Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksekonomiska undersökningen 2013

JO 40 SM 1501

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

4. Intäkter i jordbruket per företag 2013, kronor1

4. Receipts in agriculture per holding 2013, SEK

Riksområde

Riksområde 1

 

Riksområde 2

 

Driftsinriktning

Jordbruksväxter

 

 

Mjölk

 

 

 

 

Mjölk

 

 

 

Storleksgrupp,

800–

 

1 600–

 

 

1 600–

 

3 200–

 

 

1 600–

 

3 200–

 

standardtimmar

1 599

 

3 199

 

 

3 199

 

5 599

 

 

3 199

 

5 599

 

Antal företag i urvalet

68

 

52

 

 

17

 

37

 

 

21

 

53

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i populationen

(LBR 2012, 2013)

3 945

 

2 439

 

 

269

 

951

 

 

485

 

1 011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intäkter växtodling

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spannmål

245 400

C

683 300

C

 

21 800

E

119 600

E

 

2 900

F

10 200

E

Oljeväxter

32 300

D

80 400

D

 

1 400

F

3 700

F

 

 

 

Vall- och rotfruktsfröer

1 000

F

6 000

F

 

­–

 

 

 

 

 

Matpotatis

4 600

F

91 400

F

 

0

F

0

F

 

100

F

0

F

Fabrikspotatis

2 200

F

39 000

E

 

 

 

 

 

 

Sockerbetor

33 200

D

92 800

E

 

 

2 400

F

 

 

 

Grovfoder och bete

10 700

E

7 200

F

 

-14 000

F

-48 900

F

 

1 300

G

-7 200

G

Övrig växtodling

16 800

E

62 000

E

 

3 500

E

13 900

F

 

300

G

200

G

Summa intäkter växtodling

346 000

C

1 061 900

C

 

12 700

F

90 700

F

 

4 500

G

3 200

G

därav naturauttag

0

F

 

 

0

F

0

F

 

100

F

0

F

därav lagerförändring

-700

G

17 100

G

 

-10 300

F

-3 800

G

 

-12 300

E

-12 700

G

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intäkter djurskötsel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nötkreatur

-100

F

1 300

F

 

48 600

D

93 800

E

 

22 700

F

149 900

D

Mjölk

 

 

 

496 600

C

957 700

C

 

339 800

D

970 300

C

Svin

9 800

F

40 200

F

 

 

2 100

F

 

 

 

Fjäderfä och ägg

300

F

9 300

F

 

100

F

0

F

 

-100

F

0

G

Övrig djurskötsel

2 700

F

2 000

F

 

500

F

-300

G

 

5 100

F

900

F

Summa intäkter djurskötsel

12 700

F

52 700

F

 

545 700

C

1 053 300

C

 

367 400

D

1 121 100

C

därav naturauttag

0

F

0

F

 

400

F

700

F

 

100

F

500

E

därav lagerförändring

-1 600

F

-800

G

 

-23 900

F

-87 400

E

 

-48 900

E

-24 400

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Summa intäkter övrig jordbruksprod.

136 200

D

226 100

D

 

33 900

E

82 700

D

 

51 100

E

86 100

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direktersättningar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gårdsstöd

108 200

B

240 800

B

 

95 000

C

180 500

C

 

75 500

D

146 100

B

Djurbidrag

 

 

 

 

 

 

700

F

 

Miljöstöd

14 200

D

40 500

D

 

35 800

E

71 000

D

 

36 000

E

75 000

D

Övriga bidrag

400

F

700

F

 

5 900

E

33 900

F

 

21 300

D

47 900

C

Summa direktersättningar/bidrag

122 800

B

282 100

B

 

136 700

C

285 400

C

 

133 400

D

269 000

B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Summa intäkter

617 700

C

1 622 800

C

 

729 000

C

1 512 100

B

 

556 500

D

1 479 400

B


 

4. forts.                                                                

