Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksekonomiska undersökningen 2014

JO 40 SM 1601

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1. Intäkter, kostnader och resultat för växtodlingsföretag 2013 och 2014. Genomsnitt per företag, kr

1. Receipts, costs and results for holdings with crop production 2013 and 2014. Average per holding, SEK

Riksområde

Riksområde 1

Driftsinriktning

Jordbruksväxter

 

Jordbruksväxter

Storleksgrupp,

800–

 

 

800–

 

 

1 600–

 

 

1 600–

 

standardtimmar

1 599

 

 

1 599

 

 

3 199  

 

 

3 199

 

År

2013

 

 

2014

 

 

2013

 

 

2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i urvalet

68

 

 

65

 

 

52

 

 

54

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i populationen (LBR 2012, 2013)

3 945

 

 

4 007

 

 

2 439

 

 

2 666

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intäkter växtodling

346 000

C

 

356 900

C

 

1 061 900

C

 

1 075 900

C

Intäkter djurskötsel

12 700

F

 

28 800

F

 

52 700

F

 

93 500

E

Intäkter direktersättningar

122 800

B

 

129 900

D

 

282 100

B

 

284 000

B

Övriga intäkter

136 200

D

 

246 900

E

 

226 100

D

 

468 600

D

Summa intäkter

617 700

C

 

762 500

C

 

1 622 800

C

 

1 921 900

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kostnader växtodling

177 100

C

 

175 500

C

 

433 100

C

 

428 900

C

Kostnader djurskötsel

8 800

F

 

14 300

E

 

29 700

F

 

52 100

E

Arbetskostnad för anställda

3 700

E

 

21 500

F

 

23 900

E

 

36 000

E

Underhåll

52 600

C

 

67 300

D

 

137 100

D

 

128 600

C

Övriga driftskostnader

186 000

C

 

214 400

C

 

358 800

C

 

408 400

C

Summa driftskostnader

428 200

B

 

493 100

C

 

982 600

C

 

1 054 000

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruttoresultat

189 600

D

 

269 400

D

 

640 200

D

 

868 000

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avskrivningskostnader

77 800

D

 

122 000

E

 

259 400

D

 

296 200

D

Arrendekostnader

24 100

E

 

23 900

E

 

122 700

D

 

115 300

D

Finansiellt netto

7 200

F

 

20 100

E

 

52 900

E

 

51 800

E

Summa övriga kostnader

109 100

D

 

166 000

D

 

435 000

D

 

463 300

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nettoresultat

80 500

E

 

103 400

E

 

205 200

E

 

404 700

D