Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksekonomiska undersökningen 2014

JO 40 SM 1601

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

9. Arbetsinsats i jord- och skogsbruk med uppdelning på personalkategorier 2014

9. Working hours in agriculture and forestry by types of labour force 2014

Riksområde

Riksområde 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riksområde 2

Driftsinriktning

Jordbruksväxter

 

Mjölk

 

Mjölk

Storleksgrupp,

800–

 

1 600–

 

 

1 600–

 

3 200–

 

 

1 600–

 

3 200–

 

standardtimmar

1 599

 

3 199

 

 

3 199

 

5 599

 

 

3 199

 

5 599

 

Antal företag i urvalet

65

 

54

 

 

15

 

32

 

 

21

 

43

 

Antal företag i populationen

(LBR 2012, 2013)

4 007

 

2 666

 

 

237

 

886

 

 

422

 

940

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbetsinsats i jordbruk, arbetskraftsenhet (AWU)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Huvudbrukare

0,6

C

0,8

B

 

1,0

A

1,0

B

 

1,0

B

1,0

A

Medbrukare och anhöriga

0,1

E

0,3

E

 

0,3

E

0,4

E

 

0,3

E

0,5

D

Anställda

0,0

F

0,1

E

 

0,1

F

0,2

F

 

0,0

F

0,0

E

Summa AWU

0,8

D

1,1

C

 

1,3

C

1,5

C

 

1,2

C

1,5

B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbetsinsats i jordbruk, timmar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbetstid för huvudbrukare

1 204

C

1 526

C

 

2 558

C

2 825

B

 

2 104

B

2 736

B

Medbrukare och anhöriga

200

E

398

E

 

819

E

979

D

 

528

E

1 007

D

Regelbundet anställda

74

F

96

E

 

90

F

294

F

 

 

60

E

Tillfälligt anställda

8

F

52

E

 

 

7

F

 

1

F

 

Summa timmar i jordbruk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 486

C

2 072

C

 

3 467

C

4 105

C

 

2 633

B

3 803

B

Arbetsinsats i skogsbruk, timmar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brukare, medbrukare och anhöriga

48

E

92

E

 

63

F

43

E

 

123

E

94

D

Anställda

 

32

F

 

 

 

 

4

F

2

F

Summa timmar i skogsbruk

48

E

124

E

 

63

F

43

E

 

127

E

96

D


9. forts.

Riksområde

Riksområde 3

 

Riket

Driftsinriktning

Mjölk

 

Mjölk

 

 

 

 

 

 

Köttdjur

 

 

Svin

 

Storleksgrupp,

1 600–

 

 

1 600–

 

3 200–

 

5 600–

 

 

800–

 

 

1 600–

 

standardtimmar

3 199

 

 

3 199

 

5 599

 

 

 

 

3 199

 

 

5 599

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i urvalet

20

 

 

56

 

93

 

240

 

 

114

 

 

36

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i populationen

(LBR 2012, 2013)

283

 

 

942

 

2 150

 

1 066

 

 

7 487

 

 

296

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbetsinsats i jordbruk, arbetskraftsenhet (AWU)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Huvudbrukare

1,0

A

 

1,0

A

1,0

A

1,0

A

 

0,8

B

 

1,0

B

Medbrukare och anhöriga

0,5

E

 

0,4

E

0,5

D

1,3

B

 

0,2

D

 

0,4

E

Anställda

0,0

F

 

0,0

F

0,1

E

1,2

D

 

0,0

E

 

0,1

E

Summa AWU

1,5

D

 

1,3

C

1,6

B

3,4

B

 

1,0

C

 

1,5

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbetsinsats i jordbruk, timmar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbetstid för huvudbrukare

2 521

B

 

2 361

B

2 755

B

2 664

A

 

1 718

D

 

1 970

B

Medbrukare och anhöriga

637

E

 

643

D

1 089

C

2 899

B

 

300

D

 

750

E

Regelbundet anställda

56

F

 

42

F

253

E

2 249

D

 

26

F

 

170

E

Tillfälligt anställda

 

 

0

F

3

F

149

E

 

3

F

 

33

E

Summa timmar i jordbruk

3 214

C

 

3 047

B

4 099

B

7 961

B

 

2 048

D

 

2 923

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbetsinsats i skogsbruk, timmar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brukare, medbrukare och anhöriga

306

E

 

164

D

73

D

63

D

 

185

E

 

15

F

Anställda

 

 

2

F

1

F

17

F

 

9

F

 

1

F

Summa timmar i skogsbruk

306

E

 

166

D

74

D

80

E

 

195

E

 

16

F