Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksekonomiska undersökningen 2014

JO 40 SM 1502

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

 

3. Intäkter och kostnader för köttdjurs- och svinföretag till nukost­nad 2013 och 2014. Genomsnitt per företag, kr

3. Receipts and costs in beef- and pig production in current costs 2013 and 2014. Average per holding, SEK

Riksområde

Riket

Driftsinriktning

Köttdjur

 

Svin

Storleksgrupp

800

 

 

800

 

 

1 600

 

 

1 600

 

Standardtimmar

3 199

 

 

3 199

 

 

5 599

 

 

5 599

 

År

2013

 

 

2014

 

 

2013

 

 

2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i urvalet

106

 

 

101

 

 

36

 

 

36

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i populationen (LBR 2011, 2012)

7 477

 

 

7 131

 

 

280

 

 

266

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intäkter växtodling

100 600

C

 

21 200

E

 

202 100

D

 

177 000

E

Intäkter djurskötsel

179 100

C

 

151 600

C

 

1 925 000

D

 

1 514 300

D

Intäkter direktersättningar

224 600

B

 

181 200

C

 

195 100

D

 

185 800

D

Övriga intäkter

85 100

D

 

58 300

D

 

345 000

F

 

221 800

E

Summa intäkter jordbruk

589 400

C

 

412 300

C

 

2 667 200

D

 

2 098 900

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kostnader växtodling

65 000

C

 

43 800

D

 

192 900

E

 

156 200

E

Kostnader djurskötsel

49 300

C

 

68 500

C

 

1 062 400

D

 

846 500

E

Arbetskostnad för anställda

3 100

E

 

5 100

E

 

103 400

F

 

58 200

E

Underhåll

46 600

C

 

40 200

C

 

137 500

E

 

75 900

D

Övriga driftskostnader

166 300

C

 

144 400

C

 

384 000

D

 

321 800

D

Summa driftskostnader

330 300

B

 

302 000

C

 

1 880 200

D

 

1 458 600

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruttoresultat

259 100

C

 

110 300

E

 

787 000

E

 

640 300

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avskrivningskostnader

110 800

B

 

87 200

C

 

216 800

D

 

161 800

D

Arrendekostnader

8 300

D

 

11 600

D

 

128 700

F

 

59 400

E

Räntenetto

5 800

E

 

-9 800

E

 

100 700

E

 

49 700

E

Summa övriga kostnader

124 900

B

 

89 000

C

 

446 200

E

 

270 900

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nettoresultat

134 200

D

 

21 300

G

 

340 800

E

 

369 400

E