Statens Jordbruksverk                                            2                                                      JO 40 SM 1502

 

 

 

 

 

 

 

Christian Scheutz  SCB, tfn 019-17 64 96, christian.scheutz@scb.se

Henrik Engström SCB, tfn 019-17 60 69, henrik.engstrom@scb.se

 

Statistiken har producerats av SCB på uppdrag av Jordbruksverket, som ansvarar för officiell statistik inom området.

ISSN 1654-4099 Serie JO –Jordbruk, skogsbruk och fiske. Utkom den 10 december 2015.

URN:NBN:SE:SCB-2015-JO40SM1502_pdf

Tidigare publicering: Se avsnittet Fakta om statistiken.

Utgivare av Statistiska meddelanden är Stefan Lundgren, SCB.