Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksekonomiska undersökningen 2014

JO 40 SM 1502

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2. Intäkter och kostnader för mjölkföretag till nukostnad 2013 och 2014. Genomsnitt per företag, kr

2. Receipts and costs in milk production in current costs 2013 and 2014. Average per holding, SEK

Riksområde

Riksområde 1

Driftsinriktning

Mjölk

 

Mjölk

Storleksgrupp

1 600

 

 

1 600

 

 

3 200

 

 

3 200

 

Standardtimmar

3 199

 

 

3 199

 

 

5 599

 

 

5 599

 

År

2013

 

 

2014

 

 

2013

 

 

2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i urvalet

16

 

 

14

 

 

32

 

 

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i populationen (LBR 2011, 2012)

263

 

 

235

 

 

734

 

 

669

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intäkter växtodling

14 200

F

 

5 600

G

 

58 300

F

 

150 100

E

Intäkter djurskötsel

543 500

C

 

579 500

C

 

1 064 700

C

 

1 268 100

C

Intäkter direktersättningar

125 500

C

 

119 200

C

 

291 400

D

 

246 200

C

Övriga intäkter

34 500

E

 

34 000

E

 

89 000

E

 

85 200

D

Summa intäkter jordbruk

717 700

C

 

738 300

C

 

1 503 400

B

 

1 749 600

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kostnader växtodling

63 300

D

 

52 600

D

 

142 800

D

 

168 700

D

Kostnader djurskötsel

219 300

C

 

207 900

C

 

417 900

C

 

449 700

C

Arbetskostnad för anställda

16 700

F

 

35 400

F

 

87 000

F

 

93 200

E

Underhåll

47 500

D

 

56 800

D

 

90 100

D

 

100 000

D

Övriga driftskostnader

156 900

C

 

162 000

C

 

369 100

C

 

353 200

C

Summa driftskostnader

503 700

C

 

514 700

C

 

1 106 900

C

 

1 164 800

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruttoresultat

214 000

D

 

223 600

D

 

396 500

E

 

584 800

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avskrivningskostnader

85 100

D

 

60 200

E

 

156 200

D

 

172 500

D

Arrendekostnader

10 700

E

 

10 800

E

 

27 500

E

 

40 200

E

Räntenetto

2 000

G

 

0

G

 

46 200

F

 

-2 600

G

Summa övriga kostnader

97 800

E

 

71 000

E

 

229 900

E

 

210 100

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nettoresultat

116 200

E

 

152 600

E

 

166 600

F

 

374 700

D


 

2. forts.

Riksområde

Riksområde 2

Driftsinriktning

Mjölk

 

Mjölk

Storleksgrupp

1 600

 

 

1 600

 

 

3 200

 

 

3 200

 

Standardtimmar

3 199

 

 

3 199

 

 

5 599

 

 

5 599

 

År

2013

 

 

2014

 

 

2013

 

 

2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i urvalet

19

 

 

18

 

 

43

 

 

39

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i populationen (LBR 2011, 2012)

454

 

 

403

 

 

919

 

 

854

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intäkter växtodling

2 900

G

 

19 100

E

 

13 700

F

 

28 500

E

Intäkter djurskötsel

444 500

D

 

533 400

D

 

1 078 800

C

 

1 135 200

C

Intäkter direktersättningar

139 500

D

 

128 900

D

 

261 800

C

 

250 200

C

Övriga intäkter

45 100

E

 

61 100

E

 

98 000

E

 

131 700

E

Summa intäkter jordbruk

632 000

D

 

742 500

C

 

1 452 300

C

 

1 545 600

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kostnader växtodling

48 700

D

 

53 100

E

 

91 100

C

 

101 100

D

Kostnader djurskötsel

204 500

D

 

195 300

D

 

475 600

C

 

439 500

C

Arbetskostnad för anställda

2 300

F

 

300

F

 

15 900

E

 

16 900

E

Underhåll

52 500

D

 

47 900

D

 

103 600

C

 

132 800

E

Övriga driftskostnader

159 000

C

 

190 700

D

 

329 500

C

 

346 900

C

Summa driftskostnader

467 000

C

 

487 300

D

 

1 015 700

C

 

1 037 200

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruttoresultat

165 000

E

 

255 200

D

 

436 600

C

 

508 400

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avskrivningskostnader

63 200

D

 

65 400

D

 

152 100

C

 

188 200

D

Arrendekostnader

7 300

E

 

6 100

E

 

37 200

D

 

36 000

D

Räntenetto

-19 900

E

 

-14 700

E

 

-16 800

E

 

-30 900

D

Summa övriga kostnader

50 600

E

 

56 800

E

 

172 500

C

 

193 300

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nettoresultat

114 400

E

 

198 400

D

 

264 100

D

 

315 100

E


 

 

2. forts.

