

203 000

E

 

164 300

D

837 300

C

 

168 300

C

Köpta produktions- och bidragsrätter

200

F

 

 

4 800

F

 

2 500

D

10 800

B

 

3 300

D

Summa likvida medel, kortfristiga fordringar och lager

980 700

D

2 317 000

D

 

830 800

E

 

311 800

E

608 000

C

 

442 600

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stamdjur

9 900

F

33 700

F

 

84 100

F

 

131 600

D

640 400

B

 

122 800

D

Maskiner

716 500

C

4 262 300

D

 

578 600

E

 

362 100

D

1 705 000

C

 

463 400

D

Marknadsvärde på jordbruks-fas­tighet

5 305 300

C

9 681 600

E

 

7 077 700

C

 

1 905 900

D

6 772 000

C

 

1 286 500

D

Summa övriga tillgångar

6 031 600

C

13 977 700

E

 

7 740 500

C

 

2 399 600

D

9 117 500

C

 

1 872 800

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Summa kalkylerade nuvärden i jordbruket

7 012 300

C

16 294 700

D

 

8 571 200

C

 

2 711 400

D

9 725 400

C

 

2 315 400

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skulder i jordbruket

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Långfristiga skulder

1 239 100

D

6 569 000

E

 

1 413 000

E

 

333 800

E

3 910 700

C

 

232 900

E

Kortfristiga skulder

108 800

D

1 506 500

E

 

156 600

E

 

55 800

E

568 900

D

 

58 000

E

Summa skulder i jordbruket

1 347 900

D

8 075 500

E

 

1 569 600

D

 

389 700

E

4 479 600

C

 

290 900

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tillgångar i skogbruket

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marknadsvärde skogsfastighet

2 287 200

D

2 444 100

F

 

974 300

E

 

2 147 000

D

4 128 600

D

 

3 059 600

D

Maskiner och inventarier

27 200

E

18 000

F

 

2 300

E

 

19 800

E

33 000

D

 

18 500

E

Övriga tillgångar

40 100

E

7 300

F

 

5 700

E

 

26 800

F

48 700

E

 

67 200

E

Summa kalkylerade nuvärden i skogsbruket

2 354 500

D

2 469 400

F

 

982 300

E

 

2 193 500

D

4 210 300

D

 

3 145 300

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Summa skulder i skogsbruket

612 900

E

485 700

E

 

486 700

E

 

336 000

E

2 032 500

D

 

241 000

E


 

18. forts.

Länsgrupp

Länsgrupp 2

 

Länsgrupp 3

 

Riket

Driftsinriktning

Mjölk

 

Mjölk

 

 

 

 

Mjölk

 

 

Köttdjur

 

 

Blandat

 

Storleksgrupp,

100 000–

 

 

15 000–

 

100 000–

 

 

500 000–

 

 

15 000–

 

 

100 000–

 

standardiserad intäkt, euro

499 999

 

 

99 999

 

499 999

 

 

 

 

 

99 999

 

 

499 999

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i urvalet

102

 

 

27

 

57

 

 

58

 

 

133

 

 

38

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i populationen (LBR 2010)

1 184

 

 

267

 

562

 

 

471

 

 

6 137

 

 

776

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tillgångar i jordbruket

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Likvida medel och kortfristiga fordringar

-167 000

F

 

385 700

E

33 700

G

 

-1 179 100

E

 

98 400

E

 

672 100

F

Lager produkter

782 600

C

 

193 600

C

680 300

C

 

2 850 100

D

 

283 600

C

 

915 300

D

Köpta produktions- och bidragsrätter

10 900

C

 

11 800

C

44 000

C

 

45 300

C

 

400

F

 

45 700

F

Summa likvida medel, kortfristiga fordringar och lager

626 500

D

 

591 100

E

758 100

D

 

1 716 200

E

 

382 400

D

 

1 633 100

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stamdjur

606 100

C

 

126 100

D

543 600

C

 

2 771 600

D

 

133 900

C

 

248 700

D

Maskiner

1 531 500

C

 

632 600

D

1 817 200

C

 

4 020 500

C

 

580 600

C

 

2 194 800

D

Marknadsvärde på jordbruks­fastighet

4 919 600

C

 

1 241 100

D

3 876 200

D

 

15 500 000

D

 

2 345 100

C

 

9 654 200

D

Summa övriga tillgångar

7 057 300

C

 

1 999 900

C

6 236 900

C

 

22 292 100

C

 

3 059 700

C

 

12 097 800

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Summa kalkylerade nuvärden i jordbruket

7 683 800

C

 

2 591 000

C

6 995 000

C

 

24 008 400

C

 

3 442 100

C

 

13 730 900

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skulder i jordbruket

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Långfristiga skulder

3 427 300

D

 

270 800

E

2 571 400

D

 

15 813 100

D

 

756 400

D

 

4 913 900

E

Kortfristiga skulder

631 400

E

 

93 300

E

468 600

D

 

3 287 400

D

 

82 900

D

 

778 100

D

Summa skulder i jordbruket

4 058 700

D

 

364 100

E

3 040 000

D

 

19 100 500

D

 

839 400

D

 

5 692 000

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tillgångar i skogsbruket

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marknadsvärde skogsfastighet

3 490 400

D

 

5 241 600

D

4 149 900

D

 

4 830 300

E

 

3 671 300

D

 

5 173 600

E

Maskiner och inventarier

46 800

E

 

19 400

E

39 800

E

 

44 900

F

 

29 600

E

 

11 500

E

Övriga tillgångar

104 900

E

 

99 400

E

47 700

E

 

32 900

E

 

58 400

E

 

29 900

E

Summa kalkylerade nuvärden i skogsbruket

3 642 100

D

 

5 360 500

D

4 237 400

D

 

4 908 000

E

 

3 759 300

D

 

5 215 000

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Summa skulder i skogsbruket

1 661 200

D

 

470 700

E

1 514 400

D

 

3 460 400

E

 

761 800

D

 

1 811 400

E