Riksområde

Riksområde 3

 

Riket

Driftsinriktning

Mjölk

 

 

Mjölk

 

Köttdjur

 

Svin

 

Storleksgrupp,

1 600–

 

 

1 600–

 

3 200–

 

5 600–

 

 

800–

 

 

1 600–

 

standardtimmar

3 199

 

 

3 199

 

5 599

 

 

 

 

3 199

 

 

5 599

 

Antal företag i urvalet

23

 

 

61

 

112

 

250

 

 

124

 

 

37

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i populationen

(LBR 2012, 2013)

314

 

 

1 068

 

2 298

 

1 027

 

 

7 869

 

 

311

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intäkter växtodling

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spannmål

8 200

F

 

10 200

E

55 200

E

88 500

D

 

41 700

E

 

68 000

E

Oljeväxter

 

 

400

F

1 500

F

11 800

E

 

6 200

F

 

20 000

E

Vall- och rotfruktsfröer

1 200

F

 

400

F

-200

F

300

F

 

200

G

 

1 300

F

Matpotatis

 

 

0

F

0

F

1 900

F

 

1 800

F

 

39 800

F

Fabrikspotatis

 

 

 

 

1 200

F

 

 

 

 

Sockerbetor

 

 

 

1 000

F

4 100

F

 

 

 

9 700

F

Grovfoder och bete

-22 400

F

 

-10 400

F

-25 700

F

-20 100

F

 

17 000

G

 

16 200

E

Övrig växtodling

400

F

 

1 300

E

5 900

F

11 400

E

 

-100

G

 

42 300

E

Summa intäkter växtodling

-12 700

G

 

1 900

G

37 600

F

99 100

E

 

66 700

F

 

197 200

D

därav naturauttag

 

 

0

F

0

F

0

F

 

0

F

 

 

därav lagerförändring

-24 200

F

 

-15 300

E

-10 000

G

-10 700

G

 

-9 800

E

 

4 000

G

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intäkter djurskötsel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nötkreatur

32 800

E

 

33 500

E

116 100

D

361 600

C

 

174 100

C

 

600

F

Mjölk

371 800

C

 

396 800

C

958 800

B

3 530 700

C

 

0

F

 

 

Svin

 

 

 

900

F

100

F

 

1 800

E

 

1 891 900

D

Fjäderfä och ägg

 

 

0

G

0

G

0

F

 

0

G

 

 

Övrig djurskötsel

500

F

 

2 300

F

400

G

5 900

E

 

1 000

F

 

3 100

E

Summa intäkter djurskötsel

405 100

C

 

432 600

C

1 076 200

B

3 898 300

B

 

176 900

C

 

1 895 600

D

därav naturauttag

200

F

 

200

F

500

E

600

E

 

1 100

F

 

 

därav lagerförändring

-12 400

G

 

-30 400

E

-47 900

E

-56 300

E

 

3 800

G

 

2 400

G

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Summa intäkter övr. jordbruks-
prod.

40 500

E

 

42 700

E

85 000

D

321 200

C

 

78 000

D

 

277 900

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direktersättningar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gårdsstöd

96 300

C

 

87 600

C

164 500

B

415 900

B

 

120 200

C

 

111 400

D

Djurbidrag

54 300

D

 

16 500

D

23 500

E

66 300

B

 

400

E

 

4 800

F

Miljöstöd

69 100

C

 

45 800

C

82 700

C

229 300

C

 

67 000

C

 

39 700

E

Övriga bidrag

63 200

C

 

29 200

C

53 600

D

98 100

C

 

26 200

C

 

49 600

D

Summa direkt-ersättningar/bidrag

282 900

C

 

179 100

C

324 300

B

809 500

B

 

213 900

C

 

205 500

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Summa intäkter

715 800

C

 

656 300

C

1 523 100

B

5 128 200

B

 

535 500

D

 

2      576 100

D


1)Tabellen korrigerades 2015-03-12.