Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksekonomiska undersökningen 2013

JO 40 SM 1501

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

7. Markanvändning per företag 2013, hektar1

7. Use of arable land per holding 2013, hectares

Riksområde

Riksområde 1

 

Riksområde 2

Driftsinriktning

Jordbruksväxter

 

Mjölk

 

 

 

 

Mjölk

 

 

 

Storleksgrupp,

800–

 

1 600–

 

 

1 600–

 

3 200–

 

 

1 600–

 

3 200–

 

standardtimmar

1 599

 

3 199

 

 

3 199

 

5 599

 

 

3 199

 

5 599

 

Antal företag i urvalet

68

 

52

 

 

17

 

37

 

 

21

 

53

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i populationen

(LBR 2012, 2013)

3 945

 

2 439

 

 

269

 

951

 

 

485

 

1 011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Åkerarealens användning, ha

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spannmål

35

C

84

C

 

13

C

32

E

 

4

E

13

D

Oljeväxter

5

D

10

D

 

1

F

0

F

 

0

F

 

Baljväxter

1

E

3

E

 

0

F

2

F

 

 

0

E

Sockerbetor

2

E

4

E

 

 

0

F

 

 

 

Potatis

0

F

2

E

 

0

F

0

F

 

0

F

0

F

Slåtter- och betesvall

5

D

7

E

 

20

C

35

C

 

22

D

40

B

Frövall

0

F

1

F

 

 

 

 

 

 

Industrigröda (inkl. energiskog)

0

F

0

F

 

 

 

 

 

 

Andra växtslag (inkl. trädgårds-

växter)

1

E

2

E

 

0

F

1

F

 

0

F

0

E

Träda

3

E

7

E

 

0

F

1

F

 

1

E

1

E

Summa åker under eget bruk

52

B

120

B

 

33

C

72

D

 

28

D

54

B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Betesmark, ha

2

E

2

E

 

9

E

11

D

 

7

D

15

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skogsmark, ha

17

D

32

E

 

23

E

42

E

 

59

E

57

D


7. forts.

Riksområde

Riksområde 3

 

Riket

Driftsinriktning

Mjölk

 

Mjölk

 

 

 

 

 

 

Köttdjur

 

 

Svin

 

Storleksgrupp,

1 600–

 

 

1 600–

 

3 200–

 

5 600–

 

 

800–

 

 

1 600–

 

standardtimmar

3 199

 

 

3 199

 

5 599

 

 

 

 

3 199

 

 

5 599

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i urvalet

23

 

 

61

 

112

 

250

 

 

124

 

 

37

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i populationen

(LBR 2012, 2013)

314

 

 

1 068

 

2 298

 

1 027

 

 

7 869

 

 

311

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Åkerarealens användning, ha

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spannmål

8

E

 

8

D

21

D

43

C

 

12

E

 

51

D

Oljeväxter

 

 

0

F

0

F

1

E

 

1

F

 

2

E

Baljväxter

 

 

0

F

1

F

3

D

 

0

E

 

2

E

Sockerbetor

 

 

 

0

F

0

F

 

 

 

0

F

Potatis

0

F

 

0

E

0

E

0

E

 

0

F

 

1

F

Slåtter- och betesvall

32

C

 

25

C

41

B

108

B

 

30

C

 

5

E

Frövall

0

F

 

0

F

0

F

 

 

0

G

 

0

F

Industrigröda (inkl. energiskog)

 

 

 

 

 

 

0

G

 

 

Andra växtslag (inkl. trädgårds

växter)

0

F

 

0

E

0

E

1

E

 

0

E

 

1

E

Träda

0

F

 

1

E

1

E

3

D

 

1

E

 

3

E

Summa åker under eget bruk

41

C

 

34

C

64

C

159

B

 

45

D

 

67

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Betesmark, ha

2

E

 

6

D

12

C

27

C

 

14

C

 

2

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skogsmark, ha

123

D

 

67

D

62

C

78

C

 

53

D

 

26

E


1)Tabellen korrigerades 2015-03-12.