Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksekonomiska undersökningen 2014

JO 40 SM 1601

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

13. Kostnader och resultat i jordbruket per företag 2014, kronor

13. Costs and results in agriculture per holding 2014, SEK

Länsgrupp

Länsgrupp 1

 

Länsgrupp 2

Driftsinriktning

Spannmål

 

Blandad veg. Prod.

 

Mjölk

 

Mjölk

Storleksgrupp,

15 000–

 

100 000–

 

 

15 000–

 

 

15 000–

 

100 000–

 

 

15 000–

 

standardiserad intäkt, euro

99 999

 

499 999

 

 

99 999

 

 

99 999

 

499 999

 

 

99 999

 

Antal företag i urvalet

66

 

26

 

 

22

 

 

16

 

135

 

 

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i populationen

(LBR 2012, 2013)

3 464

 

1 079

 

 

1 695

 

 

232

 

1 577

 

 

149

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Förnödenheter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inköpt fodermedel

38 600

F

85 200

F

 

21 900

F

 

84 200

D

554 600

B

 

115 300

D

Handelsgödsel

94 900

C

586 000

D

 

82 100

C

 

13 700

E

81 800

C

 

17 500

D

Bekämpningsmedel

36 700

C

345 700

E

 

36 800

D

 

1 700

E

14 900

D

 

2 300

E

Driv- och smörjmedel

74 300

C

384 100

D

 

66 100

C

 

19 100

D

136 300

C

 

29 500

C

Utsäde

43 100

C

255 800

E

 

38 300

D

 

5 500

E

45 900

C

 

12 800

E

Summa förnödenheter

287 500

D

1 656 700

D

 

245 400

C

 

124 100

D

833 500

B

 

177 300

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Underhåll

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ekonomibyggnader, byggnadsinventarier, markinventarier och markanläggningar

10 800

D

81 700

E

 

16 900

D

 

7 300

E

51 600

D

 

14 300

E

Maskiner

43 500

C

280 700

E

 

58 500

D

 

34 900

E

151 300

C

 

28 400

E

Summa underhåll

54 300

C

362 400

E

 

75 400

D

 

42 200

E

202 900

C

 

42 700

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Driftskostnader

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El

19 500

C

62 000

D

 

18 700

D

 

14 000

D

66 100

C

 

18 900

D

Försäkringar

23 100

C

133 200

E

 

23 400

D

 

16 600

C

53 700

B

 

18 900

D

Personbil

10 900

E

29 200

E

 

17 200

E

 

10 400

E

16 200

D

 

8 000

E

Diverse kostnader växtodling

15 700

E

72 600

E

 

38 600

E

 

21 200

E

58 400

D

 

10 300

E

Diverse kostnader djurskötsel

2 600

E

16 800

F

 

8 300

F

 

45 400

D

209 600

C

 

55 500

D

Allmänna omkostnader

88 400

C

460 500

E

 

115 000

D

 

66 900

E

291 500

C

 

77 200

D

Summa driftskostnader

160 100

C

774 400

E

 

221 200

D

 

174 500

D

695 400

B

 

188 700

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Summa kostnader före avskrivningar, arbets-, arrendekostnad

501 900

C

2 793 500

D

 

542 000

C

 

340 800

D

1 731 800

B

 

408 700

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbetskostnad anställda

11 600

E

369 500

E

 

4 900

F

 

16 300

F

202 400

D

 

2 300

F

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Summa kostnader före avskrivningar och arrendekostnader

513 500

C

3 163 000

D

 

546 900

C

 

357 100

D

1 934 200

B

 

411 000

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultat före avskrivningar, arrendekostnad och finansiellt netto

328 700

D

2 285 700

D

 

371 500

E

 

190 300

D

1 181 100

C

 

241 300

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avskrivningar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ekonomibyggnader och byggnadsinventarier

20 400

E

163 400

E

 

56 100

F

 

3 900

E

208 500

D

 

10 800

E

Markinventarier och markanl.

1 800

E

13 800

E

 

3500

F

 

400

E

7 100

D

 

0

F

Maskiner

82 100

C

553 600

D

 

85 700

E

 

38 500

E

248 600

C

 

62 600

D

Summa avskrivningar

104 300

C

730 800

D

 

145 300

E

 

42 800

D

464 100

C

 

73 500

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultat före arrendekostnader och finansiellt netto

224 400

D

1 554 900

D

 

226 100

E

 

147 600

E

717 000

C

 

167 900

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arrendekostnader

27 900

E

548 700

D

 

31 600

E

 

6 900

E

89 400

D

 

9 900

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultat före finansiellt netto

196 500

D

1 006 200

E

 

194 500

F

 

140 700

E

627 600

C

 

157 900

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finansiellt netto

15 900

E

170 900

E

 

28 700

F

 

-15 600

F

36 800

E

 

-5500

F

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nettoresultat till brukarfamiljens arbets- och kapitalinsats

180 600

D

835 300

E

 

165 800

F

 

156 300

D

590 800

D

 

163 400

D


13. forts.

