Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksekonomiska undersökningen 2014

JO 40 SM 1601

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

14. Intäkter, kostnader och resultat i skogsbruket per företag 2014, kronor

14. Receipts, costs and results in forestry per holding 2014, SEK

Länsgrupp

Länsgrupp 1

 

Länsgrupp 2

Driftsinriktning

Spannmål

 

 

 

Blandad veg. Prod

 

 

Mjölk

 

 

 

 

Mjölk

 

Storleksgrupp,

15 000–

 

100 000–

 

 

15 000–

 

 

15 000–

 

100 000–

 

 

15 000–

 

standardiserad intäkt, euro

99 999

 

499 999

 

 

99 999

 

 

99 999

 

499 999

 

 

99 999

 

Antal företag i urvalet

66

 

26

 

 

22

 

 

16

 

135

 

 

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i populationen

(LBR 2012, 2013)

3 464

 

1 079

 

 

1 695

 

 

232

 

1 577

 

 

149

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skogsareal, ha

0

D

0

F

 

0

E

 

0

E

0

C

 

100

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intäkter skog på rot

44 800

E

14 000

F

 

8 200

G

 

12 600

F

59 700

E

 

19 900

F

Intäkter timmer, massa och leveransvirke

3 300

E

 

 

11 200

F

 

5 700

F

25 000

E

 

21 500

E

Övriga intäkter skogen

10 100

E

2 400

F

 

5 500

E

 

3 400

F

9 100

D

 

2 000

F

Summa intäkter skogen

58 300

E

16 400

F

 

24 900

E

 

21 800

E

93 700

D

 

43 500

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kostnader skogsvård

3 200

E

1 900

F

 

9 800

F

 

8 200

F

16 000

E

 

7 100

E

Övriga kostnader skogen

600

E

 

 

400

F

 

 

2 100

E

 

9 300

E

Summa kostnader skogen

3 900

E

1 900

F

 

10 200

F

 

8 200

F

18 100

E

 

16 400

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultat i skogen före avskrivningar och arbetskostnader

54 400

E

14 500

F

 

14 700

E

 

13 600

F

75 600

D

 

27 100

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbetskostnader för anställda i skogen

500

F

27 500

F

 

300

F

 

 

9 800

F

 

1 100

F

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultat i skogen före avskrivningar

53 900

E

-13 000

G

 

14 400

E

 

13 600

F

65 800

E

 

26 000

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avskrivning på maskiner och redskap i skogen

2 700

E

100

F

 

100

G

 

5 000

F

5 300

E

 

1 200

F

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultat före finansiellt netto i skogen

51 100

E

-13 100

G

 

14 200

E

 

8 500

G

60 500

E

 

24 700

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finansiellt netto i skogsbruket

13 100

E

12 200

E

 

18 400

E

 

19 400

F

62 600

D

 

3 900

F

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultat till brukarfamiljens arbete och kapitalinsats

38 000

F

-25 300

F

 

-4 200

G

 

-10 900

G

-2 400

G

 

14 900

F


14. forts.

Länsgrupp

Länsgrupp 2

 

Länsgrupp 3

 

 

Riket

Driftsinriktning

Mjölk

 

Mjölk

 

 

 

 

Mjölk

 

 

Köttdjur

 

 

Blandat

 

Storleksgrupp,

100 000–

 

 

15 000–

 

100 000–

 

 

500 000–

 

 

15 000–

 

 

100 000–

 

standardiserad intäkt, euro

499 999

 

 

99 999

 

499 999

 

 

 

 

 

99 999

 

 

499 999

 

Antal företag i urvalet

90

 

 

16

 

55

 

 

88

 

 

117

 

 

31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i populationen

(LBR 2012, 2013)

1 024

 

 

141

 

553

 

 

798

 

 

6 697

 

 

699

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skogsareal, ha

100

D

 

100

D

100

D

 

100

D

 

100

D

 

100

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intäkter skog på rot

65 200

E

 

40 400

E

96 200

E

 

178 300

F

 

39 700

E

 

27 900

F

Intäkter timmer, massa och leveransvirke

24 900

E

 

21 100

E

12 100

E

 

93 200

F

 

35 600

E

 

8 300

F

Övriga intäkter skogen

12 200

E

 

7 800

E

5 200

E

 

15 100

E

 

8 400

E

 

10 700

E

Summa intäkter skogen

102 300

D

 

69 400

E

113 500

E

 

286 600

E

 

83 700

D

 

46 900

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kostnader skogsvård

20 500

E

 

9 200

E

11 400

E

 

168 300

F

 

15 800

E

 

17 000

E

Övriga kostnader skogen

2 100

E

 

3 600

E

1 900

E

 

2 500

E

 

4 600

E

 

900

E

Summa kostnader skogen

22 700

E

 

12 800

E

13 200

E

 

170 800

F

 

20 400

E

 

17 900

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultat i skogen före avskrivningar och arbetskostnader

79 600

E

 

56 600

E

100 300

E

 

115 800

F

 

63 300

E

 

28 900

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbetskostnader för anställda i skogen

4 200

E

 

 

1 900

E

 

38 700

E

 

1 300

F

 

4 000

F

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultat i skogen före avskrivningar

75 500

E

 

56 600

E

98 400

E

 

77 000

G

 

62 000

E

 

24 900

F

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avskrivning på maskiner och redskap i skogen

6 000

E

 

1 300

F

5 900

E

 

5 700

E

 

3 400

E

 

4 800

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultat före finansiellt netto i skogen

69 500

E

 

55 300

E

92 500

E

 

71 300

G

 

58 600

E

 

20 100

F

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finansiellt netto i skogsbruket

41 100

D

 

20 300

D

41 800

D

 

143 500

D

 

16 200

D

 

61 600

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultat till brukarfamiljens arbete och kapitalinsats

23 800

F

 

35 000

F

47 300

F

 

-76 200

G

 

27 000

E

 

-41 500

E