Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

JO 40 SM 1502

Jordbruksekonomiska undersökningen 2014
Preliminära uppgifter
The 2014 Farm Economic Survey
pil.gifI korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English
adobe.gif (177 bytes) Hela publikationen(PDF) adobe.gif (177 bytes) Beskrivning av statistiken(PDF)

I korta drag

Ekonomiskt resultat i jordbruket år 2014

Växtodlingsföretag

För mindre växtodlingsföretag minskade det genomsnittliga bruttoresultatet något mellan år 2013 och 2014. I gruppen med större företag inriktade på jordbruksväxter försämrades bruttoresultatet betydligt.

Mjölkföretag

Samtliga grupper av mjölkföretag visar genomsnittliga resultatförbättringar under 2014. Det lägre mjölkpriset under andra halvåret 2014 gav ingen negativ resultatpåverkan på helårsresultatet.

Köttdjursföretag

De preliminära brutto- och nettoresultaten minskade betydligt från år 2013 till år 2014. Nettoresultatet blev 21 300 kr för köttdjursföretagen.

Svinföretag

Intäkterna i jordbruket minskade mellan åren 2013 och 2014. Driftkostnader och övriga kostnader sjönk också, men innebar ändå ett lägre bruttoresultat. Vid beaktande av övriga kostnader ökade däremot nettoresultatet jämfört med året innan.