Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksekonomiska undersökningen 2013

JO 40 SM 1501

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2. Intäkter, kostnader och resultat för mjölkföretag 2012 och 2013. Genomsnitt per företag, kr1

2. Receipts, costs and results for holdings with milk production 2012 and 2013. Average per holding, SEK

Riksområde

Riksområde 1

Driftsinriktning

Mjölk

 

Mjölk

Storleksgrupp,

1 600–

 

 

1 600–

 

 

3 200–

 

 

3 200–

 

standardtimmar

3 199

 

 

3 199

 

 

5 599

 

 

5 599

 

År

2012

 

 

2013

 

 

2012

 

 

2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i urvalet

20

 

 

17

 

 

38

 

 

37

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i populationen (LBR 2012, 2013)

278

 

 

269

 

 

1 011

 

 

951

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intäkter växtodling

67 600

E

 

12 700

F

 

156 600

E

 

90 700

F

Intäkter djurskötsel

483 300

D

 

545 700

C

 

977 700

C

 

1 053 300

C

Intäkter direktersättningar

144 800

D

 

136 700

C

 

260 000

C

 

285 400

C

Övriga intäkter

29 200

E

 

33 900

E

 

72 100

D

 

82 700

D

Summa intäkter

724 800

D

 

729 000

C

 

1 466 400

B

 

1 512 100

B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kostnader växtodling

65 000

D

 

63 300

D

 

157 500

D

 

157 100

D

Kostnader djurskötsel

228 800

D

 

218 100

C

 

417 900

C

 

422 700

C

Arbetskostnad för anställda

30 400

F

 

14 800

F

 

68 000

E

 

126 600

F

Underhåll

47 600

D

 

49 000

D

 

89 300

D

 

85 000

D

Övriga driftskostnader

184 600

D

 

158 000

C

 

353 600

C

 

384 500

D

Summa driftskostnader

556 400

D

 

503 200

C

 

1 086 300

C

 

1 175 900

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruttoresultat

168 500

D

 

225 900

D

 

380 100

E

 

336 200

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avskrivningskostnader

72 100

D

 

86 800

D

 

149 400

D

 

157 600

D

Arrendekostnader

12 100

E

 

10 300

E

 

33 000

E

 

26 300

E

Finansiellt netto

8 500

F

 

200

G

 

20 800

E

 

49 400

E

Summa övriga kostnader

92 700

D

 

97 300

D

 

203 300

D

 

233 300

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nettoresultat

75 800

E

 

128 600

E

 

176 800

E

 

102 900

G


2. forts.

Riksområde

Riksområde 2

Driftsinriktning

Mjölk

 

Mjölk

Storleksgrupp,

1 600–

 

 

1 600–

 

 

3 200–

 

 

3 200–

 

standardtimmar

3 199

 

 

3 199

 

 

5 599

 

 

5 599

 

År

2012

 

 

2013

 

 

2012

 

 

2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i urvalet

27

 

 

21

 

 

62

 

 

53

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i populationen (LBR 2012, 2013)

488

 

 

485

 

 

1 055

 

 

1 011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intäkter växtodling

3 600

G

 

4 500

G

 

62 400

E

 

3 200

G

Intäkter djurskötsel

415 500

D

 

367 400

D

 

1 123 100

C

 

1 121 100

C

Intäkter direktersättningar

120 100

C

 

133 400

D

 

278 600

B

 

269 000

B

Övriga intäkter

36 000

E

 

51 100

E

 

80 500

D

 

86 100

D

Summa intäkter

575 100

D

 

556 500

D

 

1 544 600

C

 

1 479 400

B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kostnader växtodling

42 400

D

 

46 000

E

 

99 500

C

 

85 100

C

Kostnader djurskötsel

216 800

D

 

178 100

D

 

530 200

C

 

501 000

C

Arbetskostnad för anställda

4 300

F

 

2 300

F

 

45 100

E

 

18 400

E

Underhåll

66 200

E

 

58 100

D

 

122 000

C

 

112 200

C

Övriga driftskostnader

145 300

D

 

142 400

C

 

336 700

C

 

318 000

C

Summa driftskostnader

475 100

D

 

426 900

C

 

1 133 600

C

 

1 034 700

B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruttoresultat

100 000

E

 

129 600

E

 

411 100

C

 

444 700

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avskrivningskostnader

59 200

D

 

64 300

D

 

217 200

D

 

155 400

C

Arrendekostnader

6 300

E

 

7 400

E

 

36 000

D

 

36 200

D

Finansiellt netto

-13 000

E

 

-16 000

E

 

6 200

G

 

-6 600

F

Summa övriga kostnader

52 500

E

 

55 700

E

 

259 500

D

 

185 000

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nettoresultat

47 600

E

 

73 800

E

 

151 600

E

 

259 700

D


 

2. forts.

