Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksekonomiska undersökningen 2013

JO 40 SM 1501

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

6. Intäkter, kostnader och resultat i skogsbruket per företag 2013, kronor1

6. Receipts, costs and results in forestry per holding 2013, SEK

Riksområde

Riksområde 1

 

Riksområde 2

Driftsinriktning

Jordbruksväxter

 

Mjölk

 

 

 

 

Mjölk

 

 

 

Storleksgrupp,

800–

 

1 600–

 

 

1 600–

 

3 200–

 

 

1 600–

 

3 200–

 

standardtimmar

1 599

 

3 199

 

 

3 199

 

5 599

 

 

3 199

 

5 599

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i urvalet

68

 

52

 

 

17

 

37

 

 

21

 

53

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i populationen

(LBR 2012, 2013)

3 945

 

2 439

 

 

269

 

951

 

 

485

 

1 011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skogsareal

17

D

32

E

 

23

E

42

E

 

59

E

57

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intäkter skog på rot

12 600

E

30 900

F

 

2 200

F

231 600

F

 

88 900

E

82 200

E

Intäkter timmer, massa och leveransvirke

4 600

E

7 500

F

 

1 100

F

13 300

F

 

7 800

E

32 000

E

Övriga intäkter skogen

5 600

E

2 300

E

 

3 300

E

8 700

E

 

3 600

E

5 300

E

Summa intäkter skogen

22 800

E

40 600

E

 

6 600

E

253 600

F

 

100 300

E

119 500

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kostnader skogsvård

3 900

E

7 400

E

 

3 500

E

4 100

E

 

12 200

E

11 100

E

Övriga kostnader skogen

400

E

600

F

 

1 600

F

600

E

 

1 800

E

1 500

E

Summa kostnader skogen

4 300

E

8 000

E

 

5 100

E

4 800

E

 

14 000

E

12 600

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultat i skogen före avskriv-ningar och arbetskostnader

18 500

E

32 700

E

 

1 500

G

248 800

F

 

86 300

E

106 900

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbetskostnader för anställda i

skogen

300

F

6 900

F

 

 

1 100

F

 

 

200

F

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultat i skogen före

avskrivningar

18 200

E

25 800

E

 

1 500

G

247 800

F

 

86 300

E

106 700

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avskrivning till nukostnad maskiner och redskap i skogen

1 000

E

6 000

F

 

2 700

F

2 800

E

 

3 200

E

4 500

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultat till nukostnad före

finansiellt netto i skogen

17 200

E

19 800

F

 

-1 200

G

244 900

F

 

83 100

E

102 200

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finansiellt netto i skogsbruket

7 300

E

29 200

E

 

4 300

F

25 800

E

 

18 800

E

17 400

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultat till brukarfamiljens arbete och kapitalinsats till nukostnad

9 900

F

-9 400

G

 

 -5 500

F

219 100

F

 

64 300

E

84 800

E


6. forts.

Riksområde

Riksområde 3

 

Riket

Driftsinriktning

Mjölk

 

Mjölk

 

 

 

 

 

 

Köttdjur

 

 

Svin

 

Storleksgrupp,

1 600–

 

 

1 600–

 

3 200–

 

5 600–

 

 

800–

 

 

1 600–

 

standardtimmar

3 199

 

 

3 199

 

5 599

 

 

 

 

3 199

 

 

5 599

 

Antal företag i urvalet

23

 

 

61

 

112

 

250

 

 

124

 

 

37

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i populationen

(LBR 2012, 2013)

314

 

 

1 068

 

2 298

 

1 027

 

 

7 869

 

 

311

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skogsareal

123

D

 

67

D

62

C

78

C

 

53

D

 

26

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intäkter skog på rot

128 900

E

 

74 700

E

142 900

F

76 600

D

 

19 700

E

 

8 500

F

Intäkter timmer, massa och leveransvirke

10 600

E

 

6 600

E

20 000

E

33 800

E

 

29 800

E

 

28 400

F

Övriga intäkter skogen

7 500

E

 

4 700

E

6 800

E

10 700

E

 

8 700

E

 

5 300

E

Summa intäkter skogen

147 000

E

 

85 900

E

169 700

E

121 000

D

 

58 200

E

 

42 200

F

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kostnader skogsvård

12 000

E

 

9 500

E

7 900

D

37 000

E

 

9 800

D

 

5 500

E

Övriga kostnader skogen

2 600

F

 

2 000

E

1 200

E

1 700

E

 

2 600

E

 

1 900

F

Summa kostnader skogen

14 600

E

 

11 500

E

9 100

D

38 700

E

 

12 400

D

 

7 400

F

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultat i skogen före avskriv-ningar och arbetskostnader

132 400

E

 

74 400

E

160 600

E

82 300

D

 

45 800

E

 

34 800

F

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbetskostnader för anställda i

skogen

 

 

 

500

F

14 700

E

 

1 100

F

 

5 700

F

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultat i skogen före

avskrivningar

132 400

E

 

74 400

E

160 000

E

67 600

E

 

44 800

E

 

29 100

F

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avskrivning till nukostnad maskiner och redskap i skogen

2 300

E

 

2 800

E

3 700

E

4 400

E

 

3 700

E

 

600

F

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultat till nukostnad före

finansiellt netto i skogen

130 100

E

 

71 600

E

156 300

E

63 200

E

 

41 100

E

 

28 500

F

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finansiellt netto i skogsbruket

8 100

E

 

11 200

E

21 100

E

75 900

D

 

15 800

D

 

31 200

F

Resultat till brukarfamiljens arbete och kapitalinsats till nukostnad

122 000

 E

 

60 400

E

135 200

F

-12 700

G

 

25 300

E

 

- 2 700

G


1)Tabellen korrigerades 2015-03-12.