Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksekonomiska undersökningen 2013

JO 40 SM 1501

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

5. Kostnader och resultat i jordbruket per företag 2013, kronor1

5. Costs and results in agriculture per holding 2013, SEK

Riksområde

Riksområde 1

 

Riksområde 2

Driftsinriktning

Jordbruksväxter

 

 

Mjölk

 

Mjölk

Storleksgrupp,

800–

 

1 600–

 

 

1 600–

 

3 200–

 

 

1 600–

 

3 200–

 

standardtimmar

1 599

 

3 199

 

 

3 199

 

5 599

 

 

3 199

 

5 599

 

Antal företag i urvalet

68

 

52

 

 

17

 

37

 

 

21

 

53

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i populationen

(LBR 2012, 2013)

3 945

 

2 439

 

 

269

 

951

 

 

485

 

1 011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Förnödenheter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Köpfodermedel

6 900

F

18 400

F

 

137 900

D

310 300

C

 

120 300

D

371 800

C

Handelsgödsel

80 600

C

187 700

C

 

29 700

D

84 000

D

 

14 700

E

33 500

D

Bekämpningsmedel

33 700

C

90 000

D

 

3 200

D

11 100

D

 

1 100

E

3 200

E

Driv- och smörjmedel

55 300

C

139 600

C

 

29 800

D

72 000

C

 

27 700

D

69 200

C

Utsäde

41 100

C

108 900

C

 

17 300

D

35 500

E

 

8 200

E

21 600

C

Summa förnödenheter

217 500

C

544 500

C

 

218 000

C

512 900

C

 

172 000

D

499 200

B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Underhåll

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ekonomibyggnader, byggnadsinventarier, markinventarier och markanläggningar

13 200

D

31 600

D

 

13 000

E

27 400

D

 

16 000

E

27 400

D

Maskiner

39 400

C

105 500

D

 

36 000

D

57 600

E

 

42 100

D

84 900

C

Summa underhåll

52 600

C

137 100

D

 

49 000

D

85 000

D

 

58 100

D

112 200

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Driftskostnader

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El

16 600

D

27 100

D

 

19 200

D

40 500

C

 

19 300

C

39 400

C

Försäkringar

18 600

C

31 600

C

 

18 900

C

36 500

C

 

22 100

D

32 100

C

Personbil

8 300

D

17 000

D

 

5 800

E

45 400

F

 

8 700

E

7 300

E

Diverse kostnader växtodling

21 800

E

46 500

D

 

13 000

E

26 600

E

 

22 000

E

26 900

D

Diverse kostnader djurskötsel

1 900

E

11 300

F

 

80 200

C

112 300

C

 

57 900

D

129 200

C

Allmänna omkostnader

87 100

C

143 600

C

 

84 300

D

190 100

C

 

64 600

D

170 000

C

Summa driftskostnader

154 500

C

277 000

C

 

221 400

C

451 400

C

 

194 500

D

404 800

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Summa kostnader före avskrivningar, arbets-, arrendekostn.

424 500

B

958 700

C

 

488 400

C

1 049 200

B

 

424 600

C

1 016 300

B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbetskostnad anställda

3 700

E

23 900

E

 

14 800

F

126 600

F

 

2 300

F

18 400

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Summa kostnader före avskrivningar och arrendekostnader

428 200

B

982 600

C

 

503 200

C

1 175 900

C

 

426 900

C

1 034 700

B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultat före avskrivningar, arrendekostn. och finansiellt netto

189 600

D

640 200

D

 

225 900

D

336 200

E

 

129 600

E

444 700

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avskrivningar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ekonomibyggnader och byggnadsinventarier

22 000

D

89 600

E

 

29 300

E

63 500

E

 

20 200

E

59 700

D

Markinventarier och markanl.

1 800

E

7 500

E

 

0

F

2 500

E

 

200

E

2 000

E

Maskiner

54 000

D

162 300

C

 

57 400

D

91 600

D

 

43 900

D

93 800

C

Summa avskrivningar till nukostnad

77 800

D

259 400

D

 

86 800

D

157 600

D

 

64 300

D

155 400

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultat före arrendekostnader och finansiellt netto till nukostnad

111 800

E

380 800

D

 

139 100

E

178 600

F

 

65 300

F

289 300

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arrendekostnader

24 100

E

122 700

D

 

10 300

E

26 300

E

 

7 400

E

36 200

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultat före finansiellt netto till nukostnad

87 800

E

258 100

E

 

128 800

E

152 200

F

 

57 900

F

253 100

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finansiellt netto

7 200

F

52 900

E

 

200

G

49 400

E

 

-16 000

E

-6 600

F

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nettoresultat till brukarfamiljens arbets- och kapitalinsats till nukostnad

80 500

E

205 200

E

 

128 600

E

102 900

G

 

73 800

E

259 700

D


 

5. forts.