Länsgrupp

Länsgrupp 2

 

Länsgrupp 3

 

Riket

 

Driftsinriktning

Mjölk

 

 

Mjölk

 

 

Mjölk

 

 

Köttdjur

 

Blandat

 

Storleksgrupp,

100 000–

 

 

15 000–

 

100 000–

 

 

500 000–

 

 

15 000–

 

 

100 000–

 

standardiserad intäkt, euro

499 999

 

 

99 999

 

499 999

 

 

 

 

 

99 999 

 

 

499 999

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i urvalet

90

 

 

16

 

55

 

 

88

 

 

117

 

 

31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i populationen

(LBR 2012, 2013)

1 024

 

 

141

 

553

 

 

798

 

 

6 697

 

 

699

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Förnödenheter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inköpt fodermedel

545 000

C

 

82 700

D

577 200

C

 

2 127 400

D

 

47 500

E

 

252 600

E

Handelsgödsel

66 400

D

 

18 500

C

54 100

D

 

229 800

D

 

16 600

D

 

150 400

D

Bekämpningsmedel

15 600

E

 

5 200

C

6 900

E

 

48 600

D

 

1 900

E

 

92 800

D

Driv- och smörjmedel

108 800

C

 

41 300

C

131 600

C

 

438 500

D

 

41 900

D

 

151 900

C

Utsäde

35 400

C

 

14 400

C

36 800

C

 

147 800

D

 

9 800

D

 

139 500

E

Summa förnödenheter

771 200

C

 

162 100

C

806 600

C

 

2 992 000

C

 

117 700

D

 

787 200

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Underhåll

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ekonomibyggnader, byggnadsinventarier, markinventarier och markanläggningar

37 200

D

 

6 800

E

45 600

E

 

198 500

D

 

14 900

D

 

55 400

E

Maskiner

113 500

C

 

41 200

D

153 900

D

 

378 600

C

 

41 300

D

 

121 900

D

Summa underhåll

150 700

C

 

48 000

C

199 500

D

 

577 100

C

 

56 300

D

 

177 200

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Driftskostnader

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El

49 800

C

 

27 000

C

69 100

C

 

173 400

C

 

16 300

C

 

52 200

D

Försäkringar

44 300

B

 

26 200

C

52 700

C

 

103 400

C

 

19 400

C

 

46 600

D

Personbil

15 300

D

 

7 700

E

18 200

D

 

46 200

E

 

8 400

D

 

30 900

E

Diverse kostnader växtodling

45 600

D

 

16 000

D

58 400

D

 

137 000

D

 

18 400

D

 

92 100

E

Diverse kostnader djurskötsel

177 100

C

 

48 600

D

213 600

C

 

634 700

D

 

25 600

D

 

95 100

E

Allmänna omkostnader

235 800

C

 

81 400

C

312 700

D

 

1 004 300

C

 

80 900

D

 

324 900

D

Summa driftskostnader

568 000

B

 

207 000

C

724 700

C

 

2 099 100

C

 

169 000

D

 

641 800

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Summa kostnader före avskrivningar, arbets-, arrendekostnad

1 489 900

C

 

417 100

B

1 730 800

C

 

5 668 200

C

 

343 000

D

 

1 606 200

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbetskostnad anställda

172 000

D

 

8 000

F

317 200

D

 

1 277 500

D

 

21 500

F

 

147 100

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Summa kostnader före avskrivningar och arrendekostnader

1 661 900

C

 

425 000

B

2 048 000

C

 

6 945 700

C

 

364 500

D

 

1 753 300

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultat före avskrivningar, arrendekostnad och finansiellt netto

910 800

C

 

238 200

D

865 300

C

 

3 087 200

C

 

199 400

D

 

1 079 700

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avskrivningar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ekonomibyggnader och byggnadsinventarier

140 800

D

 

31 300

E

177 200

D

 

638 500

C

 

17 800

D

 

109 300

E

Markinventarier och markanl.

4 400

E

 

300

F

6 700

E

 

21 300

D

 

1 100

E

 

7 200

E

Maskiner

203 000

C

 

64 200

D

241 400

C

 

571 200

C

 

66 900

C

 

257 200

D

Summa avskrivningar

348 200

C

 

95 800

D

425 400

C

 

1 231 000

C

 

85 800

C

 

373 800

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultat före arrendekostnader och finansiellt netto

562 700

C

 

142 400

E

439 900

D

 

1 856 200

D

 

113 600

E

 

705 900

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arrendekostnader

70 200

D

 

3 600

E

75 700

E

 

593 600

D

 

19 900

E

 

142 100

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultat före finansiellt netto

492 500

D

 

138 800

E

364 300

D

 

1 262 600

D

 

93 600

E

 

563 800

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finansiellt netto

30 400

E

 

-21 400

E

-7 400

G

 

260 500

D

 

-2 500

F

 

67 400

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nettoresultat till brukarfamiljens arbets- och kapitalinsats

462 100

D

 

160 200

E

371 600

D

 

1 002 100

D

 

96 100

E

 

496 400

E