Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksekonomiska undersökningen 2013

JO 40 SM 1501

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

 

19. Investeringar i jord- och skogsbruk per företag 2013, kronor

19. Investments in agriculture and forestry per holding 2013, SEK

Länsgrupp

Länsgrupp 1

 

Länsgrupp 2

Driftsinriktning

Spannmål

 

 

 

Blandad veg. prod

 

 

Mjölk

 

 

 

 

Mjölk

 

Storleksgrupp,

15 000–

 

100 000–

 

 

15 000–

 

 

15 000–

 

100 000–

 

 

15 000–

 

standardiserad intäkt, euro

99 999

 

499 999

 

 

99 999

 

 

99 999

 

499 999

 

 

99 999

 

Antal företag i urvalet

56

 

23

 

 

39

 

 

28

 

157

 

 

31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i populationen

(LBR 2010)

2 944

 

713

 

 

1 917

 

 

475

 

1 874

 

 

324

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maskiner

149 000

E

1 252 000

E

 

48 700

E

 

53 700

E

236 800

D

 

57 400

E

Byggnader och byggnadsinventarier

33 500

E

237 300

F

 

37 800

F

 

35 000

E

365 400

E

 

47 300

F

Markinventarier och markanlägg­ningar

2 200

F

10 900

F

 

 

 

1 700

F

7 800

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Summa bruttoinvesteringar i jordbruk

184 700

E

1 500 200

E

 

86 500

E

 

90 400

E

610 000

D

 

104 700

E

Summa bruttoinvesteringar i skogsbruk

25 700

F

14 800

F

 

 

 

7 000

F

3 000

F

 

 


19. forts.

Länsgrupp

Länsgrupp 2

 

Länsgrupp 3

 

Riket

 

 

Driftsinriktning

Mjölk

 

Mjölk

 

 

 

 

Mjölk

 

 

Köttdjur

 

 

Blandat

 

Storleksgrupp,

100 000–

 

 

15 000–

 

100 000–

 

 

500 000–

 

 

15 000–

 

 

100 000–

 

standardiserad intäkt, euro

499 999

 

 

99 999

 

499 999

 

 

 

 

 

99 999

 

 

499 999

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i urvalet

102

 

 

27

 

57

 

 

58

 

 

133

 

 

38

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i populationen

(LBR 2010)

1 184

 

 

267

 

562

 

 

471

 

 

6 137

 

 

776

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maskiner

218 500

D

 

61 400

E

357 900

D

 

767 600

D

 

103 000

D

 

561 100

E

Byggnader och byggnads-

inventarier

272 100

E

 

39 300

E

166 500

E

 

776 600

E

 

60 900

E

 

177 700

E

Markinventarier och markan-

Läggningar

3 400

E

 

 

3 300

F

 

24 500

F

 

1 800

F

 

31 900

F

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Summa bruttoinvesteringar i jordbruk

494 000

D

 

100 700

E

527 700

D

 

1 568 700

D

 

165 700

D

 

770 600

E

Summa bruttoinvesteringar i skogsbruk

19 200

F

 

 

8 800

E

 

 

 

7 500

F