Riksområde

Riksområde 3

 

Riket

Driftsinriktning

Mjölk

 

 

Mjölk

 

 

 

 

 

Köttdjur

 

Svin

 

Storleksgrupp,

1 600–

 

 

1 600–

 

3 200–

 

5 600–

 

 

800–

 

 

1 600–

 

standardtimmar

3 199

 

 

3 199

 

5 599

 

 

 

 

3 199

 

 

5 599

 

Antal företag i urvalet

23

 

 

61

 

112

 

250

 

 

124

 

 

37

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i populationen

(LBR 2012, 2013)

314

 

 

1 068

 

2 298

 

1 027

 

 

7 869

 

 

311

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Förnödenheter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Köpfodermedel

121 200

D

 

125 900

C

347 700

B

1 265 000

C

 

29 100

D

 

903 600

D

Handelsgödsel

8 400

E

 

17 400

D

53 000

D

126 400

C

 

23 200

E

 

69 900

E

Bekämpningsmedel

500

E

 

1 600

D

6 000

D

21 800

D

 

4 500

E

 

29 100

D

Driv- och smörjmedel

44 200

D

 

33 300

C

71 800

C

221 400

B

 

43 700

D

 

96 700

E

Utsäde

9 300

E

 

11 300

D

28 700

D

78 300

C

 

13 100

D

 

67 800

E

Summa förnödenheter

183 700

C

 

189 400

C

507 100

B

1 712 900

C

 

113 600

C

 

1 167 100

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Underhåll

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ekonomibyggnader, byggnadsinventarier, markinventarier och markanläggningar

9 100

E

 

13 000

D

27 400

D

99 800

C

 

16 400

D

 

51 100

E

Maskiner

45 200

D

 

41 200

C

71 400

C

225 900

B

 

32 600

D

 

85 600

E

Summa underhåll

54 300

D

 

54 200

C

98 800

C

325 700

B

 

49 000

C

 

136 700

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Driftskostnader

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El

29 800

C

 

22 400

C

42 100

B

118 800

B

 

20 700

C

 

75 600

D

Försäkringar

22 400

C

 

21 200

C

34 600

C

67 400

B

 

22 200

C

 

37 300

D

Personbil

7 800

E

 

7 500

E

25 500

F

24 700

C

 

6 600

E

 

15 900

E

Diverse kostnader växtodling

21 700

E

 

19 200

D

27 800

D

78 800

C

 

17 500

D

 

21 900

E

Diverse kostnader djurskötsel

73 500

D

 

69 300

C

128 700

B

361 000

B

 

19 600

C

 

151 600

D

Allmänna omkostnader

85 200

D

 

76 700

C

184 600

C

492 300

C

 

72 400

C

 

148 000

D

Summa driftskostnader

240 400

C

 

216 300

B

443 400

B

1 142 900

B

 

159 100

B

 

450 300

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Summa kostnader före avskrivningar, arbets-, arrendekostn.

478 300

C

 

460 000

B

1 049 300

B

3 181 500

B

 

321 600

B

 

1 754 100

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbetskostnad anställda

500

F

 

5 500

F

75 000

E

442 700

C

 

3 600

E

 

93 700

F

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Summa kostnader före avskrivningar, arrendekostnader

478 800

C

 

465 500

B

1 124 300

B

3 624 200

B

 

325 200

B

 

1 847 900

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultat före avskrivningar, arrendekostn. och finansiellt netto

237 000

D

 

190 800

D

398 700

D

1 503 900

B

 

210 200

E

 

728 300

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avskrivningar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ekonomibyggnader och byggnadsinventarier

34 300

E

 

27 200

D

60 900

D

381 400

C

 

28 700

D

 

126 800

D

Markinventarier och markanl.

200

F

 

200

E

2 100

E

14 400

D

 

1 200

E

 

3 600

E

Maskiner

69 700

D

 

55 700

D

99 300

C

261 100

B

 

66 300

D

 

86 100

D

Summa avskrivningar till nukostnad

104 200

D

 

83 000

C

162 200

C

656 900

C

 

96 200

D

 

216 500

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultat före arrendekostnader och finansiellt netto till nukostnad

132 800

E

 

107 800

E

236 500

E

847 000

C

 

114 100

E

 

511 800

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arrendekostnader

6 400

E

 

8 000

D

28 900

D

212 300

C

 

9 600

E

 

123 700

F

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultat före finansiellt netto till nukostnad

126 400

E

 

99 800

E

207 700

E

634 700

C

 

104 500

F

 

388 100

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finansiellt netto

-17 900

D

 

-11 700

E

14 100

F

151 800

D

 

3 900

F

 

84 000

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nettoresultat till brukarfamiljens arbets- och kapitalinsats till nukostnad

144 300

E

 

111 500

E

193 500

E

482 900

C

 

100 600

F

 

304  0

E


1)Tabellen korrigerades 2015-03-12