Riksområde

Riksområde 3

 

Riket

Driftsinriktning

Mjölk

 

Mjölk

Storleksgrupp,

1 600–

 

 

1 600–

 

 

1 600–

 

 

1 600–

 

standardtimmar

3 199

 

 

3 199

 

 

3 199

 

 

3 199

 

År

2012

 

 

2013

 

 

2012

 

 

2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i urvalet

28

 

 

23

 

 

75

 

 

61

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i populationen (LBR 2012, 2013)

310

 

 

314

 

 

1 076

 

 

1 068

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intäkter växtodling

20 800

F

 

-12 700

G

 

25 400

E

 

1 900

G

Intäkter djurskötsel

369 700

C

 

405 100

C

 

418 000

C

 

432 600

C

Intäkter direktersättningar

284 600

C

 

282 900

C

 

179 400

C

 

179 100

C

Övriga intäkter

35 400

E

 

40 500

E

 

34 100

E

 

42 700

E

Summa intäkter

710 400

C

 

715 800

C

 

656 800

C

 

656 300

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kostnader växtodling

46 600

D

 

39 900

E

 

49 500

D

 

49 400

D

Kostnader djurskötsel

210 700

C

 

194 700

C

 

217 900

C

 

195 200

C

Arbetskostnad för anställda

19 100

F

 

500

F

 

15 700

F

 

5 500

F

Underhåll

51 800

C

 

54 300

D

 

56 800

D

 

54 200

C

Övriga driftskostnader

180 000

C

 

189 400

C

 

166 500

C

 

161 200

B

Summa driftskostnader

508 200

C

 

478 800

C

 

506 400

C

 

465 500

B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruttoresultat

202 200

D

 

237 000

D

 

150 400

D

 

190 800

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avskrivningskostnader

113 300

D

 

104 200

D

 

79 900

C

 

83 000

C

Arrendekostnader

5 600

E

 

6 400

E

 

7 500

D

 

8 000

D

Finansiellt netto

-12 600

E

 

-17 900

D

 

-7 400

E

 

-11 700

E

Summa övriga kostnader

106 200

D

 

92 700

D

 

80 000

D

 

79 300

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nettoresultat

96 000

E

 

144 300

E

 

70 300

E

 

111 500

E


2. forts.

Riksområde

Riket

 

Riket

Driftsinriktning

Mjölk

 

Mjölk

Storleksgrupp,

3 200–

 

 

3 200–

 

 

5 600–

 

 

5 600–

 

standardtimmar

5 599

 

 

5 599

 

 

 

 

 

 

 

År

2012

 

 

2013

 

 

2012

 

 

2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i urvalet

121

 

 

112

 

 

218

 

 

250

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i populationen

(LBR 2012, 2013)

2 416

 

 

2 298

 

 

1 287

 

 

1 027

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intäkter växtodling

90 900

E

 

37 600

F

 

215 500

D

 

99 100

E

Intäkter djurskötsel

1 030 400

B

 

1 076 200

B

 

3 749 100

C

 

3 898 300

B

Intäkter direktersättningar

311 800

B

 

324 300

B

 

812 800

B

 

809 500

B

Övriga intäkter

71 500

D

 

85 000

D

 

298 000

C

 

321 200

C

Summa intäkter

1 504 500

B

 

1 523 100

B

 

5 075 400

B

 

5 128 200

B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kostnader växtodling

118 200

D

 

115 500

D

 

312 100

C

 

305 200

B

Kostnader djurskötsel

483 300

B

 

476 400

B

 

1 644 800

C

 

1 626 000

C

Arbetskostnad för anställda

55 000

E

 

75 000

E

 

479 300

D

 

442 700

C

Underhåll

106 100

C

 

98 800

C

 

305 200

B

 

325 700

B

Övriga driftskostnader

349 600

B

 

358 700

C

 

965 500

C

 

924 600

B

Summa driftskostnader

1 112 200

B

 

1 124 300

B

 

3 706 900

C

 

3 624 200

B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruttoresultat

392 300

C

 

398 700

D

 

1 368 500

B

 

1 503 900

B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avskrivningskostnader

190 500

C

 

162 200

C

 

691 800

C

 

656 900

C

Arrendekostnader

31 800

D

 

28 900

D

 

221 100

C

 

212 300

C

Finansiellt netto

9 200

F

 

14 100

F

 

188 500

C

 

151 800

D

Summa övriga kostnader

231 400

C

 

205 200

D

 

1 101 400

B

 

1 021 000

B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nettoresultat

160 900

D

 

193 500

E

 

267 100

E

 

482  0

C


1)Tabellen korrigerades 2015-03-12.