Riksområde

Riksområde 3

 

Riket

Driftsinriktning

Mjölk

 

Mjölk

Storleksgrupp

1 600

 

 

1 600

 

 

1 600

 

 

1 600

 

Standardtimmar

3 199

 

 

3 199

 

 

3 199

 

 

3 199

 

År

2013

 

 

2014

 

 

2013

 

 

2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i urvalet

23

 

 

21

 

 

58

 

 

53

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i populationen (LBR 2011, 2012)

224

 

 

194

 

 

941

 

 

832

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intäkter växtodling

-23 800

F

 

12 900

E

 

-1 600

G

 

12 300

E

Intäkter djurskötsel

406 000

C

 

454 800

D

 

468 700

C

 

520 500

C

Intäkter direktersättningar

285 700

C

 

317 400

C

 

181 700

C

 

193 900

C

Övriga intäkter

41 500

E

 

58 600

E

 

40 000

D

 

51 000

D

Summa intäkter jordbruk

709 400

C

 

843 700

C

 

688 800

B

 

777 700

B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kostnader växtodling

38 400

D

 

62 500

D

 

50 800

D

 

56 300

C

Kostnader djurskötsel

195 400

C

 

193 900

D

 

207 000

C

 

199 000

C

Arbetskostnad för anställda

500

F

 

26 200

F

 

7 100

F

 

21 500

E

Underhåll

54 500

D

 

70 300

E

 

51 300

C

 

59 000

D

Övriga driftskostnader

191 800

C

 

228 100

C

 

168 900

B

 

194 500

C

Summa driftskostnader

480 600

C

 

581 000

D

 

485 100

B

 

530 300

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruttoresultat

228 800

D

 

262 700

D

 

203 700

D

 

247 400

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avskrivningskostnader

106 100

D

 

112 600

D

 

85 200

C

 

80 700

D

Arrendekostnader

5 900

E

 

5 900

E

 

8 100

E

 

7 600

E

Räntenetto

-17 900

D

 

-24 500

D

 

-11 100

E

 

-13 300

D

Summa övriga kostnader

94 100

D

 

94 000

D

 

82 200

D

 

75 000

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nettoresultat

134 700

E

 

168 700

E

 

121 500

E

 

172 400

D


 

2. forts.

Riksområde

Riket

 

Riket

Driftsinriktning

Mjölk

 

Mjölk

Storleksgrupp

3 200

 

 

3 200

 

 

5 600

 

 

5 600

 

Standardtimmar

5 599

 

 

5 599

 

 

 

 

 

 

 

År

2013

 

 

2014

 

 

2013

 

 

2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i urvalet

96

 

 

85

 

 

209

 

 

218

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i populationen (LBR 2011, 2012)

2 047

 

 

1 906

 

 

1 027

 

 

1 066

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intäkter växtodling

31 700

F

 

73 300

E

 

131 800

E

 

146 600

D

Intäkter djurskötsel

1 060 200

B

 

1 182 600

B

 

3 844 100

C

 

4 256 800

C

Intäkter direktersättningar

334 500

C

 

311 000

C

 

772 900

B

 

834 100

B

Övriga intäkter

92 900

D

 

107 900

D

 

321 000

C

 

364 300

D

Summa intäkter

1 519 300

B

 

1 674 800

B

 

5 069 800

B

 

5 601 800

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kostnader växtodling

112 300

C

 

124 200

D

 

304 900

C

 

317 100

C

Kostnader djurskötsel

465 600

B

 

461 900

C

 

1 630 800

C

 

1 672 300

C

Arbetskostnad för anställda

61 300

E

 

83 200

E

 

418 400

D

 

634 000

D

Underhåll

96 100

C

 

116 200

D

 

305 300

B

 

337 300

B

Övriga driftskostnader

361 100

C

 

350 100

B

 

917 700

C

 

1 018 200

C

Summa driftskostnader

1 096 400

B

 

1 135 600

B

 

3 577 100

C

 

3 978 900

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruttoresultat

422 900

C

 

539 200

C

 

1 492 700

B

 

1 622 900

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avskrivningskostnader

162 000

C

 

190 200

C

 

642 400

C

 

787 500

C

Arrendekostnader

29 100

D

 

34 800

D

 

210 600

C

 

245 200

D

Räntenetto

8 900

G

 

-18 600

E

 

147 800

D

 

69 400

E

Summa övriga kostnader

200 000

D

 

206 400

C

 

1 000 800

C

 

1 102 100

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nettoresultat

222 900

E

 

332 800

D

 

491 900

C

 

520 800

D