Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksekonomiska undersökningen 2014

JO 40 SM 1502

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1. Intäkter och kostnader för växtodlingsföretag till nukostnad 2013 och 2014. Genomsnitt per företag, kr

1. Receipts and costs in crop production in current costs 2013 and 2014. Average per holding, SEK

Riksområde

Riksområde 1

Driftsinriktning

Jordbruksväxter

 

Jordbruksväxter

Storleksgrupp

800

 

 

800

 

 

1 600

 

 

1 600

 

Standardtimmar

1 599

 

 

1 599

 

 

3 199

 

 

3 199

 

År

2013

 

 

2014

 

 

2013

 

 

2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag

62

 

 

57

 

 

48

 

 

48

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i populationen

(LBR 2013, 2014)

3 386

 

 

3 430

 

 

2 253

 

 

2 483

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intäkter växtodling

335 400

C

 

370 000

C

 

1 286 000

B

 

1 057 600

C

Intäkter djurskötsel

2 300

F

 

2 000

E

 

7 700

F

 

39 800

F

Intäkter direktersättningar

120 400

B

 

130 300

D

 

280 000

B

 

269 900

C

Övriga intäkter

138 100

E

 

154 200

E

 

557 700

C

 

281 600

D

Summa intäkter jordbruk

596 200

C

 

656 500

C

 

2 131 400

B

 

1 648 900

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kostnader växtodling

173 700

C

 

172 800

C

 

465 500

B

 

415 100

C

Kostnader djurskötsel

2 100

E

 

2 200

F

 

6 000

F

 

29 200

F

Arbetskostnad för anställda

2 100

E

 

17 000

F

 

8 000

E

 

23 100

E

Underhåll

50 500

C

       

66 600

D

 

129 700

C

 

117 900

D

Övriga driftskostnader

186 500

C

 

221 200

C

 

439 600

B

 

405 300

C

Summa driftskostnader

414 900

C

 

479 800

C

 

1 048 800

B

 

990 600

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruttoresultat

181 300

D

 

176 700

D

 

1 082 600

C

 

658 300

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avskrivningskostnader

73 400

C

 

124 000

E

 

256 000

C

 

280 300

D

Arrendekostnader

23 500

E

 

24 000

E

 

195 000

C

 

99 200

D

Räntenetto

6 200

F

 

16 300

E

 

45 900

D

 

39 100

E

Summa övriga kostnader

103 100

D

 

164 300

E

 

496 900

C

 

418 600

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nettoresultat

78 200

E

 

12 400

G

 

585 700

C

 

239 700

D