Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksekonomiska undersökningen 2013

JO 40 SM 1501

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

3. Intäkter, kostnader och resultat för köttdjurs- och svinföretag 2012 och 2013. Genomsnitt per företag, kr

3. Receipts, costs and results for holdings with beef and pig production 2012 and 2013. Average per holding, SEK

Riksområde

Riket

Driftsinriktning

Köttdjur

 

Svin

Storleksgrupp,

800–

 

 

800–

 

 

1 600–

 

 

1 600–

 

standardtimmar

3 199

 

 

3 199

 

 

5 599

 

 

5 599

 

År

2012

 

 

2013

 

 

2012

 

 

2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i urvalet

115

 

 

124

 

 

34

 

 

37

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i populationen

(LBR 2012, 2013)

7 582

 

 

7 869

 

 

371

 

 

311

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intäkter växtodling

62 900

F

 

66 700

F

 

161 900

E

 

197 200

D

Intäkter djurskötsel

159 300

C

 

176 900

C

 

1 988 400

E

 

1 895 600

D

Intäkter direktersättningar

192 800

B

 

213 900

C

 

213 800

D

 

205 500

D

Övriga intäkter

67 500

D

 

78 000

D

 

167 000

E

 

277 900

E

Summa intäkter

482 500

C

 

535 500

D

 

2 531 100

D

 

2 576 100

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kostnader växtodling

52 100

C

 

58 400

D

 

183 200

D

 

188 600

E

Kostnader djurskötsel

43 700

C

 

48 700

D

 

1 043 100

D

 

1 055 300

D

Arbetskostnad för anställda

3 500

E

 

3 600

E

 

110 300

F

 

93 700

F

Underhåll

54 400

C

 

49 000

C

 

126 800

E

 

136 700

D

Övriga driftskostnader

162 800

B

 

165 500

B

 

334 600

D

 

373 500

D

Summa driftskostnader

316 500

B

 

325 200

B

 

1 798 100

D

 

1 847 900

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruttoresultat

166 000

D

 

210 200

E

 

733 000

D

 

728 300

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avskrivningskostnader

83 500

D

 

96 200

D

 

195 800

D

 

216 500

D

Arrendekostnader

11 000

D

 

9 600

E

 

148 500

F

 

123 700

F

Finansiellt netto

5 500

F

 

3 900

F

 

68 900

F

 

84 000

E

Summa övriga kostnader

100 100

D

 

109 600

C

 

413 200

E

 

424 200

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nettoresultat

65 900

F

 

100 600

F

 

319 800

E

 

304 100

E